Επανεκκίνηση του iPhone

Μάθετε πώς να απενεργοποιείτε το iPhone και κατόπιν να το ενεργοποιείτε ξανά.

Πώς να κάνετε επανεκκίνηση του iPhone X ή 11

  1. Πατήστε παρατεταμένα ένα από τα δύο κουμπιά ρύθμισης της έντασης ήχου και το πλευρικό κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή σας.
  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί (στη δεξιά πλευρά του iPhone) μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Πώς να κάνετε επανεκκίνηση του iPhone 8, 7 ή 6

  1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή σας.
  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Πώς να κάνετε επανεκκίνηση του iPhone SE, 5 ή παλαιότερου μοντέλου

  1. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή σας.
  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Αν η συσκευή σας iOS παγώσει ή δεν ενεργοποιείται

Ημερομηνία δημοσίευσης: