Σάρωση κωδικού QR με το iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη κάμερα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch για τη σάρωση κωδικού QR (Γρήγορης απόκρισης).

Οι κωδικοί QR σάς παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε ιστότοπους χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογείτε ή να θυμάστε μια διεύθυνση web. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Κάμερα που είναι ενσωματωμένη στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, για να σαρώσετε έναν κωδικό QR.

σάρωση κωδικού QR στο iPhone

Τρόπος σάρωσης κωδικού QR

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Κάμερα από την οθόνη Αφετηρίας της συσκευής σας, το Κέντρο ελέγχου ή την οθόνη κλειδώματος.
  2. Κρατήστε τη συσκευή σας, έτσι ώστε ο κωδικός QR να εμφανίζεται στο εικονοσκόπιο της εφαρμογής Κάμερα. Η συσκευή σας αναγνωρίζει τον κωδικό QR και εμφανίζει μια γνωστοποίηση.
  3. Πατήστε τη γνωστοποίηση, για να ανοίξει τον σύνδεσμο που συσχετίζεται με τον κωδικό QR.

Ημερομηνία δημοσίευσης: