Αλλαγή της φωτεινότητας στην οθόνη του MacBook Pro

Μάθετε πώς να προσαρμόζετε τη φωτεινότητα της οθόνης ή να τη ρυθμίζετε αυτόματα.

Από προεπιλογή, ο Mac προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης στις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος. 

Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες» και κατόπιν στην επιλογή «Οθόνη».
  2. Επιλέξτε τη ρύθμιση «Αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας».

Χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες» και κατόπιν στην επιλογή «Οθόνη».
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό φωτεινότητας για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας.

Σε ορισμένες συνθήκες χαμηλού φωτισμού περιβάλλοντος, όπως σε εσωτερικούς χώρους, η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας στην οθόνη ενδέχεται να μειώσει τη μέγιστη φωτεινότητα κάτω από το απόλυτο μέγιστο επίπεδο. Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα στο απόλυτο μέγιστο επίπεδο σε αυτές τις συνθήκες φωτισμού, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας» και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μέγιστο επίπεδο.

Αν απενεργοποιήσετε την αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε ξανά αργότερα για την εξοικονόμηση της διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα για την αλλαγή της φωτεινότητας οθόνης του Mac.

Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τον ρυθμό ανανέωσης στην οθόνη του MacBook Pro 16 ιντσών.

Ορισμένες δυνατότητες, όπως το True Tone και η αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης είναι διαθέσιμες μόνο σε ορισμένα νεότερα μοντέλα Mac.

Ημερομηνία δημοσίευσης: