Find serienummeret på dit Apple-produkt

Læs om, hvordan du finder serienummeret på en iPhone, iPad, iPod, HomePod, Mac eller et andet Apple-produkt.

Se først her

Afhængigt af produktet kan du finde serienummeret på en eller flere af disse måder:

  • Tjek, om der er et trykt serienummer på overfladen af dit produkt.
  • På en Mac skal du vælge Apple-menuen  > Om denne Mac.
  • På en iPhone, iPad, iPod touch eller et Apple Watch skal du gå til Indstillinger > Generelt > Om.
  • Hvis du bruger Finder eller iTunes til at synkronisere din enhed med din computer, skal du slutte din enhed til din computer og derefter vælge din enhed i Finder eller iTunes.


Hvis du ikke har produktet, eller det ikke vil tænde

Hvis du stadig har originalemballagen til produktet, kan du finde serienummeret ved stregkoden. Du kan også finde produktets serienummer på originalproduktets kvittering eller faktura. Eller vælge et af nedenstående produkter for at få vist detaljerede oplysninger om, hvordan du finder serienummeret.

iPhone, iPad, iPod

Apple Watch

Apple TV

AirPods

AirTag

Beats

Skærme

MagSafe-batterienhed


Registreringsnumre og serienumre på Apple-hardwareprodukter bruger tallene 0 (nul) og 1 (ét) i stedet for bogstaverne "O" eller "I".

Udgivelsesdato: