Když bezdrátová myš, klávesnice nebo trackpad Apple nefunguje správně

Problémy s bezdrátovou myší, klávesnicí nebo trackpadem Apple zkuste vyřešit pomocí tohoto postupu.

Mac zařízení nerozpoznává

Pokud váš Mac nerozpoznává myš, klávesnici či trackpad, zkuste tento postup.

Zkontrolujte, jestli jsou bezdrátová myš, klávesnice nebo trackpad zapnuté

Magic Mouse a Magic Mouse 2 mají na spodní straně posuvný vypínač. Jeho posunutím myš zapněte. Na Magic Mouse se na chvíli rozsvítí zelená kontrolka. Na Magic Mouse 2 je pod vypínačem vidět zelená barva.

Magic Keyboard, Magic Keyboard s číselnou klávesnicí a Magic Trackpad 2 mají na zadní straně posuvný vypínač. Posunutím vypínače zařízení zapněte (tak, aby zelená barva byla viditelná). Starší modely bezdrátových klávesnic Apple mají vypínač na pravém boku. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí zelená kontrolka na horní straně, kousek od tlačítka.

Když tato zařízení zapnete, objeví se v okně Předvolby systému v části Bluetooth a v nabídce Bluetooth v řádku nabídek jako Připojená. Pokud se tam zařízení neobjeví, podívejte se, jestli je nabité nebo jestli nepotřebuje vyměnit baterie, a zkontrolujte, jestli je s Macem spárované.

Zkontrolujte, jestli je zařízení nastavené pro práci s vaším Macem

Přečtěte si, jak s Macem spárovat Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Keyboard s číselnou klávesnicí, Magic Trackpad 2 a starší modely bezdrátových zařízení Apple.

Zkontrolujte, jestli máte zapnutý Bluetooth

Pomocí zabudovaného trackpadu notebooku Mac nebo USB myši zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému. Pak vyberte Bluetooth a zkontrolujte, že je zapnutý Bluetooth.

Další informace k určení stavu Bluetooth najdete v tabulce níže. Pokud se ikona Bluetooth nezobrazuje nebo stav na řádku nabídek stále uvádí, že je Bluetooth vypnutý, restartujte počítač a potom Bluetooth zkuste znova zapnout.

Ikona nabídky Bluetooth Stav Bluetooth
Ikona Bluetooth Bluetooth je zapnutý, ale k Macu nejsou připojená žádná zařízení. Přečtěte si informace v části Zkontrolujte, jestli jste bezdrátovou myš, klávesnici nebo trackpad zapnuli.
Ikona Bluetooth Bluetooth je zapnutý a je připojeno minimálně jedno bezdrátové zařízení.
 Když tato ikona bliká, minimálně jedno bezdrátové zařízení má slabou baterii. Kliknutím na ikonu Bluetooth zjistěte, o jaké zařízení se jedná, a pak ho nabijte nebo vyměňte baterie.
Ikona Bluetooth Bluetooth je vypnutý. USB myší nebo vestavěným trackpadem klikněte na ikonu Bluetooth a vyberte Zapnout Bluetooth.
Ikona Bluetooth Bluetooth je vypnutý nebo nedostupný. Restartujte Mac. Pokud se stav Bluetooth nezmění, odpojte všechna USB zařízení a pak Mac restartujte znovu.

Zkontrolujte, jestli je zařízení nabité

Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Keyboard s číselnou klávesnicí a Magic Trackpad 2 mají zabudované dobíjecí baterie. Můžete je nabíjet jednoduše tak, že je Lightning / USB kabelem připojíte k Macu nebo k USB napájecímu adaptéru. Pro maximální rychlost nabíjení doporučujeme, aby zařízení připojené Lightning / USB kabelem bylo zapnuté.

Úroveň nabití těchto zařízení zjistíte tak, že na řádku nabídek Macu kliknete na ikonu Bluetooth a potom vyberete zařízení podle názvu. Pokud se ukazuje jako téměř vybité, dobijte ho. Pokud se zařízení neukazuje vůbec, zapněte ho podle výše uvedených pokynů.

Zařízení vypněte a zapněte

Pokud Mac po použití výše uvedených tipů bezdrátovou myš, klávesnici nebo trackpad Apple nerozpozná, zkuste bezdrátové zařízení vypnout, počkejte několik sekund a zas ho zapněte.

Myš nebo klávesnice přerušovaně přestávají reagovat

Pokud vaše myš nebo klávesnice někdy na chvíli přestávají reagovat, zkuste tento postup. 

Stiskněte klávesu nebo klikněte

 • Stisknete nějakou klávesu nebo klikněte na myš nebo trackpad. Zařízení se pak znova připojí k počítači. Může chvíli trvat, než zařízení začne reagovat.

Odstraňte rušení signálu

 • Bezdrátové sítě pracující v pásmu 2,4 GHz můžou způsobovat rušení. Pokud máte podezření na rušení, odsuňte z blízkosti Macu základny bezdrátových telefonů, mikrovlnné trouby a další elektrická zařízení využívající frekvenci 2,4 GHz.
 • Bezdrátová zařízení mějte maximálně 10 metrů od Macu.
 • Nepokládejte mezi bezdrátová zařízení a Mac žádné kovové předměty.

Myší nejde posouvat nahoru a dolů nebo do stran

Když se vám nedaří myš používat například k posouvání webové stránky nebo dokumentu, podle článku Používání Multi-Touch gest na Macu se ujistěte, že máte gesta nastavená správně. Můžete zkusit upravit předvolby rychlosti posouvání.

Myš nebo trackpad nerozeznávají správně pohyb

Apple Wireless Mouse, Magic Mouse a Magic Mouse 2 můžete používat na většině hladkých povrchů. Pokud dojde k potížím s rozpoznáváním pohybu, vyzkoušejte tyto možnosti:

 • V nabídce Apple () > zvolte Předvolby systému a pak vyberte Myš. Nastavením posuvníku Rychlost ukazatele upravte rychlost ukazatele při pohybu myší.
 • Vyzkoušejte, jestli se pohyb myši na jiném povrchu zlepší.
 • Otočte myš spodní stranou vzhůru a prohlédněte si okénko snímače. Pokud je zanesené prachem nebo nečistotami, opatrně snímač vyčistěte stlačeným vzduchem.
 • Pokud se v okolí používá víc bezdrátových Bluetooth zařízení, zkuste je postupně vypnout a zjistit, jestli se tím problém nezlepší. Rozeznávání pohybu může být narušováno zařízeními, která přenášejí velké objemy dat.

Přečtěte si, co dělat, když trackpad nerozeznává pohyb správně.

Jedna nebo víc kláves na klávesnici nereagují

Pomocí Prohlížeče klávesnic vyzkoušejte, jestli klávesy na klávesnici reagují po stisknutí správně.

 1. V nabídce Apple > zvolte Předvolby systému a pak Jazyk a oblast.
 2. Klikněte na tlačítko Předvolby klávesnice.
 3. Klikněte na kartu Vstupní zdroje.
 4. Zkontrolujte, že jazyk klávesnice, který chcete používat, je uvedený na levé straně. Pokud není, klikněte na  a v zobrazeném seznamu vyberte požadovaný jazyk.
 5. Zaškrtněte políčko Zobrazit nabídku klávesnic v řádku nabídek.
 6. Klikněte na panel Klávesnice a zaškrtněte políčko vedle možnosti Zobrazit prohlížeče klávesnic a emotikonů v řádku nabídek.
 7. V nabídce Vstup  na řádku nabídek vyberte Zobrazit prohlížeč klávesnic. Na displeji se objeví Prohlížeč klávesnic a v něm zvolené rozložení klávesnice.
 8. Na klávesnici stiskněte klávesu, která nereaguje, a při tom sledujte, jestli se odpovídající klávesa zvýrazní v Prohlížeči klávesnic. Pokud ano, funguje tato klávesa správně.

Když povolíte funkci Klávesy myši, některé klávesy nemusí fungovat podle očekávání. Klávesy myši vypnete následujícím postupem:

 • V OS X 10.8 nebo novějším vyberte nabídku Apple > Předvolby systému. Klikněte na Zpřístupnění a v seznamu na levé straně vyberte Myš a trackpad. Zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout klávesy myši.
 • V OS X 10.7.5 nebo starším vyberte nabídku Apple > Předvolby systému. Klikněte na Univerzální přístup a zvolte panel Myš a trackpad. Nakonec klikněte na tlačítko Vypnout vedle volby Klávesy myši.

Pokud problém s klávesami nezmizí, zkuste Mac spustit v režimu jednoho uživatele, abyste zjistili, jestli za to nemůže nějaká softwarová chyba.

Datum zveřejnění: