macOS High Sierra

Připojení bezdrátové klávesnice, myši nebo trackpadu Apple

Aby bylo možné použít bezdrátovou klávesnici, myš nebo trackpad Apple, je třeba zapnout Bluetooth připojením takového zařízení k Macu.

Připojení zařízení Magic Keyboard, Magic Mouse 2 nebo Magic Trackpad 2 k Macu

Pokud připojíte klávesnici, myš nebo trackpad k Macu, automaticky se k němu připojí přes Bluetooth.

  • Připojte jeden konec kabelu Lightning-USB k zařízení Magic Keyboard, Magic Mouse 2 nebo Magic Trackpad 2 a druhý konec zapojte do USB portu na Macu.

    Magic Keyboard a Magic Trackpad 2 můžete používat i po připojení k Macu. Magic Mouse 2 nelze během připojení používat.

Když použijete Bluetooth k připojení klávesnice, myši nebo trackpadu k Macu, zobrazí se oznámení, že můžete kabel odpojit a používat zařízení bezdrátově.

Připojení zařízení Wireless Keyboard, Magic Mouse nebo Magic Trackpad Apple k Macu

Ověřte, zda jsou v klávesnici, myši nebo touchpadu správně vloženy nabité baterie a zda je zařízení zapnuté a zjistitelné.

  1. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému a poté klikněte na Bluetooth.

    Otevřít předvolby Bluetooth

  2. Vyberte klávesnici, myš nebo trackpad ze seznamu zařízení a potom klikněte na Připojit.

Pokud v klávesnici, myši nebo trackpadu vyměníte baterie, obnovte jejich připojení kliknutím na myš či trackpad nebo stisknutím klávesy na klávesnici.

Další nápovědu k použití Bluetooth získáte kliknutím na tlačítko nápovědy v předvolbách pro Bluetooth.