Brug af Notifikationer på iPhone, iPad og iPod touch

Læs om, hvordan du kan se og administrere dine notifikationer, så du reducerer antallet af afbrydelser i løbet af dagen.

Sådan åbner du fra låst skærm

Du kan se dine seneste notifikationer på låseskærmen ved at tage din iPhone op i hånden eller afbryde din iPads vågeblus. Du kan også foretage dig følgende på låseskærmen:

 • Tryk på en enkelt notifikation for at åbne den app, den kommer fra.
 • Tryk på en gruppe af notifikationer for at se alle de seneste notifikationer fra appen. 
 • Skub til venstre over en notifikation for at administrere advarsler for appen, se notifikationen eller rydde notifikationen.
 • Tryk og hold nede på en notifikation* for at se notifikationen og udføre hurtige handlinger, hvis appen giver mulighed for det.

Hvis du vil se indholdet af notifikationer på låseskærmen uden at låse din enhed op, skal du gå til Indstillinger > Notifikationer > Vis eksempler og vælge Altid.

* På iPhone SE (2. generation) skal du skubbe til venstre på notifikationen og derefter trykke på Vis for at se notifikationen og udføre evt. hurtige handlinger, som appen understøtter.

Sådan åbner du fra Notifikationscenter

Notifikationscenteret viser din notifikationshistorik og giver dig mulighed for at rulle tilbage og se, hvad du er gået glip af. Der er to måder, hvorpå du kan se advarsler fra Notifikationscenter:

 • På låst skærm skal du skubbe op fra midten af skærmen.
 • På alle andre skærme skal du skubbe nedad fra midten øverst på skærmen.

Hvis du vil rydde din notifikationshistorik, skal du holde X-knappen  nede og trykke på Ryd alle notifikationer. Du kan også trykke på X-knappen  og trykke på Ryd.

 

Sådan administrerer du notifikationer

Sådan administrerer du notifikationer fra låst skærm eller i Notifikationscenter:

 1. Skub til venstre over en advarsel eller en gruppe af advarsler.
 2. Tryk på Administrer, og vælg en af disse muligheder: 
  • Vis uden lyd: Disse notifikationer vises i Notifikationscenter, men vises ikke på låst skærm, afspiller ikke nogen lyd og viser ikke noget banner eller mærkesymbol.
  • Slå fra: Dette slår alle notifikationer fra for en specifik app. Du kan slå det til igen ved at gå til Indstillinger > Notifikationer, vælge appen og trykke på Tillad notifikationer. 

Du kan også trykke på Indstillinger for at ændre advarselstyper eller advarselsindstillinger for en specifik app. 

 


Sådan skifter du advarselstype

Du kan tilføje eller ændre advarselstypen for en notifikation:

 1. Gå til Indstillinger > Notifikationer.
 2. Vælg en app under Notifikationsformat. 
 3. Vælg typen af advarsel og bannerformat. 

Du kan også slå lyd og mærker til eller fra.

Sådan skifter du indstillinger for gruppenotifikationer

Du kan bruge gruppenotifikationer eller holde dem separate.

 1. Gå til Indstillinger > Notifikationer.
 2. Vælg en app, og tryk på Gruppering af notifikationer.
 3. Vælg en af disse muligheder:
  • Automatisk: Notifikationer fra hver app vises i grupper baseret på appadvarsler.
  • Efter app: Alle notifikationer fra hver app grupperes i enkelte advarsler, der kan udvides.
  • Fra: Notifikationer vises i den rækkefølge, de modtages, uden at blive grupperet.

Her kan du også vælge, hvordan eksempelvisninger af notifikationer vises for specifikke apps. Du kan f.eks. få eksempelvisning af notifikationer hele tiden eller aldrig, også selvom din enhed er låst.

     

Sådan indstiller du lokalitetsbaserede advarsler

Nogle apps bruger din lokalitet til at sende dig relevante advarsler baseret på det sted, du befinder dig. Du kan f.eks. få en påmindelse om at ringe til nogen, når du ankommer til eller forlader et bestemt sted.

Hvis du ikke vil have vist denne type advarsler, kan du slå dem fra. Gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester, og tryk på en app for at slå lokalitetsbaserede advarsler til eller fra. Læs mere om Lokalitetstjenester.

Sådan gør du, hvis du ikke kan se notifikationer for en bestemt app

Opret forbindelse til Wi-Fi eller et mobilnetværk for at modtage notifikationer. Hvis du stadig ikke får notifikationer for en bestemt app, kan du prøve følgende:

 1. Kontroller, at appen understøtter notifikationer. Gå til Indstillinger > Notifikationer, vælg appen, og kontroller, at Tillad notifikationer er slået til.
 2. Hvis du har slået notifikationer til for en app, men ikke modtager advarsler, har du muligvis ikke valgt Bannere. Gå til Indstillinger > Notifikationer, vælg appen, og vælg Bannere.
 3. Sørg for, at du er logget ind med dit Apple-id
 4. Sørg for, at Forstyr ikke er slået fra
 5. Hvis du for nylig har installeret en app eller gendannet fra en sikkerhedskopi, skal du åbne appen for at begynde at modtage notifikationer.

Læs mere

Notifikationer bruger kun Wi-Fi, når der ikke er en tilgængelig mobildataforbindelse. Firewalls og proxyservere kan påvirke din mulighed for at modtage notifikationer. Få hjælp til at bruge APN'er (Apple Push Notification Service)

Læs mere om Notifikationer på Apple Watch.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: