macOS High Sierra

Spojování PDF souborů

Spojením dvou či více PDF souborů nebo jejich částí můžete vytvořit jediný PDF soubor.

VAROVÁNÍ: Změny prováděné v dokumentu se v Náhledu ukládají automaticky. Chcete‑li si vedle nově spojeného souboru uchovat také původní PDF soubory, zkopírujte si před spojením každý z PDF souborů pomocí příkazu Soubor > Duplikovat.

Otevřít Náhled

  1. Otevřete PDF soubory, které chcete spojit.

  2. Ve všech otevřených PDF souborech použijte příkaz Zobrazení > Miniatury. Na bočním panelu se zobrazí miniatury jejich stránek.

  3. Přetáhněte miniatury, které chcete přidat (nesousedící stránky vyberete postupným kliknutím při stisknuté klávese Cmd), na boční sloupec miniatur v druhém PDF.

    Stránky můžete přidat na konec dokumentu nebo mezi stránky v dokumentu. Přetažením miniatur můžete změnit jejich pořadí.

    Tip: Chcete‑li přidat celý PDF na začátek nebo na konec jiného PDF souboru, přetáhněte ikonu přidávaného PDF ve Finderu na boční panel otevřeného dokumentu.