Διαμόρφωση των νέων AirPods ή της νέας θήκης φόρτισης

Όταν λάβετε το προϊόν αντικατάστασης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε ξανά τα AirPods σας.

Διαμόρφωση των AirPods ή της θήκης φόρτισης

  1. Τοποθετήστε και τα δύο AirPods στη θήκη φόρτισης.

  2. Συνδέστε τη θήκη στο ρεύμα, κλείστε το καπάκι και περιμένετε 20 λεπτά.

  3. Ανοίξτε το καπάκι και ελέγξτε τη λυχνία κατάστασης. Θα πρέπει να είναι πορτοκαλί και να αναβοσβήνει.

  4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί διαμόρφωσης στο πίσω μέρος της θήκης για 15 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα η λυχνία κατάστασης.

    airpods-setup-button-tech-spec
  5. Μεταβείτε στην οθόνη Αφετηρίας του iPhone, του iPad ή του iPod touch.

  6. Ανοίξτε τη θήκη, με τα AirPods μέσα σε αυτήν, και κρατήστε τη δίπλα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch. Θα εμφανιστεί μια κινούμενη εικόνα διαμόρφωσης στην οθόνη σας.

  7. Αγγίξτε «Σύνδεση» και, στη συνέχεια, αγγίξτε «Τέλος».

Μάθετε περισσότερα

Αντικαταστήστε τα AirPods σας ή τη θήκη φόρτισης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: