macOS High Sierra

Juster lys, eksponering m.m.

Du kan bruge justeringsværktøjerne i Fotos til let at ændre et fotografis lys og farver med optimalt resultat. Fotos analyserer billedet vha. avancerede algoritmer og anvender den rigtige blanding af justeringer til at give fotografiet det optimale udseende. Du kan også få vist detaljerede justeringsmuligheder, så du kan finindstille de enkelte justeringsmuligheder, herunder eksponering, glanslys og skygger, lysstyrke og kontrast.

Åbn Fotos for mig

Tip: Du kan hurtigt se værktøjerne til justering under redigering ved at trykke på A. Tryk på A igen, når du er færdig med ændringerne.

Foretag grundlæggende justeringer af fotografier

 1. Dobbeltklik på et fotografi, og klik derefter på Rediger på værktøjslinjen.

 2. Klik på Juster på værktøjslinjen.

 3. Gør et af følgende:

  • Klik på trekanten ud for Lys, Farve eller Sort/hvid, og træk mærket, til du er tilfreds med fotografiets udseende. Hvis du i stedet ønsker, at Fotos skal korrigere fotografiet automatisk, skal du klikke på Auto.

   Mærkerne Lys, Farve og Sort/hvid i vinduet Juster. Knappen Auto vises over hvert mærke.

Tip: Du kan annullere dine ændringer og vende tilbage til en bestemt justerings originale indstillinger ved at dobbeltklikke på justeringens mærke. Når du foretager en justering, vises et blåt hak ud for justeringens navn for at vise, at der er foretaget en ændring. Du kan vælge eller fravælge hakket for at slå justeringen til eller fra og se, hvordan den påvirker fotografiet.

Foretag fine lysjusteringer

Du kan yderligere finindstille de justeringer, du foretager af et fotografis lysindstillinger.

 1. Dobbeltklik på et fotografi, og klik derefter på Rediger på værktøjslinjen.

 2. Klik på Juster på værktøjslinjen, klik på trekanten ud for Lys, og klik derefter på trekanten ud for Indstillinger.

 3. Træk i mærkerne for at justere fotografiets udseende:

  Området Lys i vinduet Juster med mærker til Glans, Eksponering, Glanslys, Skygger, Lysstyrke, Kontrast og Sortpunkt.
  • Glans: Anvender justeringer til bestemte områder for at gøre mørke områder lysere, påføre glanslys, øge kontrasten for at vise skjulte detaljer og få fotografier til at se fyldigere og mere levende ud. Justeringen er farveneutral (mætning anvendes ikke), men farverne kan blive opfattet anderledes, fordi klarere billeder med mere kontrast ser mere levende ud.

  • Eksponering: Justerer hele billedets farvetoner.

  • Glanslys: Justerer detaljerne for glanslys.

  • Skygger: Justerer detaljerne i skygger.

  • Lysstyrke: Justerer fotografiets lysstyrke.

  • Kontrast: Justerer fotografiets kontrast.

  • Sortpunkt: Indstiller det punkt, hvor billedets mørkeste områder bliver helt sorte uden nogen detaljer. Kontrasten på et udvasket billede kan forbedres med indstilling af sortpunktet.

Tip: Anbring markøren over et mærke, og hold Alternativ nede for at udvide mærkets værdiudsnit.

Foretag fine farvejusteringer

Du kan finindstille de justeringer, du foretager af et fotografis indstillinger til mætning, farvekontrast og tone (farvestik).

 1. Dobbeltklik på et fotografi, og klik derefter på Rediger på værktøjslinjen.

 2. Klik på Juster på værktøjslinjen, klik på trekanten ud for Farve, og klik derefter på trekanten ud for Indstillinger.

 3. Træk i mærkerne for at justere fotografiets udseende:

  Området Farve i vinduet Juster med mærker til Mætning, Kontrast og Tone (farvestik).
  • Mætning: Justerer fotografiets generelle farveintensitet.

  • Kontrast: Justerer kontrasten og separationen mellem de farver på fotografiet, der ligger tæt på hinanden.

  • Tone: Justerer og korrigerer fotografiets tone (farvestik).

Foretag fine justeringer af sort/hvid

Du kan finjustere intensiteten af toner og grå områder og ændre et fotografis kornethed.

 1. Dobbeltklik på et fotografi, og klik derefter på Rediger på værktøjslinjen.

 2. Klik på Juster på værktøjslinjen, klik på trekanten ud for Sort/hvid, og klik derefter på trekanten ud for Indstillinger.

 3. Træk i mærkerne for at justere fotografiets udseende:

  Området Sort/hvid i vinduet Juster med mærker til Intensitet, Neutral, Tone og Kornethed.
  • Intensitet: Øger eller mindsker tonernes intensitet på fotografiet.

  • Neutral: Gør de grå områder på fotografiet lysere eller mørkere.

  • Tone: Justerer fotografiet, så kontrasterne bliver større eller mindre

  • Korn: Justerer fotografiets kornethed.