Χρήση της τεχνολογίας True Tone στο Mac

Χάρη στην τεχνολογία True Tone, οι εικόνες στην οθόνη Retina και το Touch Bar φαίνονται πιο φυσικές.

Στους υπολογιστές Mac, στις οθόνες Studio Display και στις Apple Pro Display XDR, η τεχνολογία True Tone χρησιμοποιεί προηγμένους αισθητήρες πολλαπλών καναλιών για την προσαρμογή των χρωμάτων και της έντασης της οθόνης σας και του Touch Bar στα επίπεδα του φωτισμού του περιβάλλοντος, ώστε οι εικόνες να φαίνονται πιο φυσικές.

macOS Ventura ή νεότερη έκδοση

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες» στην πλαϊνή στήλη.

  2. Επιλέξτε την οθόνη σας στο επάνω μέρος του παραθύρου.

  3. Ενεργοποιήστε την επιλογή «True Tone» στις ρυθμίσεις που εμφανίζονται για την επιλεγμένη οθόνη. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο για τις οθόνες που υποστηρίζουν το True Tone.

Παλαιότερες εκδόσεις του macOS

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».

  2. Αν έχετε συνδέσει πολλές οθόνες, κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις οθόνης» και κατόπιν επιλέξτε την οθόνη σας.

  3. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής «True Tone», για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο για τις οθόνες που υποστηρίζουν το True Tone.

Τεχνολογία True Tone σε εξωτερικές οθόνες

Η οθόνη Apple Studio Display και η οθόνη Apple Pro Display XDR χρησιμοποιούν ενσωματωμένους αισθητήρες φωτισμού περιβάλλοντος για την υποστήριξη του True Tone, όταν η οθόνη είναι συνδεδεμένη σε συμβατό υπολογιστή Mac.

Η τεχνολογία True Tone μπορεί επίσης να προσαρμόσει τις εξωτερικές οθόνες που δεν είναι μεγαλύτερες από 32 ίντσες, εξαιρουμένων των τηλεοράσεων και των προβολέων, όταν αυτές είναι συνδεδεμένες σε laptop Mac με ανοιχτό καπάκι ή σε iMac που κυκλοφόρησε το 2020 ή αργότερα.

Μάθετε περισσότερα

  • Κάποιες ρυθμίσεις προσβασιμότητας οθόνης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την αναστροφή της λειτουργίας χρώματος, την εφαρμογή φίλτρου κλίμακας του γκρι ή την αύξηση της αντίθεσης, μπορεί να απενεργοποιήσουν το True Tone.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το True Tone και το Night Shift ταυτόχρονα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: