Import af noter og arkiver til appen Noter

Tag de tekstarkiver, som du har oprettet i andre apps, og importer dem i appen Noter. På den måde har du alle dine noter samlet på ét sted.


Tekstarkivformater, der kan importeres

På din Mac kan du importere mange forskellige typer tekstarkiver til Noter. Når du importerer arkiver, konverteres hvert enkelt arkiv til en ny note.

Noter kan importere forskellige arkivtyper:

 • .txt
 • .rtf
 • .rtfd
 • .html


Import fra Evernote

På din Mac, iPhone, iPad eller iPod Touch kan du importere Evernote-eksportarkiver (.enex-arkiver). Hvert .enex-arkiv kan indeholde én eller flere noter. Når du importerer et .enex-arkiv, konverteres hver enkelt note fra Evernote til en ny note i Noter.  

Hvis dine arkiver indeholder et vedhæftet arkiv eller en funktion i Evernote-noter, som appen Noter ikke understøtter, fjernes den under importen.


Sådan importeres noter på din Mac

Når du importerer tekstarkiver eller .enex-arkiver, kan du føje dem til din iCloud Noter-konto eller din På min Mac-konto. Hvis du arkiverer dem i iCloud, kan du automatisk se alle dine noter på alle enheder, hvor du er logget ind med dit Apple-id.

 1. Åbn appen Noter.
 2. I indholdsoversigten i Noter kan du vælge, om du vil arkivere dine noter i iCloud eller På min Mac ved at klikke på en mappe under den konto, du vil bruge.
 3. Vælg Arkiv > Importer til Noter på menulinjen.
 4. Vælg det arkiv eller den mappe, du vil importere. Hvis de noter, som du importerer, er organiseret i mapper, skal du sørge for, at "Bevar mappestruktur ved import" er valgt. Hvis du ikke kan se denne indstilling, skal du klikke på Indstillinger i nederste venstre hjørne.
 5. Klik på Importer. Klik på Importer igen, når du ser bekræftelsesmeddelelsen.

Når arkiverne er importeret, vises en ny mappe med navnet Importerede noter i appen Noter. Nu kan du organisere dem i alle de mapper i Noter, som du vil. 


Importer noter på din iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan importere Evernote-eksportarkiver (.enex-arkiver) til Noter på din iPhone, iPad eller iPod touch. Hvert .enex-arkiv kan indeholde én eller flere noter.

Når du importerer et .enex-arkiv, konverteres hver enkelt note fra Evernote til en ny note i Noter. Send .enex-arkivet til dig selv fra din computer via e-mail, eller arkiver det i iCloud Drive, inden du importerer til appen Noter.

Sådan bruges Mail


 1. Åbn Mail, og tryk på e-mailen med det arkiv, du vil importere til Noter.
 2. Tryk på arkivet, og hold nede, tryk på Del, og tryk derefter på Noter.
 3. Når arkivet er downloadet, vises en bekræftelse. Tryk på Importer noter.

Brug af appen Arkiver


 1. Åbn appen Arkiver, og gå til det arkiv, du vil importere til Noter.
 2. Tryk på arkivet, og hold nede, tryk på Del, og tryk derefter på Noter.
 3. Når arkivet er downloadet, vises en bekræftelse. Tryk på Importer noter.

Når du åbner appen Noter og vælger dine iCloud-noter, vises en ny mappe med navnet Importerede noter. Hvis du ikke bruger Noter med iCloud, vil du se den nye mappe i noterne under På min enhed.

Hvis du ikke bruger iCloud, og "På min enhed" ikke er tilgængelig, vises en advarsel, når du trykker på Føj til Noter.


Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: