Nastavení bezdrátové myši, klávesnice nebo trackpadu Apple

Pokud bylo vaše bezdrátové zařízení Apple dodáno spolu s novým iMacem, stačí je zapnout. Následující postup je pro případ, že jste zařízení koupili samostatně nebo ho potřebujete s Macem znova spárovat.

Zařízení Apple Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Keyboard s číselnou klávesnicí a Magic Trackpad 2 komunikují s Macem bezdrátově přes Bluetooth, pokud jsou zapnutá a spárovaná.

Zařízení, která se dodávají spolu s iMacem, už jsou spárovaná předem. Stačí je po prvním zapnutí Macu jednoduše zapnout. Pokud si nejste jisti, jestli je zařízení zapnuté, podívejte se na jeho vypínač. Pokud vidíte zelenou barvu, zařízení je zapnuté.

Pokud jste zařízení koupili samostatně nebo pokud se zrušilo jeho spárování s Macem, spárujte ho znova následujícím postupem.

Jak nastavit novější bezdrátová zařízení Apple

Nastavení Magic Mouse 2, Magic Keyboardu, Magic Keyboardu s číselnou klávesnicí nebo Magic Trackpadu 2 provedete následujícím postupem:

  1. Připojte k portu Lightning na zařízení2 USB kabel s konektorem Lightning1 nebo USB-C/Lightning kabel a druhý konec kabelu připojte k Macu.
  2. Přesvědčte se, že vypínač zařízení je posunutý do zapnuté pozice (ON). (Když je zařízení zapnuté, je pod vypínačem vidět zelená barva.)
  3. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému a kliknutím na Bluetooth otevřete okno předvoleb Bluetooth. Když se zařízení spáruje s Macem, objeví se na seznamu zařízení.
  4. V okně předvoleb Bluetooth můžete taky zkontrolovat stav baterie v zařízení. Až bude zařízení nabité, můžete ho odpojit a používat bezdrátově.

1. Pokud bylo vaše Bluetooth zařízení dodáno s iMacem, dostali jste k němu taky kabel Lightning/USB.
2. Magic Mouse 2 se nedá používat, když je připojená ke kabelu.

Jak nastavit starší bezdrátová zařízení Apple

Pokud si nejste jisti, jaké zařízení máte, přečtěte si, jak identifikovat bezdrátovou myš, klávesnici nebo trackpad Apple

Pak pomocí kabelové myši nebo trackpadu, případně vestavěného trackpadu notebooku Mac, proveďte následující postup nastavení staršího bezdrátového zařízení Apple (například bezdrátové klávesnice Apple, Magic Mouse nebo Magic Trackpadu):

  1. Zapněte zařízení.
  2. Počkejte, dokud nezačne blikat indikátor LED na zařízení, což znamená, že je ve viditelném režimu. Pokud indikátor svítí a nebliká, znamená to, že je zařízení už spárované s jiným hostitelem. Spárování zrušíte tak, že zvolíte nabídku Apple > Předvolby systému a potom kliknete na Bluetooth. Podržte ukazatel nad zařízením, které chcete odebrat, a klikněte na tlačítko Zrušit, které se objeví vedle jeho názvu. Vypněte zařízení a pokračujte znova od kroku 1.
  3. Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému a potom klikněte na Bluetooth.
  4. Počkejte, než Mac vyhledá vaše zařízení. Až se zařízení objeví v okně předvoleb Bluetooth, klikněte na Spárovat1.

1. Bezdrátová klávesnice Apple vyžaduje zadání kódu, který se zobrazí na Macu. Zadejte na klávesnici tento 8ciferný kód a stiskněte Enter. Starší modely Bezdrátové myši Apple nebo Magic Trackpadu se připojí automaticky nebo zobrazí dialogové okno. Pokud se objeví dialogové okno, klikněte na Spárovat nebo stiskněte Enter.

Datum zveřejnění: