macOS High Sierra

Oversigt over systemets fotobibliotek

Første gang du bruger Fotos, opretter du et nyt bibliotek eller vælger det bibliotek, du vil bruge. Dette bibliotek bliver automatisk til systemets fotobibliotek. Selvom du kan bruge flere fotobiblioteker i Fotos, er systemets fotobibliotek det eneste bibliotek, der har adgang til iCloud-tjenester, herunder iCloud-fotobibliotek, iCloud-fotodeling og Min fotostream. Nogle programmer fra Apple og tredjeparter får også adgang til systemets fotobibliotek vha. mediebrowseren.

Systemets fotobibliotek er som standard placeret i mappen Billeder på din Mac, men du kan flytte det til en anden placering på din Mac eller arkivere det på en ekstern lagringsenhed.

ADVARSEL: Hvis et Fotos-bibliotek er placeret på et eksternt drev, skal du ikke bruge Time Machine til at sikkerhedskopiere drevet. De tilladelser, der gælder for dit Fotos-bibliotek, kan være i konflikt med dem, der gælder for Time Machine-sikkerhedskopien.

Hvis du har lyst, kan du oprette ekstra biblioteker og placere dem hvor som helst på din Mac eller på en ekstern lagringsenhed. Bemærk følgende:

  • Du kan kun arbejde med fotografierne i et bibliotek ad gangen. Hvis du vil arbejde med fotografier i et andet bibliotek, skal du skifte til biblioteket.

  • Hvis du skifter til et andet bibliotek end systemets fotobibliotek, afspejles de ændringer, du foretager, ikke i iCloud-fotobibliotek, fordi iCloud-fotobibliotek kun synkroniserer ændringer fra systemets fotobibliotek. Hvis du opretter andre biblioteker, skal du sørge for, at de sikkerhedskopieres vha. Time Machine.

  • Du kan skifte til et andet bibliotek og udpege det som systemets fotobibliotek. Når du udpeger et nyt bibliotek som systemets fotobibliotek, skal du slå dine iCloud-tjenester til igen i Fotos-indstillingerne. Når du slår iCloud-fotobibliotek til igen efter at have valgt et nyt systemets fotobibliotek, kombineres de fotografier, der opbevares i iCloud, med dem i systemets nye fotobibliotek. Når indholdet i systemets nye fotobibliotek først er overført til iCloud, kan kombinationen af bibliotekerne ikke annulleres. Du bør derfor overveje det nøje, før du udskifter systemets fotobibliotek.

Alle de arkiver, du importerer i Fotos, opbevares som standard i det aktuelle fotobibliotek. Du har mulighed for at indstille Fotos, så de arkiver, du importerer, bevares på deres oprindelige placering (f.eks. på en lagringsenhed), i stedet for at de anbringes i biblioteket. Du kan få flere oplysninger i Vælg, hvor Fotos skal opbevare dine arkiver.

ADVARSEL: For at undgå at komme til at slette eller ødelægge et Fotos-bibliotek bør du ikke ændre indholdet af et bibliotek i Finder.

Åbn Fotos for mig