Σάρωση κωδικού QR με το iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη κάμερα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch για τη σάρωση κωδικού QR (Γρήγορης απόκρισης).

Οι κωδικοί QR σάς παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε ιστότοπους χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογείτε ή να θυμάστε μια διεύθυνση web. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Κάμερα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, για να σαρώσετε έναν κωδικό QR.

Τρόπος σάρωσης κωδικού QR

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Κάμερα από την οθόνη Αφετηρίας, το Κέντρο ελέγχου ή την οθόνη κλειδώματος.
  2. Επιλέξτε την πίσω κάμερα. Κρατήστε τη συσκευή σας έτσι ώστε ο κωδικός QR να εμφανιστεί στο εικονοσκόπιο της εφαρμογής Κάμερα. Η συσκευή σας αναγνωρίζει τον κωδικό QR και εμφανίζει μια γνωστοποίηση.
  3. Πατήστε τη γνωστοποίηση, για να ανοίξει τον σύνδεσμο που συσχετίζεται με τον κωδικό QR.

Ημερομηνία δημοσίευσης: