macOS High Sierra

Použití VoiceOveru s dotykovým panelem

Pokud je váš Mac vybaven Touch Barem, můžete pomocí VoiceOveru vybírat a aktivovat položky na Touch Baru prostřednictvím gest prováděných přímo na Touch Baru. V případě, že už používáte VoiceOver na iPhonu nebo iPadu, budete tato gesta už znát.

Chcete-li pomocí dotykového panelu zapnout nebo vypnout VoiceOver, stiskněte a podržte klávesu Cmd a třikrát rychle stiskněte Touch ID.

  • Navigace mezi položkami: Sklouzněte prstem nebo přejeďte doprava či doleva na dotykovém panelu. VoiceOver oznamuje při přecházení mezi položkami na dotykovém panelu aktuálně vybranou položku. Při sklouznutí také VoiceOver přehráváním zvuku oznamuje prázdné místo.

    Obrys kolem položky na dotykovém panelu není závislý na kurzoru VoiceOver, který je na položce na obrazovce.

  • Výběr položky: Jednou klepněte na položku.

  • Aktivace vybrané položky: Dvakrát klepněte na položku.

  • Výběr a aktivace položky: Použijte rozdělené klepnutí. Jedním prstem podržte položku a druhým prstem ji klepnutím kamkoli na dotykový panel aktivujte.

Pro některé akce, například pro úpravu jasu, hlasitosti nebo časového rozmezí, je gesto poklepání a podržení obzvlášť užitečné. Například můžete poklepat na položku na dotykovém panelu a podržet na ní prst, dokud neuslyšíte tři stoupavé tóny, a pak bez zvednutí prstu tažením přesunout jezdec.

Tip: Je‑li zapnutý VoiceOver, můžete příkazy VoiceOveru kromě funkčních kláves (F1 až F12) zadávat také pomocí kombinace: klávesa Fn, modifikátor VoiceOveru a klávesa s číslem. Utilitu VoiceOver můžete spustit například stisknutím kombinace Ctrl‑Alt‑Fn‑8 (namísto Ctrl‑Alt‑F8).