MacBook Pro s výběrem šablon Numbers na obrazovce. Nalevo je vybraná kategorie Všechny šablony a napravo jsou předdefinované šablony, uspořádané v řádcích podle kategorií

Vytváření dokumentů pomocí šablon

Základem každé tabulky je šablona, neboli maketa, z níž při jejím vytváření vycházíte. Grafy a data šablony můžete nahradit vlastním obsahem a přidat nové tabulky, vzorce apod.

Vytvoření tabulky

Tabulka s délkami turistických tras. V otevřeném editoru vzorců se zobrazuje funkce SUM pro sloupec vzdáleností.

Přidávání dat do tabulky

Do tabulky můžete zadat vlastní data nebo importovat data z jiného souboru. Do libovolné buňky můžete také přidat některý z mnoha předdefinovaných vzorců, například pro součet nebo průměr. Pokud se vám všechna data do tabulky nevejdou, přidejte další řádky a sloupce.

Zadávání textu a čísel do tabulek

Koláčový graf s procentuálními údaji o absolvovaných túrách. V otevřené nabídce Formát se zobrazují různé styly grafů, které je možné vybrat, a volby pro zobrazení a skrytí názvu nebo legendy grafu, pro zobrazení skrytých dat a pro úpravu písma, barev a pozadí grafu.

Vytvoření grafu

Data můžete znázornit dvojrozměrným nebo interaktivním grafem. Když data v tabulce změníte, graf se automaticky aktualizuje.

Přidání grafu

Tabulka s evidencí turistických tras. Poblíž horního okraje obrazovky jsou uvedené názvy listů. Nalevo se nachází tlačítko „Přidat list“ a za ním následují panely listů s časovým plánem túr, převýšením, úseky tras, vybavením a jídlem. List převýšení je vybraný.

Uspořádání dat na listech

Tabulku můžete rozdělit na více listů s různými typy informací, které chcete evidovat – příjmy, výdaje apod. Pak můžete kliknutím na panel na horním okraji tabulky přepínat mezi listy, které chcete zobrazit.

Přidání listů

Nabídka Spolupráce se zobrazenými jmény uživatelů, kteří na tabulce spolupracují; pod jmény se zobrazují volby sdílení

Spolupráce v reálném čase

K práci na tabulce můžete přizvat jiné uživatele. Prováděné změny uvidí každý, koho pozvete. Můžete však rozhodovat o tom, kdo smí tabulku upravovat a kdo jen zobrazit.

Úvod do spolupráce

Tato příručka vám pomůže v začátcích používání Numbers 11.1 na Macu. (Chcete‑li zjistit, kterou verzi Numbers máte, použijte příkaz Numbers > O aplikaci Numbers z nabídky Numbers na horním okraji obrazovky.) Chcete‑li se s uživatelskou příručkou pro Numbers seznámit podrobněji, klikněte nahoře na stránce na položku Obsah nebo zadejte slovo či frázi do vyhledávacího pole. Příručku si můžete také stáhnout z Apple Books (tam, kde je tato služba k dispozici).

Pokud potřebujete více informací, navštivte Webovou stránku podpory pro aplikaci Numbers.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.