Το εικονίδιο Καθηγητές.

Δημιουργήστε τις εργασίες σας, δείτε την πρόοδο και συνεργαστείτε με μαθητές

Οι Εργασίες σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε τάξεις με ευκολία, να αναθέτετε οτιδήποτε, από φύλλα εργασίας μέχρι δραστηριότητες σε εκπαιδευτικές εφαρμογές και, έπειτα, να βλέπετε την πρόοδο των μαθητών σας και να συνεργάζεστε μαζί τους σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες για τις τάξεις, τις εργασίες και τους μαθητές στις Εργασίες

Το εικονίδιο Διαχείριση.

Διαχειριστείτε τις τάξεις, τους καθηγητές και τους μαθητές στις Εργασίες

Για να ρυθμίσετε τις «Εργασίες», κάντε εγγραφή στο Apple School Manager, ρυθμίστε λογαριασμούς καθηγητών και μαθητών, δημιουργήστε τάξεις, εγκαταστήστε την εφαρμογή «Εργασίες» και επιτρέψτε την παρακολούθηση προόδου μαθητών.

Διαμόρφωση για τις Εργασίες

Για εξερεύνηση του Οδηγού χρήσης της εφαρμογής «Εργασίες», πατήστε την επιλογή «Πίνακας περιεχομένων» στο πάνω μέρος της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τον Iστότοπο Υποστήριξης για την Εκπαίδευση.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.