macOS High Sierra

Vis videoklip

Du kan se de videoklip, du har importeret i Fotos-biblioteket, og du kan endda tilpasse længden på et klip, hvis du har lyst. Du kan også vise videoklip i slowmotion og videoklip med tidsforløb, som du har importeret fra en iPhone.

Åbn Fotos for mig

Du kan få oplysninger om, hvordan du viser eller redigerer Live Photos, i Se Live Photos og Rediger Live Photo.

Afspil et videoklip

 1. Dobbeltklik på videoklippet for at åbne det.

  Når du holder markøren over en video, vises betjeningspanelet til videoer.

 2. Klik på knappen Afspil

  Du kan bruge betjeningspanelet til video til at sætte videoklippet på pause, justere lyden m.m.

  Tip: Hvis du vil se en video billede for billede, skal du anbringe markøren over klippet for at få vist betjeningspanelet til afspilleren og derefter klikke på lokalmenuen Handling og vælge Vis knapper til trinvis flytning mellem billeder.

  Videoklip med betjeningspanelet til afspilning nederst.

Tilpas et videoklip

Du kan tilpasse et videoklip, så kun en bestemt del af det afspilles. Du kan f.eks. bestemme, hvor afspilningen af et klip skal stoppe, i stedet for at afspille hele klippet. Ingen optagelse slettes, når du tilpasser et videoklip. Du kan senere gendanne den optagelse, der er skåret væk.

 1. Dobbeltklik på videoklippet for at åbne det.

 2. Anbring markøren over klippet for at få vist betjeningspanelet til afspilleren, og klik derefter på lokalmenuen Handling , og vælg Tilpas.

 3. Træk det gule tilpasningshåndtag i en af enderne for at afkorte klippet, og klik derefter på Tilpas.

  Gule tilpasningshåndtag i et videoklip

  Tip: Du kan redigere mere præcist ved at klikke på og holde et tilpasningshåndtag nede for at se de individuelle billeder i en video.

  Du kan annullere tilpasningen ved at klikke på lokalmenuen Handling og vælge Nulstil tilpasning.

Rediger en video i slowmotion

Du kan ændre det tidspunkt, hvor en video i slowmotion skal sænke hastigheden og øge den igen.

 1. Klik på trekanten ud for Medietyper i indholdsoversigten, og klik på albummet Slowmotion i indholdsoversigten.

 2. Dobbeltklik på et videoklip for at åbne det.

 3. Træk betjeningsmulighederne til slowmotion for at ændre det tidspunkt, hvor klippet bliver langsommere og derefter hurtigere.

  Betjeningsmuligheder til slowmotion i et videoklip