Brug af Tilpasning af skærm på iPhone, iPad og iPod touch

Du kan bruge Tilpasning af skærm, som f.eks. Farvefiltre og Inverter farver, til at ændre, hvordan indhold vises på din skærm.

Tilpasning af skærm er tilgængelig på følgende enheder:

Slå Inverter farver til

Hvis du har nemmere ved at se ting på en sort baggrund, kan du bruge Inverter farver til at ændre, hvordan indhold vises på din skærm. Smart inverter inverterer farverne på skærmen med undtagelse af billeder, medier og nogle apps, der bruger mørkere farveskemaer. Klassisk inverter inverterer alle farverne på skærmen.

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tilpasning af skærm > Inverter farver.


Slå Farvefiltre til

Hvis du er farveblind eller synsbesværet, kan du bruge Farvefiltre til bedre at skelne mellem farver. Farvefiltre kan ændre, hvordan ting ser ud, f.eks. billeder og film, så du bør kun anvende funktionen, når du har brug for den.

Du kan slå Farvefiltre til i appen Indstillinger. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tilpasning af skærm, og vælg Farvefiltre.

Når du slår Farvefiltre til, kan du vælge mellem fire forudindstillede filtre:

  • Gråtoner
  • Rød/grøn for rødblindhed
  • Grøn/rød for grønblindhed
  • Blå/gul for blåblindhed

For at hjælpe dig vises tre eksempler på farveområder, så du kan vælge den mulighed, der passer bedst til dig. Skub til venstre eller til højre på disse eksempler for at finde et filter, der fungerer bedst for dig.

Dette eksempel viser fra venstre til højre blyanter i alle regnbuens farver, dvs. først rød og gul og til sidst lilla og brun.

Dette eksempel viser tre søjler med forskellig farveintensitet.

Dette eksempel viser lodrette linjer på en baggrund med forskellige farver. Vælg det filter, der viser en hel linje.


Sådan justerer du farveintensiteten

Du kan justere intensiteten på alle Farvefiltre, så den passer til dit behov. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tilpasning af skærm, og juster mærket Intensitet for at tilpasse et filter, så det er mere eller mindre intenst.


Justering af farvetone

Hvis du er farve- eller lysfølsom, kan du ændre Farvetone på din skærm. På den måde kan du ændre skæret på hele skærmen på din iPhone, iPad eller iPod touch.


Begræns billedfrekvens

Hvis du har en iPad Pro (10,5") eller iPad Pro 12,9" (2. generation), kan du indstille skærmens maksimale billedfrekvens til 60 billeder pr. sekund. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tilpasning af skærm, og slå Begræns billedfrekvens til.


Slå Tilpasning af skærm til med Tilgængelighedsgenvej eller Kontrolcenter

Inverter farver og Farvefiltre kan hurtigt slås til eller fra med tilgængelighedsgenvejen. Læs om, hvordan du bruger tilgængelighedsgenvejen.

Udgivelsesdato: