macOS High Sierra

Find fotografier efter nøgleord

Nøgleord er mærker eller etiketter, som du føjer til fotografierne, så du let kan finde dem. Fotos indeholder en række nøgleord, og du kan tilføje dine egne. Du kan tildele nøgleord til fotografier i vinduet Info eller i Nøgleordsadministrator, og du kan tildele tastaturgenveje til nøgleordene, så du hurtigere kan anvende dem.

Åbn Fotos for mig

Søg efter fotografier ud fra nøgleord

Du kan søge efter fotografier i hele dit Fotos-bibliotek ved at bruge nøgleord.

 1. Klik i søgefeltet på værktøjslinjen.

 2. Skriv et nøgleord i søgefeltet.

  Mens du skriver, vises forslag til søgninger under søgefeltet. Du kan skrive flere ord adskilt af et mellemrum for at søge efter flere nøgleord. Hvis du f.eks. skriver “korn marker”, finder Fotos alle de fotografier, som både har nøgleordet “korn” og nøgleordet “marker” tilknyttet.

  Du får vist alle fotografierne igen, efter du har afsluttet en søgning, ved at klikke på Annuller.

Tip: Du kan også klikke på lokalmenuen Viser og vælge et nøgleord.

Tilføj eller fjern nøgleord i vinduet Info

 1. Vælg de fotografier, du vil føje nøgleord til.

 2. Klik på knappen Info på værktøjslinjen.

 3. Klik i vinduet Info på feltet Tilføj et nøgleord (eller det felt, hvor der vises andre nøgleord, hvis du allerede har tilføjet nogle), skriv derefter et nøgleord, og tryk på Retur for at føje det til fotografiet.

  Mens du skriver, foreslår Fotos nøgleord, som du har brugt før. Du sletter et nøgleord ved at vælge nøgleordet og trykke på Slet.

 4. Luk vinduet Info, når du er færdig.

Tilføj eller fjern nøgleord i Nøgleordsadministrator

Du kan bruge Nøgleordsadministrator til at tildele nøgleord til valgte fotografier, administrere din liste med tilgængelige nøgleord og oprette en genvejsliste med dine mest almindelige nøgleord, så du hurtigere kan tildele dem.

 1. Vælg et eller flere fotografier.

 2. Vælg Vindue > Nøgleordsadministrator.

  Vinduet Nøgleordsadministrator
 3. Du tildeler nøgleord til de valgte fotografier ved at klikke på nøgleordene. Du fjerner et nøgleord fra fotografierne ved at klikke på det igen.

 4. Du kan redigere nøgleordslisten på følgende måder:

  • Føj et nøgleord til nøgleordslisten: Klik på Rediger nøgleord, klik på knappen Tilføj (+), og skriv derefter det nye nøgleord.

  • Rediger et nøgleord: Klik på Rediger nøgleord, klik på det nøgleord, du vil ændre, klik på Omdøb, og skriv dine ændringer.

  • Slet et nøgleord fra alle dine fotografier: Klik på Rediger nøgleord, vælg det nøgleord, du vil slette, og klik derefter på knappen Slet (–).

  • Tilføj eller rediger en tastaturgenvej til et nøgleord: Klik på Rediger nøgleord, vælg et nøgleord, klik på Genvej, og indtast derefter en tastaturgenvej.

  • Opret en genvejsliste med nøgleord: Træk nøgleord til Genvej til gruppe i Nøgleordsadministrator.

   Fotos tildeler hvert nøgleord på genvejslisten en tastaturgenvej, så du hurtigt kan tildele nøgleordet til et fotografi.