Πώς μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το macOS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ανάκτηση macOS για να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα Mac (macOS). Η επανεγκατάσταση του macOS δεν καταργεί τις εφαρμογές ή τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τερματίστε τη λειτουργία του Mac

Από το μενού Apple  στη γωνία της οθόνης σας, επιλέξτε «Τερματισμός».

Αν δεν μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία του Mac, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας του για έως 10 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί. (Κάθε Mac έχει ένα κουμπί τροφοδοσίας. Σε φορητούς υπολογιστές που διαθέτουν Touch ID, πατήστε παρατεταμένα το «Touch ID».)

Πραγματοποιήστε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS

Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε Mac με Apple Silicon. Αν δεν είστε βέβαιοι, μπορείτε να δοκιμάσετε και τα δύο σύνολα βημάτων.

Αν χρησιμοποιείτε Mac με Apple Silicon

Όταν χρησιμοποιείτε ένα Mac με Apple Silicon, η Ανάκτηση εγκαθιστά την τρέχουσα έκδοση του πιο πρόσφατα εγκατεστημένου macOS.

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στο Mac σας.

 2. Καθώς κρατάτε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας, το Mac σας ενεργοποιείται και φορτώνει τις επιλογές εκκίνησης. Όταν δείτε τις «Επιλογές», αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας.

  Οθόνη «Επιλογές εκκίνησης»
 3. Κάντε κλικ στις «Επιλογές» και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» που εμφανίζεται από κάτω.

 4. Αν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν χρήστη του οποίου γνωρίζετε το συνθηματικό, επιλέξτε τον χρήστη. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο» και εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή αυτού του χρήστη, το οποίο είναι το συνθηματικό που χρησιμοποιεί για να συνδεθεί στο Mac. Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;

Αν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο Mac

Αν δεν χρησιμοποιείτε Mac με Apple Silicon, χρησιμοποιείτε Mac με επεξεργαστή Intel.

 1. Πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το Mac.

 2. Αμέσως αφού αφήσετε το κουμπί τροφοδοσίας, πατήστε παρατεταμένα έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς πλήκτρων. Αν κανένας από αυτούς δεν λειτουργήσει, ελέγξτε τις οδηγίες για τη χρήση συνδυασμών πλήκτρων κατά την εκκίνηση.

  • Command-R: Όταν πατήσετε παρατεταμένα αυτά τα δύο πλήκτρα κατά την εκκίνηση, η Ανάκτηση θα παράσχει την τρέχουσα έκδοση του πιο πρόσφατα εγκατεστημένου macOS.

  • Option-Command-R: Όταν πατήσετε παρατεταμένα αυτά τα τρία πλήκτρα κατά την εκκίνηση, η Ανάκτηση ενδέχεται να παράσχει το πιο πρόσφατο macOS που είναι συμβατό με το Mac.

  • Shift-Option-Command-R: Όταν πατήσετε παρατεταμένα αυτά τα τέσσερα πλήκτρα κατά την εκκίνηση, η Ανάκτηση ενδέχεται να παράσχει το macOS που συνόδευε το Mac ή την πλησιέστερη έκδοση που είναι ακόμα διαθέσιμη.

 3. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα μέχρι να εμφανιστεί ένα λογότυπο της Apple ή μια περιστρεφόμενη υδρόγειος.

 4. Μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi ή να συνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου. Για να επιλέξετε ένα δίκτυο Wi-Fi, χρησιμοποιήστε το μενού Wi-Fiμενού Wi-Fi στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

 5. Αν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν χρήστη του οποίου γνωρίζετε το συνθηματικό, επιλέξτε τον χρήστη. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο» και εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή αυτού του χρήστη, το οποίο είναι το συνθηματικό που χρησιμοποιεί για να συνδεθεί στο Mac. Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;

Επανεγκαταστήστε το macOS από την Ανάκτηση macOS

Όταν εμφανιστεί ένα παράθυρο με την επιλογή επανεγκατάστασης του macOS, έχει γίνει εκκίνηση του Mac σας από την Ανάκτηση.

 1. Επιλέξτε την επανεγκατάσταση του macOS.

  Παράθυρο «Βοηθήματα» στην Ανάκτηση macOS
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

  • Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης σάς ζητήσει να ξεκλειδώσετε τον δίσκο σας, εισαγάγετε το συνθηματικό που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Mac σας.

  • Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης παρέχει την επιλογή μεταξύ εγκατάστασης σε Macintosh HD ή Macintosh HD - Data, επιλέξτε Macintosh HD.

  • Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν βλέπει τον δίσκο σας, ενδεχομένως να χρειαστεί σβήσετε τον σκληρό δίσκο πρώτα.

  • Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν μπορεί να κάνει την εγκατάσταση με επιτυχία στον δίσκο ή στον τόμο, ενδεχομένως να χρειαστεί σβήσετε τον σκληρό δίσκο πρώτα. Εναλλακτικά, δοκιμάστε έναν από τους άλλους τρόπους εγκατάστασης του macOS.

 3. Αφήστε την εγκατάσταση να ολοκληρωθεί χωρίς να θέσετε το Mac σε κατάσταση ύπνου ή χωρίς να κλείσετε το καπάκι του. Το Mac ενδέχεται να επανεκκινηθεί και να εμφανίσει μια γραμμή προόδου αρκετές φορές και η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή για αρκετά λεπτά κάθε φορά.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το Mac ενδέχεται να εμφανίσει έναν βοηθό διαμόρφωσης κατά την εκκίνηση. Ακολουθήστε τα βήματα στον βοηθό διαμόρφωσης.

Αν πρόκειται να πουλήσετε, να ανταλλάξετε ή να χαρίσετε το Mac, τερματίστε τον βοηθό διαμόρφωσης χωρίς να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Τερματισμός». Όταν ο νέος κάτοχος εκκινήσει το Mac, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικά του στοιχεία για να ολοκληρώσει τη διαμόρφωση.

Αν χρειάζεστε βοήθεια

Ημερομηνία δημοσίευσης: