macOS High Sierra

Připojení k internetu pomocí iPhonu nebo iPadu

Váš Mac se může automaticky připojit k internetu přes osobní hotspot vašeho iPhonu nebo iPadu, pokud je v jejich dosahu.

Aby se váš Mac mohl připojovat přes osobní hotspot vašeho zařízení, musí používat systém OS X v10.10 nebo novější a váš iPhone nebo iPad (mobilní model) musí používat systém iOS 8 nebo novější a musí na něm být zapnutý osobní hotspot (Nastavení > Osobní hotspot).

  1. Ujistěte se, že zařízení iOS a počítač Mac jsou zapsány ve službě iCloud se stejným Apple ID.

  2. V počítači Mac klikněte na stavovou ikonu Wi-Fi na řádku nabídek a poté zvolte iPhone nebo iPad.

    Po připojení k osobnímu hotspotu vašeho iPhonu nebo iPadu můžete ve stavové nabídce Wi‑Fi kontrolovat stav baterie v zařízení a sílu jeho mobilního signálu.

Pokud hotspot nepoužíváte, vaše zařízení se automaticky odpojí, čímž se šetří kapacita baterie.

Poznámka: Tato funkce nemusí být k dispozici pro všechny operátory. Mohou být uplatněny další poplatky. Další informace získáte od svého operátora.