Okno aplikace Mail se zobrazeným dialogovým oknem účtu

Začínáme s aplikací Mail

Po nastavení Mailu můžete e‑maily na všech svých e‑mailových účtech posílat, přijímat a spravovat pomocí jediné aplikace.

Začínáme s Mailem

Panel „Zablokováno“ v nastavení Mailu se seznamem zablokovaných odesilatelů Je zaškrtnuté políčko aktivující filtrování blokované pošty a stejně tak i volba, která určuje, že blokovaná pošta má být označena, ale po přijetí ponechána ve schránce Příchozí.

Omezení rušivého obsahu

Schránku příchozí pošty si můžete chránit před nevyžádanou poštou a podle potřeby můžete blokovat příjem e‑mailů od určitých osob nebo skupin.

Jak zablokovat odesilatele

Boční panel v okně Mailu s několika zobrazenými přihrádkami na příchozí poštu pro účet iCloud

Automatické uspořádání e‑mailů

Přijaté e‑maily můžete automaticky třídit pomocí dynamických poštovních schránek.

Jak používat dynamické poštovní schránky

Okno Mailu s vybraným e‑mailem a zobrazeným dialogovým oknem Připomenout

Přijímání e‑mailových připomínek

K e-mailům se můžete vrátit, až na ně budete mít čas, díky funkci Připomenout.

Jak používat funkci Připomenout

Chcete‑li procházet uživatelskou příručku pro aplikaci Mail, klikněte nahoře na stránce na Obsah.

Budete‑li potřebovat další pomoc, navštivte webové stránky podpory pro Mail.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.