Sådan bruger du en bærbar Mac-computer sammen med en ekstern skærm, når låget er lukket

Her kan du se, hvordan en ekstern skærm bruges sammen med en bærbar Mac-computer, når låget er lukket.

Følgende bærbare Mac-computere understøtter brugen af en ekstern skærm eller projektor, mens den interne skærm er lukket:

 • MacBook Pro
 • MacBook Pro med Retina-skærm
 • MacBook
 • MacBook Air

Funktionen kaldes på engelsk "closed clamshell".

Forudsætninger for funktionen "Skærmen slået ned"

 • Strømforsyning
 • Eksternt tastatur, ekstern mus eller eksternt pegefelt
 • Ekstern skærm

Aktivering af funktionen "Skærmen slået ned"

Brug denne fremgangsmåde til aktivere funktionen "Skærmen slået ned"

Bemærk: Hvis den eksterne skærm ikke genkendes ved tilslutning, mens computeren er tændt, skal du prøve at tilslutte skærmen, mens computeren er på vågeblus eller slukket. Afbryd derefter vågeblus eller tænd computeren, når du har tilsluttet skærmen. 

Du bruger et kabelforbundet tastatur og en kabelforbundet mus

 1. Sørg for, at computeren er tilsluttet en stikkontakt ved hjælp af strømforsyningen.
 2. Slut et USB-tastatur og en USB-mus til computeren.
 3. Tænd den bærbare Mac-computer, og slut den til den korrekte port på den eksterne skærm eller projektor (evt. ved hjælp af det relevante Apple-mellemstik), og tænd skærmen eller projektoren.
 4. Luk låget på computeren, når skrivebordet vises på den eksterne skærm.
 5. Når du lukker låget, sker følgende: 
  • I OS X Lion og nyere versioner skifter den eksterne skærm til et blåt skærmbillede, hvorefter dit skrivebord vises på den.
  • I Mac OS X v10.6.8 og tidligere versioner aktiverer du computeren ved at klikke på museknappen eller trykke på en tast på det eksterne tastatur.

Du kan nu bruge den bærbare Mac-computer som normalt ved hjælp af et USB-tastatur og musen.

Du bruger et Bluetooth-tastatur og en Bluetooth-mus på en bærbar Mac-computer, der understøtter Bluetooth

 1. Sørg for, at computeren er tilsluttet en stikkontakt ved hjælp af strømforsyningen.
 2. Kontroller, om Bluetooth er slået til ved hjælp af vinduet Bluetooth i Systemindstillinger eller Bluetooth-menusymbolet.
 3. Par Bluetooth-tastaturet eller -musen med computeren. Du kan finde trinvise instruktioner i denne artikel om pardannelse med tastaturet og i denne artikel om pardannelse med musen.
 4. Kontroller, om indstillingen Bluetooth-enheder må afbryde vågeblus på denne computer er valgt i Systemindstillinger.
 5. Tænd den bærbare Mac-computer, og slut den til den korrekte port på den eksterne skærm eller projektor (evt. ved hjælp af det relevante Apple-mellemstik), og tænd skærmen eller projektoren.
 6. Luk låget på computeren, når skrivebordet vises på den eksterne skærm.
 7. Når du lukker låget, sker følgende:
  • I OS X Lion og nyere versioner skifter den eksterne skærm til et blåt skærmbillede, hvorefter dit skrivebord vises på den.
  • I Mac OS X v10.6.8 og tidligere versioner aktiverer du computeren ved at klikke på museknappen eller trykke på en tast på det eksterne tastatur.

Du kan nu bruge den bærbare Mac-computer som normalt ved hjælp af et USB-tastatur og musen.

Sådan kobler du den bærbare Mac-computer fra skærmen efter brug

Du får det bedste resultat ved at sætte computeren på vågeblus, inden skærmen frakobles.

Nogle skærme med DVI og Mini DisplayPort – bl.a. Apples DVI-skærme med aluminiumskant og LED Cinema Display (24" og 27") – kan kobles fra, uden at computeren er sat på vågeblus. Hvis du ikke er sikker på, om din skærm understøtter denne funktion, skal du sætte computeren på vågeblus, inden du frakobler skærmen.

Sådan åbnes den indbyggede skærm, når funktionen "Skærmen slået ned" er aktiveret

Hvis du åbner skærmen på den bærbare Mac-computer, mens funktionen "Skærmen slået ned" er aktiveret, kan der forekomme forskellige resultater afhængigt af operativsystemet.

OS X Lion og nyere versioner

Hvis du åbner låget på den bærbare Mac-computer, mens funktionen "Skærmen slået ned" er aktiveret, blinker skærmen blåt et øjeblik, hvorefter begge skærme aktiveres. Luk låget for at vende tilbage til funktionen "Skærmen slået ned".

Mac OS X v10.6.8 og tidligere versioner

Hvis du åbner låget på en bærbar Mac-computer med funktionen "Skærmen slået ned" aktiveret, er der muligvis ikke billede på skærmen. Det er ikke en fejl. Når låget er lukket på computeren, er den indbyggede skærm deaktiveret, og hele grafikhukommelsen bruges på den eksterne skærm for at opnå det bedst mulige resultat.

Hvis du vil aktivere den indbyggede skærm igen, skal du sætte computeren på vågeblus og derefter afbryde vågeblus eller bruge knappen Find skærme i skærmindstillingerne. Hvis tastaturet ikke har en Numlock-tast, kan du også bruge tastekombinationen Kommando+F1.

Dette dokument opdateres, efterhånden som oplysningerne bliver tilgængelige.

Sidst ændret: