Hvis dit MagSafe-kabel eller din strømforsyning ikke virker

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis det MagSafe-kabel eller den strømforsyning, der fulgte med din bærbare Mac-computer, stopper med at oplade eller reagerer anderledes end forventet.

Identificer dit MagSafe-kabel eller din strømforsyning

Hvis din Mac bruger MagSafe til at oplade batteriet, bruger den enten et MagSafe 3-stik, MagSafe 2-stik eller et MagSafe-stik af typen T eller L. Brug listen nedenfor til at identificere dit kabel eller din strømforsyning, så du kan finde dit MagSafe-stik. 

MagSafe 3-stik
MagSafe 3-stik

MagSafe 2-stik
MagSafe 2-stik

MagSafe-stik af typen L
MagSafe-stik af typen L

MagSafe-stik af typen T
MagSafe-stik af typen T

Hvis din Mac bruger MagSafe 3, kan du oplade din Mac med et USB-C til MagSafe 3-kabel og en USB-C-strømforsyning.

Hvis din Mac bruger MagSafe 2, kan du oplade din Mac med en MagSafe 2-strømforsyning eller en MagSafe-strømforsyning, der er sluttet til en konverteringsenhed fra MagSafe til MagSafe 2

Hvis din Mac bruger MagSafe, kan du oplade din Mac med en MagSafe-strømforsyning af typen T eller L.

MagSafe-stikket og MagSafe-porten på din bærbare Mac-computer indeholder en magnet, der kan slette data på kreditkort og andre magnetiske enheder. Hold derfor magnetiske medier væk fra enden af MagSafe-strømforsyningen og væk fra MagSafe-porten.

MagSafe 2 og MagSafe-strømforsyninger er ikke kompatible med MagSafe 3.


Tjek strømforsyningen

Læs mere om, hvordan du kontrollerer din stikkontakt og bekræfter din strømforsynings watt-tal. 

Tjek stikkontakten

Sørg for, at du har sluttet din strømforsyning til en fungerende stikkontakt. Tag din strømforsyning ud af stikkontakten, og tilslut den noget, der virker, f.eks. en lampe eller et ur, for at bekræfte, at der er strøm. Hvis stikkontakten virker, skal du tilslutte din strømforsyning og prøve at oplade din Mac. Hvis din Mac stadig ikke oplades, skal du lukke din Mac ned og lukke skærmen i 30 sekunder, åbne skærmen og prøve at oplade din Mac igen. Hvis du ikke bruger en Mac med Apple Silicon, kan du nulstille SMC.

Bekræft strømforsyningens watt-tal

Sørg for, at du bruger en strømforsyning med det korrekte watt-tal til din bærbare computer. Du får den bedste opladning ved at bruge den strømforsyning og det kabel, der fulgte med din bærbare Mac.

Tjek for linjestøjproblemer

Tag strømforsyningens stik ud af stikkontakten, vent 60 sekunder, og sæt derefter stikket i igen.

  • Hvis strømforsyningen fungerer efter denne pause på 60 sekunder, er der sandsynligvis problemer med linjestøj ved din strømkilde. Du er nødt til regelmæssigt at nulstille strømforsyningen ved at lade den hvile på denne måde. Dette problem opstår, når vekselstrømforsyningens overspændingsbeskyttelse registrerer støj på jordforbindelsen og derfor slår strømforsyningen fra.
  • Mulige kilder til linjestøj kan være lamper med strømstabilisatorer, køleskabe eller minikøleskabe, der er koblet til samme elektriske kredsløb som computeren. Du kan muligvis undgå, at problemet opstår, hvis du slutter strømforsyningen til en uafbrudt strømforsyning (UPS) eller slutter den til et andet kredsløb.

Hvis strømforsyningen bliver ved med at slukke sig selv, når den er sat i en stikkontakt, der virker, skal du tage strømforsyningen med til en Apple-autoriseret serviceudbyder eller en Apple Store-butik, så den kan blive efterset.


Tjek stikket, MagSafe-stikket og kablerne

Læs mere om, hvordan du tester stikket og kablerne og kontrollerer dem for skader.

Test vekselstrømstikket eller -kablet

Din strømforsyning leveres med et aftageligt strømstik med de ben, du sætter i en stikkontakt. Hvis din bærbare Mac ikke oplader, når du bruger strømstikket med strømforsyningen, kan du prøve at bruge den med et andet Apple-strømstik eller prøve at bruge en Apple-forlængerledning til strømforsyningen (sælges separat).

Hvis din strømforsyning virker efter at have skiftet netstik eller netledning, skal netstikket eller netledningen, der oprindeligt var i brug, udskiftes, og du skal ikke bruge det mere.

Hvis du ser gnister

Når du slutter strømforsyningen til en stikkontakt, kan der nogle gange ses en gnist. Dette er ganske normalt og kan forekomme, hvis du slutter et elektrisk apparat til en tændt stikkontakt. Hvis du opdager, at gnisten kommer fra andre steder end stikkets ben, hvis strømforsyningen er beskadiget eller misfarvet, eller hvis du i øvrigt er bekymret for gnistdannelse, skal du kontakte Apple.

Tjek strømporten

Sørg for, at strømporten (hvor du tilslutter MagSafe-stikket) er ren og fri for snavs. Porten er magnetisk og kan tiltrække metalgenstande.

Hvis indikatoren blinker

Hvis indikatoren på MagSafe 3-stikket blinker gult gentagne gange, kan du prøve disse trin:

  1. Afbryd USB-C til MagSafe 3-kablet fra din Mac og strømforsyningen.
  2. Træk USB-C-strømforsyningen ud af stikkontakten.
  3. Brug en tør klud til at aftørre MagSafe 3-porten og MagSafe 3-stikket. Sørg for, at både porten og stikket er tørre og fri for snavs.
  4. Sørg for, at USB-C-porten på strømforsyningen og USB-C-stikket er fri for snavs.
  5. Start din Mac igen.
  6. Sæt USB-C-strømforsyningen i en stikkontakt, slut USB-C til MagSafe 3-kablet til strømforsyningen og din Mac, og prøv at oplade igen.

Hvis indikatoren fortsætter med at blinke, skal du kontakte Apple.

Tjek, om kablet er for stramt (MagSafe 2 eller tidligere)

Hvis dit jævnstrømskabel (det tynde kabel, der løber mellem MagSafe 2- eller MagSafe-stikket til strømforsyningen) er løst i den ene af kablets ender, skal du omgående stoppe med at bruge kablet og få både kabel og strømforsyning tjekket. Læs mere om, hvordan du undgår, at kablet til din MagSafe-strømforsyning er for stramt.


Hvis strømforsyningen bliver varm

Strømforsyningen kan blive varm under normal brug, så du skal sørge for at bruge den på et sted med god ventilation. Slut altid strømforsyningen direkte til en stikkontakt ved hjælp af vekselstrømstikket, eller anbring den på et bord eller et andet godt ventileret område.

Undgå at placere din strømforsyning i et område med dårlig ventilation, f.eks. i en sofa, på et tykt gulvtæppe, i sengen eller på en pude. Undgå at dække strømforsyningen med et tæppe eller andet isolerende materiale.

Strømforsyningen slukker måske automatisk, hvis den bliver for varm. Hvis dette sker, skal du tage MagSafe-kablet ud af din bærbare Mac-computer og lade strømforsyningen køle af, før du rører den.


Kontroller, om der er opdateringer

I nogle tilfælde kan der være tilgængelige software- eller firmwareopdateringer til din computer, der forbedrer kommunikationen med din strømforsyning. Hvis din MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro ikke oplader som forventet, skal du kontrollere, om der er kommet softwareopdateringer til din Mac.


Indlever din strømforsyning til service

Hvis din strømforsyning stadig ikke fungerer, kan du indlevere den og din bærbare Mac til service hos en Apple-autoriseret serviceudbyder eller i Apple Store.

Udgivelsesdato: