MacBook Pro s výběrem šablon Numbers na obrazovce. Nalevo je vybraná kategorie Všechny šablony a napravo jsou předdefinované šablony, uspořádané v řádcích podle kategorií

Vytváření dokumentů pomocí šablon

Základem každé tabulky je šablona, neboli maketa, z níž při jejím vytváření vycházíte. Grafy a data šablony můžete nahradit vlastním obsahem a přidat nové tabulky, vzorce apod.

Vytvoření tabulky

Tabulka s délkami turistických tras. V otevřeném editoru vzorců se zobrazuje funkce SUM pro sloupec vzdáleností.

Přidávání dat do tabulky

Do tabulky můžete zadat vlastní data nebo importovat data z jiného souboru. Do libovolné buňky můžete také přidat celou řadu vzorců, například pro součet nebo průměr. Chcete-li uspořádat data a identifikovat trendy, můžete přidat filtry, seskupit data do kategorií, vytvořit kontingenční tabulky apod.

Zadávání textu a čísel do tabulek

Koláčový graf s procentuálními údaji o absolvovaných túrách. V otevřené nabídce Formát se zobrazují různé styly grafů, které je možné vybrat, a volby pro zobrazení a skrytí názvu nebo legendy grafu, pro zobrazení skrytých dat a pro úpravu písma, barev a pozadí grafu.

Vytvoření grafu

Data můžete znázornit dvojrozměrným, trojrozměrným nebo interaktivním grafem. Když data v tabulce změníte, graf se automaticky aktualizuje.

Přidání grafu

Tabulka s evidencí turistických tras. Poblíž horního okraje obrazovky jsou uvedené názvy listů. Nalevo se nachází tlačítko „Přidat list“ a za ním následují panely listů s časovým plánem túr, převýšením, úseky tras, vybavením a jídlem. List převýšení je vybraný.

Uspořádání dat na listech

Tabulku můžete rozdělit na více listů s různými typy informací, které chcete evidovat – příjmy, výdaje apod. Pak můžete kliknutím na panel na horním okraji tabulky přepínat mezi listy, které chcete zobrazit.

Přidání listů

Nabídka spolupráce se zobrazenými jmény uživatelů, kteří na tabulce spolupracují.

Spolupráce v reálném čase

K práci na tabulce můžete přizvat jiné uživatele. Prováděné změny uvidí každý, koho pozvete. Můžete však rozhodovat o tom, kdo smí tabulku upravovat a kdo jen zobrazit.

Úvod do spolupráce

Tato příručka vám pomůže v začátcích používání Numbers 14.1 na Macu. (Chcete‑li zjistit, kterou verzi Numbers máte, použijte příkaz Numbers > O aplikaci Numbers z nabídky Numbers na horním okraji obrazovky.) Chcete‑li se s uživatelskou příručkou pro Numbers seznámit podrobněji, klikněte nahoře na stránce na položku Obsah nebo zadejte slovo či frázi do vyhledávacího pole. Pokud potřebujete více informací, navštivte Webovou stránku podpory pro aplikaci Numbers.

Numbers 14.1 pro Mac vyžadují macOS 13 nebo novější. Aplikace Numbers je dostupná v App Storu a k jejímu stažení je nutné Apple ID. Funkce se mohou měnit a některé z nich mohou vyžadovat přístup k internetu. Mohou se na ně také vztahovat další poplatky a podmínky.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.