macOS High Sierra

Tilpas Safari-vinduet

Du kan ændre layoutet på linjer, knapper og bogmærker i Safari, så de passer til din måde at bruge browseren på.

Åbn Safari for mig

Brug favoritlinjen

 • Vælg Oversigt > Vis favoritlinje.

  Favoritlinjen med en bogmærkemappe. Du redigerer et bogmærke eller en mappe på linjen ved at klikke på emnet og holde det nede. Du ændrer rækkefølge på emnerne på linjen ved at trække dem. Du fjerner et emne ved at trække det væk fra linjen.

Vis statuslinjen

 • Vælg Oversigt > Vis statuslinje. Når du holder markøren over et link, vises linkets fuldstændige adresse på statuslinjen nederst i Safari-vinduet.

  Markøren er over et link på en webside, og URL-adressen på linket vises på statuslinjen nederst i vinduet.

Indstil værktøjslinjen

 • Vælg Oversigt > Indstil værktøjslinje, og tilføj, fjern og skift rækkefølge på emner på værktøjslinjen ved at trække dem. Du kan f.eks. tilføje knappen iCloud-faner, som viser en liste med websider, der er åbne på dine andre enheder, hvor Safari er slået til i iClouds indstillinger.

  • Skift hurtigt rækkefølge på knapper på værktøjslinjen: Hold Kommandotasten nede, og træk derefter knapper til venstre og højre. Denne genvej kan ikke bruges til knapperne Tilbage/Frem, Indholdsoversigt, Populære websteder, Hjem, Historik eller Overførsler eller det smarte søgefelt.

  • Skift størrelse på værktøjslinjen: Hvis du kan se vinkelparenteser i højre ende af værktøjslinjen, betyder det, at vinduet er for lille til at kunne vise alle emnerne på værktøjslinjen. Gør vinduet større, eller klik på vinkelparenteserne for at se resten af emnerne.

  • Fjern et emne på værktøjslinjen: Tryk på og hold Kommandotasten nede, og træk emnet ud af værktøjslinjen.

  • Vis eller skjul værktøjslinjen på fuld skærm: Vælg Oversigt > Vis altid værktøjslinje på fuld skærm, mens du arbejder på fuld skærm.

Du kan tilpasse Safari endnu mere, hvis du vælger Safari > Indstillinger og ændrer indstillinger.