macOS High Sierra

Importer fotografier fra et kamera eller en telefon

Du kan slutte et kamera, en iOS-enhed eller en anden mobil enhed til Mac og importere dine fotografier i programmet Fotos.

Du kan også importere fotografier fra et kameras hukommelseskort. I Importer fotografier fra harddiske, cd'er, dvd'er og kort kan du se, hvordan du gør det.

Åbn Fotos for mig

Importer fotografier fra et kamera eller en iOS-enhed

 1. Slut et kamera, en iPad, en iPhone eller en anden iOS-enhed til computeren.

 2. Sørg for, at kameraet eller enheden er tændt, og at kameraet er indstillet korrekt til import af fotografier.

  I de instruktioner, der fulgte med kameraet, er der oplysninger om, hvilken indstilling du skal bruge. Hvis kameraet har en vågeblusfunktion, skal du sørge for, at denne funktion er slået fra, eller indstille intervallet for vågeblus, så der er tid til at hente alle billederne, inden kameraet går på vågeblus.

 3. Åbn Fotos (hvis det ikke er åbent), og klik derefter på enheden under Enheder i indholdsoversigten.

  Bemærk: Enheder vises kun i indholdsoversigten, når et kamera eller en lagringsenhed er tilsluttet.

  Fotografier på enheden, som du allerede har importeret, vises øverst i vinduet. Nye fotografier vises nederst. I midten øverst ses lokalmenuen “Importer til”. Knappen Importer alle nye fotografier findes øverst til højre.

  Alle fotografierne og videoerne på enheden vises i Fotos.

  Tip: Hvis du vil have, at Fotos åbnes, hver gang du tilslutter denne enhed, skal du vælge afkrydsningsfeltet “Åbn Fotos”.

 4. Hvis du vil slette fotografier fra kameraet, efter du har importeret dem, skal du vælge afkrydsningsfeltet “Slet emner”. Denne mulighed vises ikke til alle kameraer.

 5. Du angiver, hvortil fotografierne skal importeres, på en af følgende måder:

  • Importer til et eksisterende album: Klik på lokalmenuen “Importer til”, og vælg det ønskede album på listen.

  • Importer til et nyt album: Klik på lokalmenuen “Importer til”, vælg Nyt album, skriv et albumnavn, og klik på OK.

  • Importer til Fotos-biblioteket uden at angive et album: Klik på lokalmenuen “Importer til”, og vælg Bibliotek.

 6. Gør et af følgende:

  • Importer alle nye fotografier: Klik på Importer alle nye fotografier.

  • Importer udvalgte fotografier: Klik på de fotografier, du vil importere, og klik derefter på Importer valgte.

 7. Hvis du bliver spurgt, om du vil slette eller beholde fotografierne på kameraet, efter de er importeret, skal du klikke på Slet emner for at fjerne fotografierne eller på Behold emner for at beholde dem på kameraet.

  Fotografierne importeres i Fotos. Klik på Stop import, hvis du vil annullere importen.

 8. Når alle fotografierne er importeret, skal du koble kameraet eller enheden fra computeren.

Hvis du ikke har importeret fotografierne til et album, vises de i albummet Import i indholdsoversigten. De vises også blandt de øvrige øjeblikke og samlinger i Fotos-biblioteket. Klik på Fotos i indholdsoversigten for at gennemse dem.

Hvis du har taget fotografier med et filmkamera, kan du importere dem i Fotos ved at konvertere dem til digitale arkiver (vha. programmet Billedoverførsel og en scanner). Når du har importeret de digitale arkiver i Fotos, kan de redigeres og føjes til album og projekter på samme måde som alle andre digitale fotografier. Du kan også bruge programmet Billedoverførsel til at indstille Fotos til at åbne automatisk, hver gang du tilslutter et kamera. Du kan få flere oplysninger i Scan et billede og Overfør billeder.

Tip: Du kan ændre datoen og tidspunktet for scannede billeder i Fotos. Vælg billedet, og vælg Billede > Juster dato og tid.

Importer fra en mobiltelefon fra en tredjepart

Hvis du bruger en telefon fra en tredjepart, kan du måske slutte telefonen til din computer med et USB-kabel og derefter kopiere fotografier fra telefonen til Fotos på samme måde som fra en ekstern lagringsenhed.

Bemærk: Nogle telefoner fra tredjeparter skal måske sluttes til en computer via en (trådløs) Bluetooth-forbindelse. Brug programmet Bluetooth-arkivudveksling til at importere fotografier via Bluetooth. Du kan få flere oplysninger i Apples supportartikel Sådan overføres arkiver mellem Mac-computeren og Bluetooth-enheder.

 1. Slut telefonen til computeren.

 2. Træk fotografierne til computerens indbyggede disk.

 3. Gør et af følgende:

  • Træk arkiver eller mapper fra Finder til Fotos-vinduet.

  • Træk arkiver eller mapper fra Finder til symbolet for Fotos i Dock.

  • Vælg Arkiv > Importer i Fotos. Vælg de fotografier eller den mappe, du vil importere, og klik på Gennemgå til import. Hvis du har valgt flere fotografier eller videoer, skal du vælge de fotografier eller videoer, du vil importere, og klikke på Importer [antal] valgte eller Importer alt.

   Vigtigt: Skub ikke en enhed ud, mens fotografierne importeres.