Sådan sletter du en disk på en Mac

Brug Diskværktøj til at slette (formatere) en harddisk, en SSD, et flashdrev eller andre lagringsenheder.


Når du sletter en disk eller volumen, slettes alle dens arkiver permanent. Før du fortsætter, skal du sikre dig, at du har en sikkerhedskopi af alle de arkiver, du vil beholde.

Sådan sletter du en disk

Fortsæt alt efter, om du sletter din startdisk eller en anden disk. Din startdisk er den disk (enhed), som du har startet din Mac fra. Det er som standard den disk, der er indbygget i din Mac, og som har navnet Macintosh HD. Hvis du sælger, bortgiver eller bytter din Mac, bør du slette din startdisk.

Slet en startdisk

 1. Start fra macOS-gendannelse.
 2. Vælg Diskværktøj i vinduet Hjælpeprogrammer i macOS-gendannelse. Klik derefter på Fortsæt.
  Vinduet macOS-hjælpeprogrammer i Gendannelse
 3. Kontroller, at indholdsoversigten i Diskværktøj indeholder navnet på din startdisk. Enheden, der repræsenterer din startdisk, er Macintosh HD, medmindre du har omdøbt den. Kan du ikke finde den?
 4. Søg efter enheden "Data" med samme navn, som f.eks. "Macintosh HD – Data". Vælg den, hvis du har denne enhed. Vælg derefter Rediger > Slet APFS-enhed på menulinjen, eller klik på knappen Slet enhed (–) på værktøjslinjen Diskværktøj.

  Klik på knappen Slet, når du bliver bedt om at bekræfte. Klik ikke på Slet enhedsgruppe. Gentag processen for at slette andre enheder, du har på din startdisk – på nær enheden ved navn Macintosh HD.
 5. Når du har slettet eventuelle dataenheder, skal du vælge Macintosh HD i indholdsoversigten.
 6. Klik på knappen eller fanen Slet, og udfyld følgende elementer:
  • Navn: Indtast et navn, som du vil kalde enheden, efter du har slettet den, som f.eks. Macintosh HD.
  • Format: Vælg enten APFS eller Mac OS – udvidet (Journaled) for at formatere som en Mac-volumen. Diskværktøj viser som standard det anbefalede Mac-format.
 7. Klik på Slet for at begynde sletningen. Du bliver muligvis bedt om at indtaste dit Apple-id.
  Sletning af Macintosh HD i Diskværktøj
 8. Når dette er udført, skal du forlade Diskværktøj for at vende tilbage til vinduet Hjælpeprogrammer. 
 9. Hvis din Mac skal være i stand til at starte fra denne enhed igen, skal du vælge Geninstaller macOS i vinduet Hjælpeprogrammer og derefter følge vejledningen på skærmen for at geninstallere macOS på enheden. Hvis du ikke geninstallerer macOS, vises der muligvis et blinkende spørgsmålstegn (?), når du starter din Mac.

Slet anden disk

Vejledningen ovenfor kan også bruges til at slette en lagringsenhed, som du ikke bruger som startdisk. Dog behøver du ikke åbne Diskværktøj i macOS-gendannelse: Du kan i stedet åbne det i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer. Og du er ikke nødt til at slette dataenheder først: Du skal bare vælge din disk i Diskværktøj og derefter klikke på Slet.


Sådan ændrer du partitionsoversigten (skemaet) i en disk

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at ændre partitionsoversigten (skemaet), mens du sletter. Hvis du følger en vejledning, der kræver, at du vælger et skema, vil vejledningen i Diskværktøj afvige fra vejledningen ovenfor.

 1. Når du har åbnet Diskværktøj, skal du vælge Vis > Vis alle enheder på menulinjen.
 2. Indholdsoversigten viser nu ikke kun enheder, men også de diske (enheder), der indeholder disse enheder. I følgende eksempel er APPLE SSD disken, Container disk1 er en beholder på denne disk, og Macintosh HD er en volumen i den beholder. (Kun APFS-formaterede diske har beholdere.)
  Sletning af en disk og valg af et skema i Diskværktøj
 3. Vælg den disk, du vil slette, som f.eks. Apple SSD.
 4. Læs oplysningerne i højre side af vinduet for at finde ud af, om partitionsoversigten aktuelt er i brug:
  • En GUID-partitionsoversigt egner sig til Mac-diske.
  • En Master Boot Record egner sig til eksterne drev, der bruges med en pc eller Boot Camp.
 5. Hvis partitionsoversigten ikke egner sig til diskens tilsigtede anvendelse, skal du klikke på knappen eller fanen Slet og udfylde følgende elementer:
  • Navn: Indtast et navn, som du vil kalde disken, efter du har slettet den, som f.eks. Apple SSD.
  • Format: Hvis du vil formatere som en Mac-disk, skal du enten vælge APFS eller Mac OS – udvidet (Journaled). Diskværktøj viser som standard et kompatibelt format.
  • Skema: Vælg det egnede partitionsoversigtsskema.
 6. Klik på Slet for at begynde sletningen. Du bliver muligvis bedt om at indtaste dit Apple-id, hvis du sletter din startdisk.
 7. Slut Diskværktøj, når du er færdig. 
 8. Hvis din Mac skal være i stand til at starte fra denne disk igen, skal du vælge Geninstaller macOS i vinduet Hjælpeprogrammer og derefter følge vejledningen på skærmen for at geninstallere macOS på disken.


Hvorfor skal disken slettes?

Du kan til enhver tid slette en disk, hvilket kan være en fordel under følgende omstændigheder:

 • Hvis du hurtigt og permanent vil slette alt indhold på din Mac og gendanne den til fabriksindstillingerne, når du f.eks. sælger, bortgiver eller bytter din Mac.
 • Når du ændrer formatet på en disk, f.eks. fra et pc-format (FAT, ExFAT eller NTFS) til et Mac-format (APFS eller Mac OS – udvidet).
 • Når du modtager en meddelelse om, at din disk ikke kan aflæses af denne computer.
 • Når du prøver at løse et problem med en disk, som Diskværktøj ikke kan ordne.
 • Når macOS-installationsprogrammet ikke kan registrere din disk eller installere noget på den. Installationsprogrammet kan f.eks. angive, at disken ikke er formateret korrekt, ikke bruger et GUID-partitionsskema, indeholder en nyere version af operativsystemet eller ikke kan bruges til at starte computeren.
 • macOS-installationsprogrammet angiver, at du ikke må installere til denne volumen, da den er en del af et Apple RAID.


Om APFS og Mac OS – udvidet

Diskværktøj i macOS High Sierra eller nyere kan slette de fleste diske og volumener ved hjælp af enten det nyere APFS-format (Apple File System) eller det ældre format Mac OS – udvidet, og den vælger automatisk et kompatibelt format for dig.

Identificer det aktuelle format

Hvis du gerne vil vide, hvilket format der i øjeblikket er i brug, kan du bruge en af nedenstående metoder:

 • Vælg volumen i indholdsoversigten i Diskværktøj, og kontroller derefter oplysningerne i højre side. Vil du have flere oplysninger, skal du vælge Arkiv > Vis info fra menulinjen Diskværktøj.
 • Åbn Oplysninger om system, og vælg Lagringsplads i indholdsoversigten. Kolonnen Arkivsystem i højre side viser hver volumens format.
 • Vælg volumen i Finder, og vælg derefter Arkiv > Vis info fra menulinjen. Vinduet Vis info viser den pågældende volumens format.

Vælg mellem APFS og Mac OS – udvidet

 Hvis du vil ændre formatet, skal du tage stilling til følgende spørgsmål:

Formaterer du den disk, der er indbygget i din Mac?
Hvis den indbyggede disk er APFS-formateret, skal du ikke ændre den til formatet Mac OS – udvidet.

Er du ved at installere macOS High Sierra eller nyere på disken?
Hvis du er nødt til at slette din disk, inden du installerer High Sierra eller nyere for første gang på denne disk, skal du vælge Mac OS – udvidet (Journaled). Under installationen vil macOS-installationsprogrammet afgøre, om der automatisk skal konverteres til APFS – uden at dine arkiver slettes.

Klargør du en Time Machine-sikkerhedskopi eller et installationsprogram med startmulighed?
Vælg Mac OS – udvidet (Journaled) for alle de diske, som du planlægger at bruge med Time Machine eller som et installationsprogram med startmulighed.

Planlægger du at bruge disken med en anden Mac?
Hvis den anden Mac ikke bruger High Sierra eller nyere, skal du vælge Mac OS – udvidet (Journaled). Tidligere versioner af macOS aktiverer ikke APFS-formaterede volumener.

Valg af et navn, format og skema i Diskværktøj

Diskværktøj forsøger at registrere typen af lagringsplads og viser derefter det rette format i menuen Format. Er dette ikke muligt, vælger det Mac OS – udvidet, som fungerer med alle versioner af macOS.


Hvis disken ikke vises i Diskværktøj

Hvis du ikke får vist en indholdsoversigt i Diskværktøj, skal du vælge Vis > Vis indholdsoversigt på menulinjen.

Hvis indholdsoversigten vises i Diskværktøj, men din disk ikke figurerer på oversigten, skal du afbryde forbindelsen mellem din Mac og alle enheder, du ikke bruger. Hvis du bruger en ekstern disk, skal den være forbundet, men kontroller, at den er tændt og forbundet direkte til din Mac med et funktionsdygtigt kabel. Genstart derefter din Mac, og prøv igen. Hvis disken stadig ikke vises, skal du muligvis have efterset din disk eller Mac. Læs mere om, hvordan du gør din Mac klar til service.


Læs mere

Udgivelsesdato: