Διαμόρφωση του iCloud σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μάθετε πώς να διαμορφώσετε το iCloud σε όλες τις συσκευές σας. Τα υπόλοιπα θα γίνουν αυτόματα.


Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία iCloud, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος.

Χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS και του iPadOS

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας εκτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού. Ελέγξτε αν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση.

Συνδεθείτε

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και συνδεθείτε στη συσκευή σας με το Apple ID. Όταν συνδεθείτε, το iCloud θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Έχετε ερωτήσεις για το Apple ID;

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του iCloud

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, πατήστε «[το όνομά σας]» και κατόπιν επιλέξτε «iCloud». Επιλέξτε τις εφαρμογές, όπως τις εφαρμογές Φωτογραφίες, Επαφές, Ημερολόγια καθώς και εφαρμογές τρίτων παρόχων, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το iCloud.

Διαμορφώστε το iCloud στις υπόλοιπες συσκευές σας για να διατηρείτε το περιεχόμενό σας ενημερωμένο παντού.

Βρείτε το πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης που είναι κατάλληλο για εσάς

Ένα ασφαλές σημείο για όλες τις φωτογραφίες, τα αρχεία σας και πολλά περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: