Ο επιλογέας προτύπων που δείχνει μια γραμμή κατηγοριών στο πάνω μέρος, τις οποίες μπορείτε να αγγίξετε για να φιλτράρετε τις επιλογές. Κάτω υπάρχουν μικρογραφίες προσχεδιασμένων προτύπων τα οποία είναι διευθετημένα σε σειρές ανά κατηγορία, ξεκινώντας με τα «Πρόσφατα» στο πάνω μέρος και μετά το «Βασικό» και τα «Οικονομικά». Από πάνω και στα δεξιά κάθε γραμμής κατηγορίας εμφανίζεται ένα κουμπί «Εμφάνιση όλων». Το κουμπί «Γλώσσα και περιοχή» βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία.

Ξεκινήστε με ένα πρότυπο

Όλα τα υπολογιστικά φύλλα ξεκινούν με ένα πρότυπο –ένα μοντέλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία. Αντικαταστήστε τα γραφήματα και τα δεδομένα του προτύπου με το δικό σας περιεχόμενο και προσθέστε νέους πίνακες, τύπους, και άλλα.

Δημιουργία υπολογιστικού φύλλου

Ένα υπολογιστικό φύλλο στο οποίο φαίνεται ένας πίνακας με διαδρομές που έχουν διανυθεί και η απόσταση κάθε διαδρομής. Το μενού ενεργειών κελιού είναι ανοιχτό, εμφανίζοντας επιλογές για την προσθήκη της σημερινής ημερομηνίας, της τρέχουσας ώρας και την επεξεργασία του τύπου στο επιλεγμένο κελί.

Προσθέστε δεδομένα σε έναν πίνακα

Εισαγάγετε τα δεδομένα σας ή εισαγάγετε δεδομένα από ένα άλλο αρχείο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα μεγάλο εύρος τύπων, όπως άθροισμα ή μέσος όρος, σε οποιοδήποτε κελί. Για να οργανώσετε τα δεδομένα σας και να προσδιορίσετε τάσεις, μπορείτε να προσθέσετε φίλτρα, να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σε κατηγορίες, να δημιουργήσετε συγκεντρωτικούς πίνακες, και πολλά άλλα.

Εισαγωγή κειμένου και αριθμών σε πίνακες

Γράφημα πίτας που δείχνει ποσοστά των διαδρομών που έχουν ολοκληρωθεί. Το μενού «Μορφή» είναι επίσης ανοιχτό, εμφανίζοντας διαφορετικά στιλ γραφήματος από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε, καθώς και επιλογές για την επεξεργασία των αναφορών σειρών ή γραφημάτων και την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τίτλου γραφήματος.

Δημιουργία γραφήματος

Απεικονίστε τα δεδομένα σας με ένα γράφημα 2Δ, 3Δ ή ένα διαδραστικό γράφημα. Όταν κάνετε αλλαγές στα δεδομένα του πίνακα, το γράφημα ενημερώνεται αυτόματα.

Προσθήκη γραφήματος

Ένα υπολογιστικό φύλλο για την καταγραφή πληροφοριών πεζοπορίας, στο οποίο φαίνονται τα ονόματα φύλλων κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης. Το κουμπί «Προσθήκη φύλλου» βρίσκεται στα αριστερά και ακολουθείται από τις καρτέλες «Υψόμετρο» και «Τμήματα διαδρομής».

Οργανωθείτε με φύλλα

Οργανώστε το υπολογιστικό φύλλο σας με διαφορετικά φύλλα για κάθε τύπο πληροφοριών που θέλετε να παρακολουθείτε—εισόδημα, έξοδα και λοιπά. Μετά, απλώς αγγίξτε μια καρτέλα στο επάνω μέρος του υπολογιστικού φύλλου για εναλλαγή στο φύλλο που θέλετε να δείτε.

Προσθήκη φύλλων

Το μενού συνεργασίας, στο οποίο εμφανίζονται τα ονόματα των ατόμων που συνεργάζονται στο υπολογιστικό φύλλο.

Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο

Πρόσκληση άλλων ατόμων για συνεργασία στο υπολογιστικό φύλλο σας. Όλα τα άτομα που προσκαλείτε μπορούν να βλέπουν τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, αλλά εσείς ελέγχετε ποια άτομα μπορούν να επεξεργαστούν ή μόνο να προβάλλουν το υπολογιστικό φύλλο.

Εισαγωγή στη συνεργασία

Αυτός ο οδηγός σάς βοηθά να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Numbers 14.0 στο iPhone. (Για να δείτε ποια έκδοση Numbers έχετε, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις»  > «Numbers».) Για να εξερευνήσετε τον Οδηγό χρήσης του Numbers, αγγίξτε «Πίνακας περιεχομένων» στο πάνω μέρος της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Υποστήριξης για το Numbers.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.