Bærbare Apple-computere: Fejlfinding af MagSafe-strømforsyninger

Her kan du se, hvordan du fejlfinder et eller flere af nedenstående problemer med MagSafe-strømforsyninger.

 • Computeren kan ikke lades op ved hjælp af strømforsyningen.
 • Indikatoren på strømforsyningen lyser ikke, når den er tilsluttet computeren.
 • Opladningen af computeren med strømforsyning er ustabil.
 • Den hvide isolering på strømforsyningen er gået af i magnetenden af MagSafe-stikket.
 • Der er snavs i MagSafe-stikket på strømforsyningen eller computeren.
 • Du ser en gnist.
 • Et ben i MagSafe-stikket på strømforsyningen eller computeren er beskadiget.

Apple anvender strømforsyninger med flere forskellige stik. Find din strømforsyning ud fra nedenstående eksempler, inden du foretager yderligere fejlfinding.

Strømforsyning af L-typenStrømforsyning af L-typen
Coax-stik MagSafe-stik af "T"-typen MagSafe-stik af "L"-typen MagSafe 2-stik

Noter

 • Hvis du modtager en erstatningsstrømforsyning med et MagSafe-stik af "L"-typen, og du tidligere har brugt et MagSafe-stik af "T"-typen, kan strømforsyningen med "L"-stikket uden problemer bruges sammen med din Apple-computer.
 • MagSafe 2-strømforsyninger kan ikke bruges sammen med med Apple-computere med stik, som normalt anvender MagSafe-strømforsyninger med stik af "T"- og "L"-typen.
 • Du kan konvertere en MagSafe-strømforsyning med stik af "T"- og "L"-typen til brug sammen med en computer, der er forsynet med MagSafe 2, ved hjælp af et MagSafe til MagSafe 2-mellemstik.
 • MagSafe-stikket og MagSafe-porten på den bærbare Mac-computer indeholder en magnet, der kan slette data på kreditkort og andre magnetiske enheder. Magnetiske medier må ikke komme i nærheden af enden af MagSafe-strømforsyningen og MagSafe-porten.

Fejlfinding

Følg denne vejledning for at finde frem til årsagen til problemet, og find ud af, hvilke mulige løsninger der er.

Forekomst af gnister

Når du slutter strømforsyningen til en stikkontakt, kan der nogle gange ses en en gnist. Det er ganske normalt og kan forekomme, hvis du slutter et elektrisk apparat til en tændt stikkontakt. Hvis du opdager, at gnisten kommer fra andre steder end stikkets ben, hvis strømforsyningen er beskadiget eller misfarvet, eller hvis du i øvrigt er bekymret for gnistdannelse, skal du kontakte Apple.

Fejlfinding af problemer med strømforsyning

 1. Sørg for at bruge en stikkontakt, som du ved fungerer.

  Kontroller, om stikkontakten fungerer korrekt. Tilslut et elektrisk apparat, som du ved virker (f.eks. en lampe, et tv eller et ur), og undersøg, om der er strøm.

 2. Kontroller, om du bruger den korrekte strømforsyning til den bærbare computer.

  Vælg den korrekte strømforsyning til din bærbare Apple-computer. Du kan bruge en strømforsyning med højere watt-tal, men du kan ikke bruge en strømforsyning med lavere watt-tal, uden at det kan skabe problemer.

 3. Vær opmærksom på problemer med linjestøj.

  Tag strømforsyningens stik ud af stikkontakten, vent et minut, og sæt derefter stikket i igen.

  • Hvis strømforsyningen fungerer efter denne pause på 60 sekunder, er der sandsynligvis problemer med linjestøj ved din strømkilde. Du er nødt til regelmæssigt at nulstille strømforsyningen og lade den hvile i 60 sekunder. Dette problem opstår, når vekselstrømforsyningens "overspændingsbeskyttelse" registrerer støj på jordforbindelsen og derfor slår strømforsyningen fra.
  • Mulige kilder til linjestøj kan være lamper med strømstabilisatorer, køleskabe eller minikøleskabe, der er tilkoblet samme elektriske kredsløb som computeren. Problemet opstår muligvis ikke, hvis du slutter strømforsyningen til en nødstrømsforsyning (UPS) eller slutter den til et andet kredsløb.
  • Medmindre strømforsyningen også giver disse problemer ved en stikkontakt, som du ved fungerer, behøver den ikke ombyttes.
 4. Brug strømforsyningen et sted med god ventilation.

  Strømforsyningen kan blive meget varm under normal brug, da strømforsyningens kappe afgiver varme, som genereres under driften. Sæt altid strømforsyningen direkte i en stikkontakt, eller læg den på gulvet, hvor der er god ventilation. Hvis du bruger MagSafe-strømforsyningen et sted med dårlig ventilation, f.eks. på en sofa, et tykt tæppe, en dyne eller en pude, eller hvis MagSafe-strømforsyningen er tildækket med et tæppe eller en anden form for isolering, kan den automatisk slukke for at undgå skader. Strømforsyningen kan stadig blive meget varm i denne tilstand og skal køle af, inden den berøres.

 5. Se efter problemer med strømstikket (den udskiftelige del) eller problemer med strømstik, der har to eller tre ben.

  Hvis du bruger strømstikket (den udskiftelige del) sammen med strømforsyningen, kan du klikke det ud af den medfølgende netledning med to eller tre ben, og hvis du bruger den medfølgende netledning med to eller tre ben, kan du klikke den ud af strømstikket. Begge stik kan nemt tilsluttes strømforsyningen som vist nedenfor.

  • Hvis strømforsyningen er ved at oplade computeren, og indikatorerne i MagSafe-stikket lyser, virker det oprindelige strømstik (den udskiftelige del) eller den oprindelige netledning ikke længere. Du skal ikke bruge det pågældende stik, men købe et nyt. Se afsnittet Yderligere oplysninger nederst i denne artikel for at få mere at vide.
  • Hvis indikatorerne ikke virker eller strømforsyningen ikke oplader computeren, skal du fortsætte med fejlfindingstrinnene i denne artikel. Undersøg, om der er dårlig forbindelse, om stikkets ben sidder fast, eller om der er urenheder på stikkene.

  Følg disse råd for at få den bedste ydeevne fra strømstikket eller ledningen med tre ben:

  • Inden du bruger strømforsyningen sammen med strømstikket eller ledningen med tre ben, skal du kontrollere, om stikket er fri for fremmedlegemer og urenheder, der kan have samlet sig, siden det blev brugt sidst.
  • Kontroller strømstikket eller ledningen med tre ben regelmæssigt for at sikre, at det er i god stand som beskrevet i denne artikel.
  • Når du opbevarer strømforsyningen, skal du sørge for, at benene på strømstikket er foldet til opbevaring.
  • Når du bruger strømstikket, skal du sætte stikket i strømforsyningen med foldede ben, og derefter rette strømstikkets ben ud til fuld længde, inden du sætter strømforsyningen i stikkontakten.

  Hvis du bemærker noget af følgende, må du ikke bruge strømstikket eller ledningen med tre ben:

  • Benene er bøjede (du må ikke rette et bøjet ben ud).
  • Benene klikker ikke på plads (kun strømstik).
  • Benene rokker (fra side til side), når de er låst i den åbne position på strømstikket, eller de ser ud til at være løse på ledningen med tre ben.
  • Benene har sorte mærker eller anden synlig skade.
  • Strømforsyningen tændes ikke eller tændes periodisk, når den er sat i en stikkontakt, som du ved virker.
  • Der er tydelig slitage eller brud på det trebenede stiks isolering.
  • Der kommer en smældende lyd fra strømstikket eller det trebenede stik.
 6. Kontroller, om der er problemer med løs forbindelse.

  Dårlig forbindelse skal forstås som en situation, hvor jævnstrømskablet (det tynde kabel fra MagSafe-stikket til strømforsyningen) ikke har fuld forbindelse til MagSafe-stikket eller til strømforsyningen i den anden ende af kablet. Ved fortsat brug kan kablet ændre farve, og gummibeskyttelsen kan deformeres. Et andet tegn på en løs forbindelse, som ikke altid er synligt, er uregelmæssig opladning eller unormale LED-signaler. En løs forbindelse kan ofte afsløres ved at bøje kablet frem og tilbage ved MagSafe-stikket og holde øje med, om indikatoren (lyser gult eller grønt) tænder og slukker afhængigt af kabelpositionen.

  Eksempel på en løs forbindelse på en MagSafe-strømforsyning af "T"-typen.

  I følgende artikler kan du få flere oplysninger om, hvordan du kan undgå problemer med dårlig forbindelse:

  Du må ikke bruge en strømforsyning med løs forbindelse eller beskadiget isolering eller gummi. Forsøg ikke at reparere et strømforsyningskabel i denne tilstand.

 7. Undersøg, om benene sidder fast på MagSafe-stikket.

  Det kan forekomme, at MagSafe-strømforsyningen til computeren ikke fungerer tilfredsstillende, fordi benene i MagSafe-stikket sidder fast.

  Eksempel: Benene på MagSafe-strømforsyningens stik herunder er trykket ned.

  Eksempel på nedtrykkede ben på strømforsyning. Det kan medføre, at strømforsyningen vises, men ikke oplader.

  Eksempel på nedtrykket ben på strømforsyningens stik. Det kan medføre, at strømforsyningen oplader, men ikke vises, og at LED-indikatoren på strømforsyningen ikke lyser.

  Hvis du tror, at et ben er trykket ned, skal du prøve at fjerne og slutte MagSafe-strømforsyningen til strømstikket igen. Benene skal selv kunne komme tilbage til neutral position. Hvis der er et ben, der ikke kommer tilbage til neutral position, kan du forsigtigt trykke det til siden med fingeren eller med en anden blød (ikke ridsende) genstand for at se, om benet rettes ud. Hvis benet ikke rettes ud, skal du se afsnittet Yderligere oplysninger i denne artikel.

 8. Kontroller MagSafe-stikket, og fjern eventuel snavs.

  Sørg for jævnligt at efterse og rengøre MagSafe-strømforsyningens stik og strømstikket på din bærbare Apple-computer.

  Eksempel på et MagSafe-stik på en Apple-computer, som skal rengøres for snavs.

  Når du vil rengøre MagSafe-porten på den bærbare Mac-computer, skal du fjerne strømforsyningen fra stikkontakten. Fjern forsigtigt snavs med en vatpind eller en blød tandbørste. Pas på ikke at få vatfibre til at sidde fast i MagSafe-porten. Bemærk: Fjern batteriet fra computeren, hvis du har en bærbar Mac-computer med et udskifteligt batteri.

  Når du vil rengøre MagSafe-stikket og området med ben, skal du tage strømforsyningen ud af stikkontakten og computeren. Fjern forsigtigt snavs med en vatpind eller en blød tandbørste. Sørg for ikke at få vatfibre til at sidde fast på benene, og pas på, at du ikke bøjer eller på anden måde beskadiger benene.

 9. Søg efter softwareopdateringer.

  I nogle tilfælde kan der være opdateringer til computerens operativsystem eller firmware, som forbedrer kommunikationen med strømforsyningen. Hvis du vil søge efter softwareopdateringer, skal du gå til Apple-menuen () og vælge indstillingen Softwareopdatering. Nu søges der efter opdateringer til din computer, som du kan gennemse og installere.

 10. Undersøg, om computeren lades op og indikatoren lyser.

  Når du har fulgt trinnene i ovenstående afsnit, skal du undersøge, om computeren oplades, og om indikatoren lyser. Hvis den ikke gør det, skal du se i afsnittet Yderligere oplysninger neden.

Yderligere oplysninger

Uanset om dit produkt er dækket af garantien eller ej, kan du tage strømforsyningen med til en autoriseret Apple-serviceudbyder eller Apple Store-butik til vurdering og eventuel udskiftning. Afhængigt af resultatet af undersøgelsen er du muligvis berettiget til en gratis erstatningsstrømforsyning. Ved tegn på skade skade som følge af uheld bortfalder en eventuel dækning. Husk at komme ind med den computer, som bruges sammen med strømforsyningen. Det er nødvendigt for at finde en passende erstatningsstrømforsyning.

Udgivelsesdato: