Brug af din bærbare Mac med skærmen slået ned og tilsluttet ekstern skærm

Læs mere om, hvordan en ekstern skærm bruges sammen med en bærbar Mac, når den indbyggede skærm er slået ned.

Du kan bruge en ekstern skærm eller en projektor sammen med en bærbar Mac, når den indbyggede skærm er slået ned. Denne funktion hedder "Skærmen slået ned".

Kontroller krav

Du skal bruge følgende for at bruge funktionen "Skærmen slået ned" på din bærbare Mac:

  • En strømforsyning eller ekstern skærm, der leverer strøm via USB-C eller Thunderbolt 3 (USB-C).
  • Et eksternt tastatur og en mus eller et pegefelt, enten via USB eller trådløst.
  • En USB-C til USB-strømforsyning eller et kabel, hvis du bruger en USB-mus eller et USB-keyboard med en Mac, der har USB-C-porte.
  • En ekstern skærm eller en projektor.

Slå funktionen "Skærmen slået ned" til

  1. Slut dit USB-tastatur eller din USB-mus til din Mac eller eksterne skærm, eller dan par mellem din Mac og dit tastatur eller din mus via Bluetooth. Hvis du bruger et tastatur eller en mus, der er tilsluttet via Bluetooth, skal du vælge Apple-menuen () > Systemindstillinger, klikke på Bluetooth og derefter kontrollere, at Bluetooth er slået til.
  2. Slut din Mac til strøm ved hjælp af strømforsyningen. Nogle eksterne skærme, f.eks. LG UltraFine 5K, oplader også din Mac.
  3. Slut din eksterne skærm eller projektor til den relevante port på din Mac. Brug eventuelt et Apple-videomellemstik. Nogle eksterne skærme har et USB-kabel, der skal sluttes til din Mac.
  4. Luk låget på computeren, når skrivebordet på din bærbare Mac vises på den eksterne skærm. Du skal muligvis trykke på en tast eller klikke på musen for at aktivere den eksterne skærm.

Hvis din eksterne skærm eller projektor ikke tændes, efter du har sluttet den til din Mac, skal du tilslutte skærmen, mens din Mac er på vågeblus eller slukket, og derefter afbryde vågeblus på eller tænde for din Mac.

Frakobl din skærm eller projektor

Sæt din Mac på vågeblus, før du frakobler din skærm eller projektor.

Åbn Apple-menuen () > Vågeblus, og frakobl derefter din skærm eller projektor.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: