Brug af Noter på din iPhone, iPad og iPod touch

Brug Noter til at fastholde en hurtig tanke, oprette tjeklister, skitsere idéer og meget mere. Og brug iCloud til at holde dine noter opdaterede på tværs af alle dine enheder.

Kom godt i gang

 • Kontroller, at din iPhone, iPad eller iPod touch er opdateret med den nyeste version af iOS.
 • Hvis du vil bruge de nyeste funktioner i Noter, skal du kontrollere, at du bruger Noter med iCloud eller har arkiveret noterne på din enhed. Mange funktioner i Noter virker ikke med andre e-mailudbydere.

Sådan opretter du en ny note

Du kan oprette en ny note direkte i appen Noter. Eller du kan få Siri til at starte en for dig.

Opret en note manuelt

Åbn Noter. Tryk på symbolet Ny note, og indtast din note. Tryk på OK, når du er færdig. Den første linje af noten bruges som titel.

Bed Siri om at starte en note

Har du brug for at tage en hurtig note? Så skal du bare sige "Start en ny note" til Siri. Fortæl derefter Siri, hvad der skal stå i noten.

 

Sådan sletter eller fastgør du en note med en knappenål

Hvis du vil slette en note, skal du trykke på symbolet Slet eller skubbe noten til venstre på listen Noter og derefter trykke på Slet.

Hvis du vil gendanne en slettet note, skal du gå til listen Mapper og trykke på Slettet for nylig. Tryk på den note, som du vil beholde, tryk i den åbne note, og tryk derefter på Gendan.

Hvis du vil fastgøre en note med en knappenål, skal du skubbe til højre over noten og derefter slippe. Hvis det er den første note, du fastgør, vises et knappenålssymbol øverst på listen Noter. Hvis du vil frigøre en note, skal du skubbe til højre over noten igen.

Flere muligheder med Noter

Med Noter kan du scanne og underskrive dokumenter, oprette tjeklister, tilføje bilag, indsætte billeder og videoer og tegne.

Opret en tjekliste

Tryk i en note, og tryk derefter på . Lav din liste, og tryk derefter på den tomme cirkel, når du har udført en opgave.

Formater en note

Hvis du vil tilføje en tabel, titel, overskrift eller punktliste, skal du trykke på en åben note og derefter på  eller . På iPhone eller iPod touch: Tryk på OK, når du er færdig. Du behøver ikke at trykke på OK på en iPad.

 

Tilføj et bilag

Hvis du vil tilføje et emne fra en anden app, f.eks. en lokalitet i Kort eller et websted i Safari, skal du trykke på symbolet Del i den app, der skal deles indhold fra. Tryk derefter på Føj til Noter > Vælg note, og vælg den note, hvor du vil tilføje et bilag, og tryk derefter på Arkiver. Du kan føje bilaget til en ny eller eksisterende note.

Tilføj et billede eller en video

Hvis du vil tilføje et billede eller en video, skal du trykke på en åben note og derefter på . Du kan trykke på Fotobibliotek for at tilføje et eksisterende billede eller en eksisterende video, eller du kan trykke på Tag foto eller optag video for at tilføje nye. Tryk på OK, når du er færdig, eller på Brug foto eller Brug video.

 

Sådan søger du efter en note eller et bilag

Du kan søge efter en bestemt note ved at rulle til toppen af listen Noter, trykke på søgefeltet og derefter indtaste det, du leder efter.

Hvis du vil søge i en specifik note, skal du vælge den note, du vil søge i, trykke på symbolet Del og derefter trykke på Find i note.

Du kan også søge efter bilag. Tryk på symbolet Bilagsbrowser nederst til venstre for at få vist fotos, videoer, tegninger, scanninger, websteder og dokumenter, som du har føjet til dine noter. Gå til noten med bilaget ved at trykke på miniaturen af bilaget og holde nede, og tryk derefter på Vis i note.

 

Sådan scanner du et dokument i Noter

Med iOS 11 og nyere versioner kan du scanne dokumenter i Noter og tilføje en underskrift eller manuelt underskrive et dokument. Du kan også tilføje en underskrift eller underskrive et dokument med en Apple Pencil og kompatibel iPad.

Sådan scannes et dokument:

 1. Åbn en video, eller opret en ny note.
 2. Tryk på , og tryk derefter på Scan dokumenter.
 3. Anbring dit dokument ud for din enheds kamera.
 4. Hvis din enhed har Autofunktion slået til, bliver dit dokument automatisk scannet. Hvis du vil tage et manuelt scan, skal du trykke på  eller en af lydstyrkeknapperne.
 5. Træk i hjørnerne for at tilpasse scanningen til siden, og tryk derefter på Behold scanning.
 6. Du kan føje flere scanninger til dokumentet eller trykke på Arkiver, når du er færdig.

Sådan underskriver du et dokument:

 1. Tryk på dokumentet i noten.
 2. Tryk på symbolet Del, og tryk derefter på Markering.
 3. Hvis du vil tilføje din underskrift, skal du trykke på og derefter på . For at underskrive et dokument manuelt skal du først vælge et værktøj og derefter skrive under med fingeren eller en Apple Pencil med en kompatibel iPad.

Sådan opretter du en hurtig note fra låseskærmen

Du kan bruge en Apple Pencil med en kompatibel iPad for at oprette en note direkte fra låst skærm eller fortsætte, hvor du slap i din sidste note. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du gå til Indstillinger > Noter og trykke på Access Notes from Lock Screen og vælge en mulighed.

Tryk på Lås skærm med Apple Pencil, og opret en note. Uanset hvad du opretter, bliver det automatisk gemt i Noter.


Sådan organiserer du dine noter

Du kan holde styr på dine noter ved at organisere dine noter alfabetisk, efter oprettelsesdato eller efter ændringsdato. Du kan også arkivere noter i forskellige mapper.

Sådan sorteres listen Noter:

 1. Gå til Indstillinger > Noter.
 2. Tryk på Sorter noter efter.
 3. Vælg, hvordan dine noter skal sorteres.

Sådan opretter du en ny mappe:

 1. På listen Noter: Tryk på tilbagepilen for at få vist listen Mapper.
 2. Tryk på Ny mappe på listen Mapper.
 3. Vælg, hvor mappen skal tilføjes.
 4. Navngiv mappen, og tryk derefter på Arkiver.

Sådan flytter du en note til en anden mappe:

 1. I en åben note: Tryk på tilbagepilen for at få vist listen Noter.
 2. Tryk på Rediger på listen Noter.
 3. Tryk på de noter, der skal flyttes. 
 4. Tryk på Flyt til, og vælg derefter den mappe, som de skal flyttes til.

Sådan deler du noter

Du kan dele en note ved at trykke på symbolet Del øverst i noten og derefter vælge, hvordan den skal sendes.

Du kan også invitere andre til at deltage i en note, så I kan samarbejde om ting som indkøbslister, noter til et projekt og rejseplaner. Læs mere om at samarbejde med andre i en note.

Sådan beskytter du dine noter

Appen Noter giver mulighed for låsning af enhver note, som du ønsker at holde privat fra andre, der måske bruger din enhed. I Noter bruges der en enkelt adgangskode til alle de noter, du vil beskytte, på alle dine enheder. Og hvis du har en iPhone eller iPad med Touch ID, kan du bruge dit fingeraftryk til at åbne dine låste noter. Læs mere om, hvordan du beskytter dine noter med en adgangskode.

Sådan indstiller du Noter til iCloud

Du kan bruge iCloud til at opdatere dine noter på tværs af alle dine enheder. Hvis du vil bruge Noter med iCloud, skal du gå til Indstillinger > [dit navn] > iCloud og derefter slå Noter til. Du kan se dine noter på alle de Apple-enheder, hvor du er logget på med det samme Apple-id.

Udgivelsesdato: