Brug af Meddelelser på iPhone, iPad og iPod touch

Med Meddelelser i iOS 12 og nyere og iPadOS er det endnu nemmere at se og administrere flere meddelelser på én gang – så du ikke bliver forstyrret for meget i løbet af dagen.

Sådan åbner du fra låst skærm

Du kan hurtigt se dine seneste meddelelser på låst skærm ved at tage din iPhone* op i hånden eller afbryde din iPads vågeblus. Du kan også foretage dig følgende på låst skærm:

 • Tryk på en enkelt meddelelse eller en gruppe af meddelelser for at se alle for denne app. 
 • Skub til venstre over meddelelser for at administrere, se eller rydde meddelelserne.
 • Administrer advarsler for specifikke apps.

For at se dine meddelelser på låst skærm uden at låse din enhed op skal du gå til Indstillinger > Meddelelser > Vis eksempler og vælge Altid.

Løft for at afbryde vågeblus er tilgængelig på iPhone 6s eller en nyere model.

Sådan åbner du fra Meddelelsescenter

Meddelelsescenteret viser din meddelelseshistorik og giver dig mulighed for at rulle tilbage og se, hvad du er gået glip af. Der er to måder, hvorpå du kan se advarsler fra Meddelelsescenter:

 • På låst skærm skal du skubbe op fra midten af skærmen.
 • På alle andre skærme skal du skubbe nedad fra midten øverst på skærmen.

Hvis du vil rydde din meddelelseshistorik: Hold nede, og tryk på Ryd alle meddelelser. Eller tryk på , og tryk på Ryd.

 

Sådan administrerer du meddelelser

Sådan administrerer du meddelelser fra låst skærm eller i Meddelelsescenter:

 1. Skub til venstre over en advarsel eller en gruppe af advarsler.
 2. Tryk på Administrer, og vælg en af disse muligheder: 
  • Vis uden lyd: Disse meddelelser vises i Meddelelsescenter, men vises ikke på låst skærm, afspiller ikke nogen lyd og viser ikke noget banner eller mærkesymbol.
  • Slå fra: Dette slår alle meddelelser fra for en specifik app. Du kan slå det til igen ved at gå til Indstillinger > Meddelelser, vælge appen og trykke på Tillad meddelelser. 

Du kan også trykke på Indstillinger for at ændre advarselstyper eller advarselsindstillinger for en specifik app. 

 


Sådan skifter du advarselstype

Du kan tilføje eller ændre advarselstypen for en meddelelse:

 1. Gå til Indstillinger > Meddelelser.
 2. Vælg en app under Meddelelsesformat. 
 3. Vælg typen af advarsel og bannerformat. 

Du kan også slå lyd og mærker til eller fra.

Sådan skifter du indstillinger for gruppemeddelelser

Du kan bruge gruppemeddelelser eller holde dem separate.

 1. Gå til Indstillinger > Meddelelser.
 2. Vælg en app, og tryk på Gruppering af meddelelser.
 3. Vælg en af disse muligheder:
  • Automatisk: Meddelelser fra hver app vises i grupper baseret på appadvarsler.
  • Efter app: Alle meddelelser fra hver app grupperes i enkelte advarsler, der kan udvides.
  • Fra: Meddelelser vises i den rækkefølge, de modtages, uden at blive grupperet.

Her kan du også vælge, hvordan eksempelvisninger af meddelelser vises for specifikke apps. Du kan f.eks. få eksempelvisning af meddelelser hele tiden eller aldrig, også selvom din enhed er låst.

     

Sådan indstiller du lokalitetsbaserede advarsler

Nogle apps bruger din lokalitet til at sende dig relevante advarsler baseret på det sted, du befinder dig. Du kan f.eks. få en påmindelse om at ringe til nogen, når du ankommer til eller forlader et bestemt sted.

Hvis du ikke vil have vist denne type advarsler, kan du slå dem fra. Gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester, og tryk på en app for at slå lokalitetsbaserede advarsler til eller fra. Læs mere om Lokalitetstjenester.

Sådan gør du, hvis du ikke kan se meddelelser for en bestemt app

Opret forbindelse til Wi-Fi eller et mobilnetværk for at modtage meddelelser. Hvis du stadig ikke får meddelelser for en bestemt app, kan du prøve følgende:

 1. Kontroller, at appen understøtter meddelelser. Gå til Indstillinger > Meddelelser, vælg appen, og kontroller, at Tillad meddelelser er slået til.
 2. Hvis du har slået meddelelser til for en app, men ikke modtager advarsler, har du muligvis ikke valgt Bannere. Gå til Indstillinger > Meddelelser, vælg appen, og vælg Bannere.
 3. Sørg for, at du er logget ind med dit Apple-id
 4. Sørg for, at Forstyr ikke er slået fra
 5. Hvis du for nylig har installeret en app eller gendannet fra en sikkerhedskopi, skal du åbne appen for at begynde at modtage meddelelser.

Læs mere

Meddelelser bruger kun Wi-Fi, når der ikke er en tilgængelig mobildataforbindelse. Firewalls og proxyservere kan påvirke din mulighed for at modtage meddelelser. Få hjælp til at bruge APN'er (Apple Push Notification Service)

Læs mere om Meddelelser på Apple Watch.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: