Sådan nulstilles SMC på din Mac

Nulstilling af System Management Controller (SMC) kan løse visse problemer i forbindelse med strøm, batteri, blæsere og andre funktioner.

Denne artikel gælder kun for Mac-computere med en Intel-processor.

Nulstil SMC på computere med T2-chippen

Hvis din Mac har Apple T2-sikkerhedschippen, skal du følge disse trin. Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte Apple-support

Bærbare computere med T2-chippen

Prøv disse trin, før du nulstiller SMC:

 1. Luk din Mac.
 2. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i 10 sekunder, inden du giver slip.
 3. Vent et par sekunder, og tryk derefter på afbryderknappen for at tænde din Mac.

Hvis problemet fortsætter, skal du følge disse trin for at nulstille SMC:

 1. Luk din Mac.
 2. Tryk på og hold følgende taster nede på dit indbyggede tastatur. Din Mac tændes muligvis.
  • Ctrl  i venstre side på dit tastatur
  • Alternativ (Alt)  i venstre side på dit tastatur
  • Skift  i højre side på dit tastatur
 3. Hold alle tre taster nede i 7 sekunder, og tryk derefter også på afbryderknappen, og hold den nede. Hvis din Mac er tændt, slukkes den, imens du holder tasterne nede.
 4. Hold alle fire taster nede i yderligere 7 sekunder, og slip dem derefter.
 5. Vent et par sekunder, og tryk derefter på afbryderknappen for at tænde din Mac.

Stationære computere med T2-chippen

 1. Luk din Mac, og fjern derefter strømkablet.
 2. Vent 15 sekunder, og sæt derefter strømkablet i igen.
 3. Vent 5 sekunder, og tryk derefter på afbryderknappen for at tænde din Mac.

 


Nulstil SMC på andre computere

Hvis din Mac ikke har Apple T2-sikkerhedschippen, skal du følge disse trin. Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte Apple-support

Bærbare computere med batteri, der ikke kan udskiftes

Dette gælder for MacBook Pro-modeller fra medio 2009 til og med 2017, MacBook Air-modeller fra 2017 eller tidligere og alle MacBook-modeller med undtagelse af MacBook (13", medio 2009).

 1. Luk din Mac.
 2. Tryk på og hold alle disse taster nede på dit indbyggede tastatur.
  • Skift  i venstre side på dit tastatur
  • Ctrl  i venstre side på dit tastatur
  • Alternativ (Alt)  i venstre side på dit tastatur
 3. Mens du holder alle tre taster nede, skal du også trykke på afbryderknappen og holde den nede.
  Tastatur på bærbar computer, hvor alle fire taster holdes nede
 4. Fortsæt med at holde alle fire taster nede i 10 sekunder.
 5. Slip alle taster, og tryk derefter på afbryderknappen for at tænde din Mac.

Bærbare computere med batteri, der kan udskiftes

Dette gælder for alle MacBook Pro- og MacBook-modeller fra primo 2009 eller tidligere samt MacBook (13", medio 2009). 

 1. Luk din Mac.
 2. Fjern batteriet. (Hvis du har brug for hjælp til at fjerne det, kan du kontakte en Apple Store eller Apple-autoriseret serviceudbyder.)
 3. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i 5 sekunder.
 4. Isæt batteriet igen.
 5. Tryk på afbryderknappen for at tænde din Mac.

Stationære computere

 1. Luk din Mac, og fjern derefter strømkablet.
 2. Vent 15 sekunder, og sæt derefter strømkablet i igen.
 3. Vent 5 sekunder, og tryk derefter på afbryderknappen for at tænde din Mac.

 


Om SMC

System Management Controller er ansvarlig for at styre adfærd relateret til disse funktioner:

 • Strøm, herunder afbryderknappen og strøm til USB-portene
 • Batteri og opladning
 • Blæsere og andre funktioner til varmestyring
 • Indikatorer eller sensorer såsom statusindikatorer (dvaletilstand, batteriopladningsstatus m.m.), sensoren for pludselige bevægelser, sensoren til omgivende lys og tastaturets baggrundslys
 • Opførsel i forbindelse med åbning og lukning af låget på en bærbar computer

Hvis du nulstiller SMC, påvirker det ikke indholdet af NVRAM eller PRAM.

Udgivelsesdato: