macOS High Sierra

Zvětšení Touch Baru

Pokud máte s viděním položek na Touch Baru potíže, můžete zapnout jeho zvětšení a zobrazit na obrazovce jeho větší verzi.

Zvětšený Touch Bar u dolního okraje obrazovky; kroužek kolem tlačítka se při výběru tlačítka mění.
  • Zapnutí nebo vypnutí zvětšení Touch Baru: Použijte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění, na Zvětšení a potom vyberte Zapnout zvětšení Touch Baru. Chcete-li ji vypnout, zaškrtnutí políčka zrušte.

    Otevřít panel Zvětšení

  • Zobrazení zvětšeného Touch Baru na obrazovce: Podržte na Touch Baru prst. Když na Touch Bar jen klepnete, zvětšená verze se na obrazovce nezobrazí. Musíte na něm prst podržet.

  • Zvýšení nebo snížení zvětšení: Stiskněte a podržte klávesu Cmd a zároveň na Touch Baru sevřete nebo rozevřete prsty.

  • Výběr a aktivace položky: Klouzejte prstem po Touch Baru, dokud se kroužek na obrazovce nepřemístí na požadovanou položku. Pak držte prst na položce, dokud kroužek nezmění barvu (položka se vybere), a nakonec položku zvednutím prstu aktivujte.

    Také můžete na položce použít rozdělené klepnutí. Dotkněte se požadované položky jedním prstem a klepnutím kamkoli na Touch Bar druhým prstem ji aktivujte. Nemusíte čekat, až kroužek změní barvu.

Při použití VoiceOveru není zvětšení Touch Baru k dispozici.