macOS High Sierra

Přidání nápovědy k heslu

Nápověda hesla vám může pomoci, abyste si vzpomněli na svoje heslo. Nápověda se zobrazí v případě, že zadáte třikrát za sebou nesprávné heslo nebo pokud v poli hesla v přihlašovacím okně kliknete na otazník.

Přidání nebo změna nápovědy hesla

Chcete-li přidat nebo změnit nápovědu hesla, změňte heslo.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

  Otevřít předvolby Uživatelé a skupiny

 2. Klikněte na položku Změnit heslo.

 3. Zadejte stávající heslo do pole „Staré heslo“, zadejte a ověřte nové heslo a poté zadejte nápovědu hesla. Průvodce nastavením hesla spustíte kliknutím na klíč vedle pole Heslo. Více informací viz Tipy pro vytváření bezpečných hesel.

 4. Klikněte na položku Změnit heslo.

Přidání nebo změna nápovědy hesla u účtu jiného uživatele

Správce může přidat nápovědu k heslu nebo resetovat heslo jiného uživatele.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

  Otevřít předvolby Uživatelé a skupiny

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Vyberte uživatele a klikněte na Obnovit heslo. Průvodce nastavením hesla spustíte kliknutím na klíč vedle pole Heslo. Více informací viz Tipy pro vytváření bezpečných hesel.

  Pokud jsou k Macu aktuálně přihlášeni další uživatelé, nemůžete je vybrat.

 4. Zadejte a ověřte nové heslo uživatele, zadejte nápovědu hesla a klikněte na volbu Obnovit heslo.