Overførsel til Apps og bøger i Apple School Manager og Apple Business Manager

Læs disse oplysninger, før du flytter konti til Apps og bøger.

Nyheder

Med Apps og bøger i Apple School Manager og Apple Business Manager kan du bruge følgende funktioner:

Overfør ikke-tildelte licenser

Del licenser

  • Købere, som har adgang til samme lokalitet, kan dele licenser.

Enklere købsproces

  • Gennemse og køb indhold direkte i Apps og bøger i Apple School Manager og Apple Business Manager. Du kan se alle de licenser, der er købt eller overført til dine lokaliteter, på samme sted. Du administrerer VPP-kredit og opdaterer faktureringsoplysninger i Indstillinger.

Gør din organisation klar til at skifte til Apps og bøger

Brug oplysningerne herunder til at forberede skiftet.

Kontroller, at MDM (Mobile Device Management) understøtter Apps og bøger

Kontakt din leverandør af MDM før skiftet for at få bekræftet, at leverandøren understøtter de nye funktioner i Apps og bøger.

Inviter VPP-købere

Hvis du har købere med eksisterende VPP-konti, som endnu ikke er i Apple School Manager eller i Apple Business Manager, kan du invitere dem til at blive en del af din organisation inden skiftet til Apps og bøger.

Flyt en enkelt køber pr. lokalitet

Du får det bedste resultat af skiftet, hvis du nøjes med at flytte en enkelt køber til hver lokalitet. Du kan gøre dette på en af følgende måder:

  • Ved at begrænse kontoadgangen i Apple School Manager eller i Apple Business Manager til den relevante lokalitet for hver køber.
  • Ved at henvise hver bruger til den specifikke lokalitet, som vedkommende bør bruge.

Hvis hver køber flyttes til en særskilt lokalitet, flyttes alle licenser, tildelte såvel som ikke-tildelte, til Apps og bøger.

Sådan gør du, hvis tildelte licenser ikke overføres

Det er kun ikke-tildelte licenser, der overføres til en lokalitet, hvis et af følgende scenarier er gældende:

  • Licenserne er købt eller overført til en lokalitet, inden køberen overføres til en ny lokalitet.
  • En person downloader lokalitetens token, inden den første bruger overføres til den.
  • Der oprettes en ny Ansvarlig for indhold på en lokalitet, efter at en anden bruger har tilmeldt sig Apps og bøger.
  • Flere købere flytter til samme lokalitet.

Hvis tildelte licenser ikke overføres, forbliver de tilknyttet køberens ældre tokens, som fortsat er overført til MDM med dette lokalitetstoken. Når du har ophævet tildelingen af en app fra det ældre token, kan du overføre licenserne til en lokalitet i Indstillinger > Apps og bøger i Apple School Manager eller i Apple Business Manager.

Det indledende skift

Alle de licenser, der flyttes under skiftet, bliver knyttet til tokenet til den nye lokalitet, som de flyttes til. Tildelte licenser, der ikke bliver flyttet under skiftet, vil fortsat være knyttet til køberens ældre token. Alle tokens med tilknyttede licenser skal være overført til MDM.

Lokalitetsbaserede tokens

Apps og bøger bruger lokalitetsbaserede tokens. Alle de licenser, der er købt eller overført til en lokalitet, bliver knyttet til denne lokalitets token.* Ældre tokens fra VPP-portalen er kontobaserede. Køberne kan få adgang til tokens til alle deres lokaliteter i Apps og bøger i indstillingerne til Apple School Manager eller Apple Business Manager. Kun én person skal overføre lokalitetstokens til MDM. Når alle licenser er flyttet til en lokalitet, er der ikke længere brug for de ældre tokens. 

Overfør alle VPP-købere

Når du er klar til at skifte til Apps og bøger i Apple School Manager eller Apple Business Manager, bør alle købere skifte på samme tid. Hver køber skal overføre sin egen konto. Du skifter ved at klikke på Kom i gang i Apps og bøger i Apple School Manager eller Apple Business Manager og derefter vælge den rigtige lokalitet til overførslen.

Når alle køberne er overført, kan du udnytte de nye funktioner fuldt ud.

* Tildelte licenser til bøger kan ikke flyttes og vil fortsat være knyttet til en bruger.

Udgivelsesdato: