Brug notifikationer på din iPhone eller iPad

Læs om, hvordan du kan se og administrere dine notifikationer, så du oplever færre afbrydelser i løbet af dagen.

Åbn fra låst skærm

Du kan se dine seneste notifikationer på låst skærm ved at tage din iPhone op i hånden eller afbryde vågeblus på din iPad. Du kan også foretage dig følgende på låst skærm:

iPhone med en visning af, hvordan du åbner notifikationer fra låst skærm 

 • Tryk på en enkelt notifikation for at åbne den app, den kommer fra.
 • Tryk på en gruppe af notifikationer for at se alle de seneste notifikationer fra appen. 
 • Skub til venstre over en notifikation for at administrere advarsler for appen eller rydde notifikationen.
 • Tryk og hold nede på en notifikation for at se notifikationen og udføre hurtige handlinger, hvis appen giver mulighed for det.

Hvis du vil se indholdet af notifikationer på den låste skærm uden at låse din enhed op, skal du gå til Indstillinger > Notifikationer > Vis eksempler og vælge Altid.

Åbn fra Notifikationscenter

I Notifikationscenter kan du se historikken over notifikationer, og du kan rulle tilbage og se, hvad du er gået glip af. Der er to måder, hvorpå du kan se advarsler fra Notifikationscenter:

 • På låst skærm skal du skubbe op fra midten af skærmen.
 • På alle andre skærme skal du skubbe nedad fra midten øverst på skærmen.

Hvis du vil rydde notifikationshistorikken, skal du trykke på knappen Luk  og derefter trykke på Ryd.

 

Administrer notifikationer

Sådan administrerer du notifikationer fra låst skærm eller i Notifikationscenter:

iPhone med en visning af, hvordan du administrerer notifikationer 

 1. Skub til venstre over en advarsel eller en gruppe af advarsler.
 2. Tryk på Indstillinger, og vælg en af disse muligheder: 
  • Lydløs i 1 time
  • Lydløs i dag
  • Vis indstillinger
  • Slå fra

Du kan også trykke på Vis indstillinger for at ændre advarselstyper eller advarselsindstillinger for en specifik app.

iPhone med en visning af notifikationsindstillinger med visningsindstillingen Stak valgt. 

Tilpas visningen af notifikationer

Kræver en iPhone med iOS 16 eller nyere

 1. Gå til Indstillinger > Notifikationer.
 2. Under Vis som skal du vælge, hvordan du ønsker, at notifikationer skal vises på låseskærmen:
  • Antal: Viser det samlede antal notifikationer nederst på skærmen. Du kan trykke på tallet for at se notifikationer.
  • Stak: Viser notifikationer stablet nederst på skærmen med den seneste notifikation øverst.
  • Liste: Viser notifikationer på en liste.

Planlæg et resume over notifikationer

Med iOS 15 og iPadOS 15 eller nyere versioner kan du planlægge tidspunkter, hvor du vil modtage et resume over notifikationer hver dag, så du kan holde dig opdateret, når det er praktisk for dig. Resumeet er tilpasset dig og sorteres efter prioritet baseret på, hvordan du bruger dine apps. De mest relevante notifikationer vises øverst.

iPhone med en visning af et resume over notifikationer på låst skærm. I resumeet vises der notifikationer fra apps som Yelp, ESPN og Reddit. 

Sådan planlægger du et resume over notifikationer: 

 1. Gå til Indstillinger > Notifikationer > Planlagt resume, og slå derefter Planlagt resume til.
 2. Under Apps i resume skal du vælge de apps, du vil inkludere i dit resume over notifikationer.
 3. Under Planlæg skal du trykke på knappen Tilføj  for at tilføje en ny tidsplan eller på knappen Fjern  for at fjerne en tidsplan. Juster derefter tiden for hver af de planlagte resumeer, du har indstillet.

Hvis du vil føje nye apps til resumeet, skal du gå tilbage til Indstillinger > Notifikationer > Planlagt resume og vælge appsene under Apps i resume. For hver app kan du se et tal, som viser det gennemsnitlige antal notifikationer, som du hver dag modtager fra den pågældende app.

 

Skift advarselstype

 1. Gå til Indstillinger, og tryk på Notifikationer.
 2. Vælg en app under Notifikationsformat. 
 3. Under Advarsler skal du vælge den ønskede advarselstype. Hvis du slår Tillad notifikationer til, skal du vælge, hvornår du vil have notifikationerne leveret – med det samme eller i det planlagte resume over notifikationer.

Med iOS 15 og iPadOS 15 eller nyere kan du slå vigtige advarsler til for understøttede apps, så notifikationer leveres, selvom din iPhone er slået fra, eller du har indstillet en Fokus-funktion.

iPhone med en visning af, hvordan du ændrer advarselstypen 

Skift indstillinger for grupperede notifikationer

 1. Gå til Indstillinger, og tryk på Notifikationer.
 2. Vælg en app, og tryk på Grupper notifikationer.
 3. Vælg en af disse muligheder:
  • Automatisk: Notifikationerne fra appen er grupperet efter organisationskriterier i appen, f.eks. efter emne eller tråd.
  • Efter app: Alle notifikationer fra appen er grupperet sammen.
  • Fra: Slå gruppering fra.

Slå notifikationer fra for specifikke apps

 1. Gå til Indstillinger > Notifikationer, og tryk derefter på Siri-forslag.
 2. Slå de apps fra, du ikke vil have vist notifikationer for.

Tilpas visningen af notifikationer på låseskærmen

 1. Gå til Indstillinger > Notifikationer, og vælg en app.
 2. Tryk på Vis eksempler, og vælg en mulighed.

iPhone med en visning af, hvordan du aktiverer lokalitetsbaserede advarsler 

Indstil lokalitetsbaserede advarsler

Nogle apps bruger din lokalitet til at sende dig relevante advarsler baseret på, hvor du er. Du kan f.eks. få en påmindelse om at ringe til nogen, når du ankommer til eller forlader et bestemt sted.

Hvis du ikke vil have vist denne type advarsler, kan du slå dem fra. Gå til Indstillinger > Anonymitet & sikkerhed > Lokalitetstjenester, og tryk derefter på en app for at slå underretninger til eller fra baseret på din lokalitet. Læs mere om Lokalitetstjenester.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: