macOS High Sierra

Uspořádání souborů pomocí značek

Soubory a složky lze označovat pomocí barevných značek a štítků, což usnadňuje jejich hledání. Značky můžete využít pro všechny své soubory a složky, bez ohledu na to, zda jste je uložili v Macu nebo na iCloudu.

Označení souborů a složek značkami

Ke každému souboru můžete přidat více značek.

 • Označení otevřeného souboru značkou: Podržte ukazatel myši vpravo od názvu dokumentu, klikněte na pole Značky a poté zadejte novou značku nebo vyberte některou značku ze seznamu.

 • Označení nového souboru značkou při uložení: Klikněte na Soubor > Uložit. V dialogovém okně Uložit klikněte na pole Značky a zadejte novou značku nebo vyberte některou značku ze seznamu.

 • Označení souboru na ploše nebo ve Finderu značkou: Vyberte položku a otevřete nabídku Soubor. Můžete také podržet klávesu Ctrl a kliknout na ikonu položky nebo na ni klepnout dvěma prsty. V oddílu Značky vyberte některou barvu nebo klikněte na Značky, chcete-li vybírat z více značek nebo zadat novou značku.

  Můžete také v okně Finderu vybrat položku, kliknout na tlačítko Značky a poté zadat novou značku nebo vybrat některou značku ze seznamu.

Hledání položek označených značkou

 1. Kliknutím na ikonu FinderuDocku otevřete okno Finderu.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Hledání značky: Zadejte název nebo barvu značky do pole hledání a pak ji vyberte z návrhů.

   Požádejte Siri. Řekněte například: „Find files with a red tag“.Další informace o Siri.

  • Výběr značky na bočním panelu: Chcete-li zobrazit všechny položky s určitou značkou, klikněte na značku na bočním panelu Finderu.

   Chcete-li změnit položky zobrazené na bočním panelu, použijte příkaz Finder > Předvolby, klikněte na Značky a poté vyberte značky, které chcete zobrazit.

  • Uspořádání položek podle značek: Klikněte na tlačítko uspořádání položek a vyberte Značky.

  • Seřazení položek podle značek: V libovolném zobrazení použijte příkaz Zobrazení > Volby zobrazení a označte zaškrtávací políčko značky. V seznamovém zobrazení a Cover Flow přesuňte ukazatel na název sloupce Značky a klikněte na něj. Dalším kliknutím na název sloupce obrátíte pořadí řazení.

Odebrání značek

 • Odebrání značek z položky: Klikněte na požadovanou položku při současném stisknutí klávesy Ctrl nebo na ni klepněte dvěma prsty a poté klikněte na volbu Značky. Vyberte značky, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko Smazat.

 • Odstranění značek z Macu: Ve Finderu použijte příkaz Finder > Předvolby a pak klikněte na Obecné. Vyberte značky, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit .

Úprava značek

 1. Ve Finderu použijte příkaz Finder > Předvolby a pak klikněte na Obecné.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Zobrazení značky na bočním panelu Finderu: Zaškrtněte modré políčko vpravo u značky.

  • Změna barvy značky: Klikněte na barvu u značky a poté vyberte novou barvu.

  • Změna názvu značky: Klikněte na značku, poté klikněte na aktuální název značky a zadejte nový název.

  • Vytvoření nové značky: Klikněte na tlačítko Přidat .

  • Smazání značky: Vyberte značku a klikněte na tlačítko Odstranit .

  • Přidání značky do místní nabídky: Vyberte značku v seznamu a poté ji v oddílu Oblíbené v dolní části okna přetáhněte na značku, kterou chcete nahradit. Místní nabídka může obsahovat až sedm značek, které se zobrazí po přidržení klávesy Ctrl a kliknutí na soubor.

  • Odebrání značky z místní nabídky: Přetahujte značku z oddílu Oblíbené značky, dokud se nezobrazí značka odstranění .