Ένα υπόδειγμα προβολής τάξης (Μαθηματικά) που εμφανίζει τέσσερις εργασίες και τρεις μαθητές. Εκτός από την προβολή αυτής της τάξης, η πλαϊνή στήλη στις Εργασίες περιέχει τις προβολές τριών ακόμη τάξεων (Λογοτεχνία, Φυσική και Τεχνολογία), τις προβολές «Πρόσφατη δραστηριότητα», «Πρόχειρα», «Αγαπημένα» και «Εισαγωγές» και την προβολή αρχειοθηκών τάξης.

Γρήγορη εμφάνιση όλων των τάξεων, των εργασιών και των μαθητών

Χρησιμοποιήστε την πλαϊνή στήλη στις Εργασίες για να δείτε όλες τις τάξεις και τις εργασίες σας («Πρόσφατη δραστηριότητα», «Πρόχειρα», «Αγαπημένα», «Εισαγωγές») ή πατήστε «Αναζήτηση» και πραγματοποιήστε αναζήτηση ανά τίτλο εργασίας, δραστηριότητα εφαρμογής, όνομα αρχείου ή όνομα μαθητή. Σε μια προβολή τάξης, μπορείτε να δείτε γρήγορα τις εργασίες και τους μαθητές που είναι συσχετισμένοι με την τάξη.

Πληροφορίες για τις τάξεις, τις εργασίες και τους μαθητές στις Εργασίες

Ένα υπόδειγμα προβολής λεπτομερειών εργασίας (Integers) για μια τάξη Μαθηματικών που δείχνει λεπτομερή δεδομένα προόδου για την επιλεγμένη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού ολοκλήρωσης, του μέσου χρόνου που αφιερώθηκε και της μέσης συνολικής καταμέτρησης λέξεων για την τάξη. Το στοιχείο «Όλες οι δραστηριότητες» δείχνει ότι 5 μαθητές δεν έχουν ολοκληρώσει τις δραστηριότητες, έχετε να ελέγξετε 43 δραστηριότητες και ζητήσατε από επτά μαθητές να επαναλάβουν την εργασία. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο «Δεδομένα μαθητών» για να εντοπίσετε μαθητές που μπορεί να μένουν πίσω.

Προβολή δεδομένων της προόδου τάξης και μαθητών

Αναθέστε δραστηριότητες που παρέχουν πρόοδο μαθητών και μετά χρησιμοποιήστε την προβολή προόδου τάξης, τη λεπτομερή προβολή εργασίας και την προβολή προόδου μαθητών για να δείτε πώς τα πηγαίνουν οι μαθητές.

Προβολή προόδου τάξης, εργασίας και μαθητών στις Εργασίες

Ένα υπόδειγμα συνεργατικού αρχείου ενός μαθητή που δείχνει τις Λεπτομέρειες συνεργασίας της εφαρμογής iWork Pages.

Κοινή χρήση αρχείων και συνεργασία με μαθητές

Μοιραστείτε αρχεία με μεμονωμένους μαθητές ή με μια ολόκληρη τάξη και μετά συνεργαστείτε με μαθητές στις δραστηριότητες.

Συνεργασία με μαθητές στις Εργασίες

Ένα δελτίο αξιολόγησης στις Εργασίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τέσσερις διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (πολλαπλής επιλογής, ρυθμιστικού, ανοιχτής απάντησης, διαβάθμισης) ή να χρησιμοποιήσετε υπάρχοντα υποδείγματα ερωτήσεων.

Δημιουργία δελτίων αξιολόγησης για τον έλεγχο της εκμάθησης των μαθητών

Χρησιμοποιήστε τα δελτία αξιολόγησης για να επικοινωνήσετε με τους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή μετά από αυτό και για να μπορέσετε να μετρήσετε την κατανόηση, τις αντιδράσεις ή την αλληλεπίδραση των μαθητών σε μια εργασία ή δραστηριότητες.

Προσθήκη δελτίου αξιολόγησης

Για να περιηγηθείτε στον Οδηγό χρήσης για τις Εργασίες, αγγίξτε τον «Πίνακα περιεχομένων» στην αρχή της σελίδας.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τον Iστότοπο Υποστήριξης για την Εκπαίδευση.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.