macOS High Sierra

Uložení dokumentu ve formátu PDF

Dokument můžete sdílet s ostatními tak, že jej uložíte ve formátu PDF (Portable Document Format). Dokument mohou přečíst i uživatelé, kteří nemají aplikaci, v níž jste ho vytvořili, mají-li k dispozici PDF prohlížeč, například Náhled nebo Adobe Acrobat.

  1. Otevřete dokument, který chcete uložit ve formátu PDF.

  2. Vyberte volbu Soubor > Tisk.

  3. Klikněte na místní nabídku PDF a vyberte možnost Uložit jako PDF.

    Klikněte na místní nabídku PDF a vyberte možnost Uložit jako PDF.
  4. Vyberte název a umístění souboru PDF. Do polí Název, Autor, Předmět a Klíčová slova zadejte požadované údaje.

    Později můžete v obsahu těchto polí vyhledávat pomocí Spotlightu.

  5. Chcete-li svůj dokument chránit heslem, klikněte na Volby zabezpečení.

    Můžete také určit, že pro otevření dokumentu, kopírování obsahu dokumentu a tisk dokumentu má být vyžadováno heslo.

Tip: Když například uskutečníte online nákup a na webových stránkách prodejce se jako prodejní doklad zobrazí elektronická účtenka, nemusíte ji tisknout, ale můžete ji uložit jako PDF. Otevřete místní nabídku PDF a vyberte Uložit PDF do složky Web Receipts. Soubor PDF bude uložen do složky Web Receipts ve složce Dokumenty.