Opgradering af jeres institution til Apple School Manager

Opgrader til Apple School Manager for fortsat at bruge Program til tilmelding af enheder og Program for mængdekøb. Apples implementeringsordning vil fra og med den 1. december 2019 ikke længere være tilgængelig.

Hvis din organisation i øjeblikket bruger Apples implementeringsordning, som Program til tilmelding af enheder eller Program for mængdekøb, skal du opgradere til Apple School Manager senest den 1. december 2019. 

Apple School Manager er en tjeneste, der gør det muligt at købe indhold, konfigurere automatisk tilmelding af enheder i din løsning til administration af mobile enheder (MDM) og oprette konti til elever og personale. Apple School Manager er tilgængelig på nettet, og tjenesten er udviklet til teknologiledere, it-administratorer, personale og undervisere.

Sådan opgraderer du til Apple School Manager

Hvis du vil opgradere, skal du logge på deploy.apple.com eller school.apple.com ved hjælp af repræsentantkontoen til Apples implementeringsordning og derefter følge vejledningen.*

Apple School Manager indeholder følgende efter opgraderingen:

  • Konti
  • Brugeradgangsoplysninger  
  • MDM-servere
  • MDM-enheder
  • Servertokens
  • Enhedsordrer
  • Andre emner, der er tilknyttet din konto 

Efter opgraderingen kan du få adgang til dataene via Apple School Manager-portalen. Efter opgraderingen har du ikke adgang til webstedet for Apples implementeringsordning.

Vælg et domæne for administrerede Apple-id'er

Når du har opgraderet til Apple School Manager, bliver du bedt om at indtaste skolens websted. Apple School Manager bruger skolens websted til dine administrerede Apple-id'er. Hvis dit websted f.eks. er www.minskole.edu, vises dine administrerede Apple-id'er som elev@appleid.minskole.edu.

Hvis webstedets domæne er forskelligt fra dit e-maildomæne, foretrækker du måske i stedet at angive dit e-maildomæne. Din Apple School Manager-administrator kan ændre standarddomænet efter opgraderingen.

Inviter købere af Program om mængdekøb til Apple School Manager

Din skole har muligvis én eller flere separate konti til Program om mængdekøb. Hvis din skole har disse konti, skal du invitere dem separat fra dine brugere, efter du har opgraderet til Apple School Manager. Læs mere om, hvordan du inviterer købere af Program om mængdekøb til Apple School Manager.

Sådan er roller for Apple School Manager ændret

Apple School Manager introducerer nogle ændringer til de roller, som du tildeler dine brugere.

Repræsentant kaldes nu administrator

I Apples implementeringsordning havde en repræsentant det højeste niveau af administrativ adgang. Repræsentanter kunne acceptere vilkår og betingelser for Apples implementeringsordning på vegne af din institution. 

I Apple School Manager kaldes denne rolle nu for administrator. Din institution kan have op til fem administratorer i Apple School Manager.

Administratorer er nu ledere

I Apples implementeringsordning var der administratorer for Program til tilmelding af enheder, Program om mængdekøb og Apple-id for elever. I Apple School Manager kaldes administratorer nu for ledere.

Den type af administrator, som en bruger konverteres til, afhænger af vedkommendes ansvarsområder:

Rolle i Apples implementeringsordning

Rolle i Apple School Manager

Administrator for Program til tilmelding af enheder

Enhedsleder

Administrator for Program om mængdekøb

Indholdsleder

Administrator for program for Apple-id til elever

Personaleleder

Alle administratorer for Apples implementeringsordning, der havde mulighed for at udpege andre administratorer, bliver til personaleledere i Apple School Manager.

En individuel bruger kan have flere roller i Apple School Manager. Hvis din bruger var administrator for mere end ét program, tildeles vedkommende alle gældende roller i Apple School Manager. Efter opgraderingen kan en administrator eller ansvarlig for lokaliteter tilføje, fjerne eller ændre rollen for en Leder.

Administrerede Apple-id'er til alle roller

Første gang en tidligere repræsentant og administrator logger på Apple School Manager, konverteres dennes Apple-id til et administreret Apple-id. Hvis personens konti ikke tidligere var indstillet med tofaktorgodkendelse, bør vedkommende indstille det på det tidspunkt. 

Læs mere

* For at opgradere til Apple School Manager skal du have en Mac med Safari version 8 eller nyere eller en pc med Microsoft Edge version 25.10 eller nyere.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: