macOS High Sierra

Použití Siri na Macu

Siri na Macu vám může usnadnit každodenní úkoly, hledat odpovědi a informace, přehrávat hudbu a další činnosti. Siri může například otvírat soubory a aplikace, posílat zprávy nebo vytáčet hovory FaceTime. Požádejte Siri o cokoli, například „Set up a meeting at 9“, „What was the score for last night’s game?“ nebo „Play some mellow music“. Úlohou Siri je pomáhat s běžnými činnostmi.

Pravý horní roh plochy Macu, kde se na řádku nabídek nachází ikona Siri a okno Siri s dotazem „How many centimeters are in an inch“ a odpovědí (převod z Kalkulačky). Další požadavek můžete zadat po kliknutí na ikonu uprostřed u dolního okraje okna Siri

Chcete‑li zadat požadavek pro Siri, klikněte na ikonu Siri na řádku nabídek nebo v Docku nebo použijte klávesovou zkratku (výchozí klávesovou zkratkou je podržení kombinace Cmd‑mezerník). Je‑li váš Mac vybaven Touch Barem, klepněte na ikonu Siri na něm.

Pokud nevíte, jaký příkaz můžete po otevření okna Siri zadat, zeptejte se Siri „What can you do?“ nebo klikněte v okně Siri na tlačítko Nápověda .

Nezavře‑li se okno Siri automaticky, můžete je zavřít sami – stačí přejet doprava nebo kliknout na tlačítko Zavřít .

Tip: Siri zná vaše jméno z vaší vizitky (také označované jako Moje vizitka) v aplikaci Kontakty. Jestliže jste si na vizitku přidali přezdívku, bude vás Siri oslovovat touto přezdívkou. Můžete to vyzkoušet zadáním dotazu „What’s my name?“

Způsoby použití Siri

Siri můžete využívat k získání rychlých odpovědí (řekněte například „What’s the weather tomorrow?“) nebo k provádění úloh, jako je například odeslání e‑mailu.

Okno Siri s diktovanou e‑mailovou zprávou
 • Otevření aplikace: Siri pro vás aplikaci ihned otevře. Řekněte například: „Open Notes.“

 • Diktování textu: Siri za vás může napsat poznámku nebo e‑mail. Řekněte například: „Create a note“ a potom nadiktujte, co chcete zapsat.

 • Naplánování schůzky: Siri za vás může vytvořit schůzku. Řekněte například: „Create a meeting for today at 3 p.m.“

 • Přehrávání hudby: Jestliže k poslechu využíváte Apple Music, Siri se naučí váš hudební vkus a dokáže vám doporučit různé skladby nebo přehrát playlisty. Řekněte například: „Play a playlist of happy songs.“

 • Získání informací o hudbě: Siri vám může vyhledat informace o různých skladbách, albech a umělcích nebo přečíst poznámky k albům ve vaší hudební knihovně. Řekněte například: „Play the top song from March 1991.“

 • Vyhledání místa: Jsou‑li v předvolbách Soukromí zapnuté Polohové služby, Siri vám může poskytovat informace založené na vaší aktuální poloze a přidat mapy s podrobnostmi. Řekněte například: „Where’s the nearest grocery store?“

 • Hledání souborů: Můžete provádět důkladná hledání souborů. Stačí Siri požádat o vyhledání souborů vytvořených v určitém čase nebo obsahujících přesný text. Řekněte například: „Find files that I created last week containing ‘conference’.“

 • Změna systémové předvolby: Siri může automaticky změnit některé předvolby nebo pro vás může otevřít panel předvoleb. Řekněte například: „Increase my screen brightness“ nebo „Open Night Shift preferences“.

  Tip: Siri představuje jednoduchý způsob, jak začít používat funkce zpřístupnění. Na Macu může Siri například zapnout nebo vypnout VoiceOver.

Siri může v některých aplikacích předkládat návrhy dokonce ještě před tím, než svůj požadavek vyslovíte. Když například v Mailu obdržíte pozvánku nebo si v Safari zarezervujete letenky, Siri vám navrhne přidat událost do kalendáře. Při procházení webových stránek může Siri navrhovat související webové stránky.

Použití výsledků nalezených Siri

Výsledky Siri můžete mít připravené po ruce v Oznamovacím centru nebo je můžete dále využít v e‑mailech či dokumentech.

 • Připnutí výsledků do Oznamovacího centra: Pokud v pravém horním rohu okna s výsledky vidíte tlačítko Přidat , můžete kliknutím na ně přidat výsledky do zobrazení Dnes v Oznamovacím centru.

  Výsledky zde zůstanou přišpendlené a budou aktualizovány, dokud je neodstraníte. Můžete připnout mnoho typů výsledků, například ceny akcií, rozpisy sportovních utkání a mnoho dalšího.

 • Otevření výsledku: Webovou stránku můžete dvojím kliknutím otevřít v Safari; soubor nebo dokument dvojím kliknutím otevřete v příslušné aplikaci na Macu. Když na výsledek přitlačíte, zobrazí se jeho náhled v okně Rychlý náhled.

 • Použití nebo uložení výsledku: Obrázky nebo místa můžete přetažením přidat do e‑mailu, dokumentu nebo na plochu. (Také můžete zkopírovat nebo vložit text.)

  Okno Siri s výsledky vyhledanými Siri po zadání požadavku „Search the web for images of beaches in Hawaii“. Výsledky můžete přišpendlit v Oznamovacím centru, dvojím kliknutím na obrázek můžete otevřít webovou stránku, která tento obrázek obsahuje, nebo můžete obrázek také přetáhnout do e‑mailu, dokumentu nebo na plochu.

Řešení potíží se Siri

Pokud máte při používání Siri potíže, vyzkoušejte tato doporučení:

 • Ujistěte se, že je váš Mac připojen k internetu. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na Síť.

  Otevřít Předvolby pro síť

 • Zkontrolujte, zda je funkce Siri zapnutá. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na Siri.

  Otevřít předvolby Siri

 • Zkontrolujte, zda je Mac vybaven funkčním mikrofonem a zda tento mikrofon není zakrytý oblečením, některou částí těla nebo jinými předměty.

 • Pokud používáte externí mikrofon, zkontrolujte, zda je připojen k Macu a je vybrán v předvolbách Siri v nabídce Mikrofonní vstup.

  Dále zkontrolujte, zda je v předvolbách Vstup nastavena dostatečná úroveň hlasitosti. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zvuk a potom na Vstup.

  Otevřít panel Vstup

Siri lze přizpůsobit podle vašich požadavků – můžete například změnit hlas nebo jazyk, který Siri používá. Více informací viz Předvolby Siri.

Siri využívá polohové služby k poskytování informací, služeb a funkcí v závislosti na vaší poloze. Nastavení, které to Siri umožňuje, můžete změnit. Více informací viz Správa aplikací, které mohou zjistit vaši polohu.