macOS High Sierra

Použití funkcí zpřístupnění

Funkce zpřístupnění jsou v počítači Mac standardem. Máte-li potíže se zrakem, sluchem nebo pohybem, najdete v systému macOS řadu funkcí, které vám pomohou ovládat váš Mac alternativními způsoby a ještě více vám tak usnadní práci s ním.

Použití vestavěné čtečky obsahu obrazovky VoiceOver

VoiceOver je vestavěná čtečka obsahu obrazovky, která nahlas popisuje obsah obrazovky a předčítá text v dokumentech, na webových stránkách a v oknech. S využitím čtečky VoiceOver můžete svůj Mac ovládat pomocí klávesnice nebo gest na trackpadu. K VoiceOveru můžete také připojit obnovitelný displej Brailleova písma.

 • Chcete-li zapnout nebo vypnout VoiceOver, stiskněte Cmd-F5 (na Macu s Touch Barem stiskněte a podržte Cmd a třikrát rychle stiskněte Touch ID).

 • Chcete-li přizpůsobit VoiceOver pomocí utility VoiceOver, stiskněte Ctrl-Alt-F8 (funkce VoiceOver musí být zapnuta).

  Otevřít utilitu VoiceOver

 • Chcete-li se s VoiceOverem naučit pracovat, vyberte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění, poté na VoiceOver a nakonec na Otevřít procvičování VoiceOveru.

  Otevřít panel VoiceOver

Pokud budete potřebovat pomoci s VoiceOverem, v Nastavení VoiceOver vyberte volbu Nápověda > Nápověda pro VoiceOver.

Zvětšení obsahu na obrazovce

Pokud jsou položky na obrazovce příliš malé, můžete je přiblížit, takže budou větší a lépe čitelné. Můžete zvětšit celou obrazovku nebo jen její část.

 • Chcete-li nastavit předvolby pro změnu velikosti, vyberte v nabídce Apple příkaz Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a poté na Zvětšení.

  Otevřít panel Zvětšení

Omezení pohybu na obrazovce

Pokud vám pohyb na obrazovce dělá problémy, můžete jej pro některé funkce, například Spaces, Oznamovací centrum a Dock, omezit.

 • Volbu pro omezení pohybu můžete nastavit použitím příkazu Apple > Předvolby systému, kliknutím na Zpřístupnění a pak na Monitor.

  Otevřít panel Monitor

Použití fyzické klávesnice nebo klávesnice na obrazovce

K usnadnění stisku kláves na fyzické klávesnici můžete zapnout funkce Přilnavé klávesy a Pomalé klávesy. Nebo můžete k ovládání systému macOS a použití funkcí pokročilého psaní (například doporučení pro psaní) používat klávesnici zpřístupnění na obrazovce namísto fyzické klávesnice.

 • Chcete-li nastavit tyto volby, vyberte v nabídce Apple příkaz Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a poté na Klávesnice.

  Otevřít panel Klávesnice

Posouvání ukazatele pomocí klávesnice

Máte-li potíže s používáním myši, můžete zapnout Klávesy myši a k posouvání ukazatele myši a stisknutí tlačítek myši používat hlavní nebo numerickou klávesnici.

 • Chcete-li nastavit tuto volbu, vyberte v nabídce Apple příkaz Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a poté na Myš a trackpad.

  Otevřít panel Myš a trackpad

Používání příkazů pro diktování a převodu textu na řeč

 • Když je zapnuté Vylepšené diktování, můžete k otvírání aplikací, výběru položek nabídek a dalším akcím používat diktovací příkazy. macOS vám nabízí velké množství diktovacích příkazů a můžete si vytvořit i svoje vlastní.

  Ovládání Macu a aplikací pomocí příkazů pro diktování

  Pomocí voleb pro Řeč můžete svůj Mac nastavit tak, aby nahlas četl text v dialogových oknech a výstražných zprávách a upozornil vás vždy, když aplikace vyžaduje provedení nějaké akce, například přijetí pozvánky ve Zprávách.

  Poslech textu předčítaného Macem

Změna funkcí klávesnice, myši a trackpadu

Klávesnici, myš a trackpad si můžete přizpůsobit mnoha způsoby. Můžete například upravit rychlost, s níž se má ukazatel pohybovat po obrazovce, když budete pohybovat prsty po trackpadu.

 • Chcete-li upravit nastavení klávesnice, vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Klávesnice.

  Otevřít předvolby Klávesnice

 • Chcete-li upravit nastavení myši, vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Myš.

  Otevřít předvolby Myš

 • Chcete-li upravit nastavení trackpadu a jeho gest, vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Trackpad.

  Otevřít předvolby Trackpad

Ovládání Macu s použitím asistenčních zařízení

 • Při použití funkce Switch Control můžete k zadávání textu, interakci s položkami na obrazovce a ovládání Macu využívat různé adaptivní pomůcky. Switch Control postupně prochází panel nebo uživatelské rozhraní, dokud není pomocí přepínače vybrána požadovaná položka nebo provedena akce.

  Použití funkce Switch Control

Na řádku nabídek můžete jednoduše zjistit, které funkce zpřístupnění jsou zapnuté: Označením zaškrtávacího políčka u dolního okraje předvoleb Zpřístupnění zobrazíte stav zpřístupnění v řádku nabídek.

K rychlému zapínání a vypínání voleb můžete použít panel zkratek Volby zpřístupnění. Volby, které chcete mít na panelu zobrazené, můžete nastavit použitím příkazu Apple > Předvolby systému, kliknutím na Zpřístupnění a pak na Obecné.

Otevřít panel Obecné

V některých aplikacích můžete vyvolat předčítání textu pomocí příkazů Úpravy > Řeč > Spustit předčítání. Tato funkce nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.