macOS High Sierra

Anvend niveaujusteringer

Du kan justere niveauerne på et fotografi for at styre fotografiets tone- og kontrastspændvidde. Du kan justere indstillinger til sortpunkt, skygger, mellemtoner, glanslys og hvidpunkt. Du kan også ændre bestemte farvers udseende (rød, grøn og blå).

Fotografi før justeringer af niveau.
Fotografi efter justeringer af niveau.
 1. Dobbeltklik på et fotografi, og klik derefter på Rediger på værktøjslinjen.

 2. Klik på Juster på værktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ud for Niveauer i vinduet Juster.

 4. Gør et af følgende:

  • Korriger niveauerne på et fotografi automatisk: Klik på lokalmenuen under symbolet for Niveauer, og vælg Luminans, RGB eller den farve, du vil ændre, og klik derefter på Auto.

   Betjeningsmulighederne til niveau med Auto øverst til højre
  • Juster niveauer manuelt: Træk håndtagene på histogrammet for at foretage de ønskede justeringer. Alternativ-træk et håndtag for at flytte det øverste og det nederste håndtag på samme tid.

   Betjeningsmuligheder til niveau langs RGB-histogrammet med sortpunkt, skygger, mellemtoner, glanslys og hvidpunkt (fra venstre mod højre).
   • Sortpunkt: Justerer det punkt, hvor sorte områder bliver helt sorte (uden synlige detaljer).

   • Hvidpunkt: Justerer det punkt, hvor hvide områder er helt hvide.

   • Skygger: Gør skygger lysere eller mørkere, så du får vist de ønskede detaljer.

   • Glanslys: Justerer glanslys for at give dem den ønskede lysstyrke.

   • Mellemtoner: Gør mellemtoneområderne på fotografiet lysere eller mørkere.

  • Rediger en bestemt farves farvestik på et fotografi: Klik på lokalmenuen under niveausymbolet, og vælg den farve, du vil ændre. Træk håndtagene for at gøre farven lysere eller mørkere på fotografiet.

   Betjeningsmuligheder til niveau og histogram til ændring af røde toner på et fotografi.
  • Rediger histogrammet for at få vist luminansværdier (i stedet for RGB-værdier): Klik på lokalmenuen under niveausymbolet, og vælg derefter Luminans. Du kan evt. ændre histogrammet til luminansværdier, når du arbejder med sort-hvide fotografier. Håndtagene på histogrammet har samme funktion som på RGB-histogrammet.

Bemærk: Du kan også ændre justeringens omfang ved at trække de øverste håndtag under betjeningsmulighederne til niveau. Hvis du f.eks. kun vil justere det lyseste glanslys, skal du flytte det øverste håndtag længere mod højre. Du kan finindstille en justering ved at holde Alternativtasten nede og derefter trække det nederste håndtag. Derved flyttes både det øverste og nederste håndtag, indtil du opnår det ønskede resultat.