Επανεκκίνηση του iPhone, του iPad ή του iPod touch

Ακολουθήστε τα βήματα, για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας.

Τρόπος επανεκκίνησης

 

Επανεκκίνηση του iPhone X ή νεότερου μοντέλου

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και ένα από τα δύο κουμπιά ρύθμισης της έντασης ήχου, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
 2. Σύρετε το ρυθμιστικό, για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή σας.*
 3. Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής σας, πατήστε πάλι παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Επανεκκίνηση του iPhone 8 ή νεότερου μοντέλου ή του iPod touch

 1. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω (ή το πλευρικό) κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
 2. Σύρετε το ρυθμιστικό, για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή σας.*
 3. Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής σας, πατήστε πάλι παρατεταμένα το επάνω (ή το πλευρικό) κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

* Με iOS 11 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Γενικά > Τερματισμός.

Επανεκκίνηση του iPad με το Face ID

 1. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί και ένα από τα δύο κουμπιά ρύθμισης της έντασης ήχου, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
 2. Σύρετε το ρυθμιστικό, για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή σας.1
 3. Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής σας, πατήστε πάλι παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Επανεκκίνηση του iPad με το κουμπί Αφετηρίας

 1. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω (ή το πλευρικό) κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
 2. Σύρετε το ρυθμιστικό, για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή σας.2
 3. Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής σας, πατήστε πάλι παρατεταμένα το επάνω (ή το πλευρικό) κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

 1. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Γενικά> Τερματισμός.
 2. Με iOS 11 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Γενικά > Τερματισμός.

Αν η συσκευή iOS σας παγώσει ή δεν ενεργοποιείται

Ημερομηνία δημοσίευσης: