macOS High Sierra

Pokud zapomenete přihlašovací heslo

Pokud si nepamatujete heslo pro přihlášení, postupujte podle následujících pokynů:

  • Pokud si při přihlašování nemůžete vzpomenout na své heslo, zobrazte kliknutím na otazník v poli hesla nápovědu k heslu. V případě, že otazník nevidíte, není pro vaše heslo nápověda k dispozici. Více informací viz Přidání nápovědy k heslu.

  • Jestliže musíte zadat jméno a heslo správce, avšak tyto údaje neznáte, požádejte o pomoc osobu, která nastavila váš Mac. Pokud jste Mac nastavovali sami, je správcem počítače uživatel, kterého jste vytvořili v procesu nastavení.

  • Pokud nemáte nastavenu nápovědu hesla, nebo pokud si nemůžete na heslo vzpomenout ani po zobrazení nápovědy v okně přihlášení, můžete svoje heslo obnovit. Více informací viz Obnovení přihlašovacího hesla Macu.