Jak nastavit Osobní hotspot na iPhonu nebo iPadu

Pomocí Osobního hotspotu můžete sdílet mobilní datové připojení z iPhonu nebo iPadu (modely Wi-Fi + Cellular), když nemáte přístup k Wi-Fi síti.

Nastavení Osobního hotspotu

  1. Přejděte do Nastavení > Mobilní data nebo Nastavení > Osobní hotspot.
  2. Klepněte na Osobní hotspot a klepnutím na posuvník ho zapněte.

Pokud volbu Osobní hotspot nevidíte, zeptejte se svého operátora, jestli se svým tarifem můžete Osobní hotspot využívat.

Připojení k Osobnímu hotspotu přes Wi-Fi, Bluetooth nebo USB

K Osobnímu hotspotu se můžete připojit přes Wi-Fi, Bluetooth nebo USB. Tady je několik tipů k používání jednotlivých metod.

Když k Osobnímu hotspotu připojíte nějaké zařízení, stavový řádek zmodrá a bude ukazovat počet připojených zařízení. Počet zařízení, která se v jednu chvíli můžou připojit k Osobnímu hotspotu, závisí na vašem operátorovi a modelu iPhonu. Pokud jsou k vašemu Osobnímu hotspotu nějaká zařízení připojená přes Wi-Fi, můžete se z hostujícího zařízení připojit k internetu jenom přes mobilní data. 

Připojte se podle tohoto postupu:

Wi-Fi

Na zařízení, ke kterému se chcete připojit, přejděte do Nastavení > Mobilní data > Osobní hotspot nebo Nastavení > Osobní hotspot a přesvědčte se, že je hotspot zapnutý. Potom zkontrolujte heslo Wi-Fi a název telefonu. Zůstaňte na této obrazovce, dokud se vaše druhé zařízení nepřipojí k Wi-Fi síti.

Na zařízení, které chcete připojit, přejděte do Nastavení > Wi-Fi a v seznamu najděte svůj iPhone nebo iPad. Potom klepněte na Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte heslo k Osobnímu hotspotu.

Bluetooth

Nejdřív přepněte iPhone nebo iPad do zjistitelného režimu – přejděte do Nastavení > Bluetooth a na této obrazovce zůstaňte. Potom na Macu nebo PC podle pokynů výrobce nastavte síťové připojení přes Bluetooth. Přečtěte si další informace o používání Osobního hotspotu přes Bluetooth.

Osobní hotspot umožňuje přes Bluetooth připojit Mac, PC a zařízení jiných výrobců. K připojení jiného iOS zařízení použijte Wi-Fi.

USB

Přesvědčte se, že na Macu nebo PC používáte nejnovější verzi iTunes. Potom iPhone nebo iPad připojte k počítači USB kabelem, který jste k němu dostali. Pokud se vám zobrazí dotaz, jestli chcete „Důvěřovat tomuto počítači?“, klepněte na Důvěřovat.

Další informace o připojování zařízení k Osobnímu hotspotu iPhonu nebo iPadu.

Odpojení zařízení

Až budete chtít zařízení odpojit, vypněte Osobní hotspot, vypněte Bluetooth nebo od zařízení odpojte USB kabel.

Nastavení nebo změna hesla k Wi-Fi

Před používáním Osobního hotspotu musíte nastavit heslo Wi-Fi. Heslo k Wi-Fi změníte tak, že přejdete do Nastavení > Mobilní data > Osobní hotspot nebo Nastavení > Osobní hotspot a klepnete na Heslo Wi-Fi.*

Zvolte takové heslo Wi-Fi, které je aspoň osm znaků dlouhé a používá znaky ASCII. Pokud použijete znaky, které nejsou ve znakové sadě ASCII, ostatní zařízení se k vašemu Osobnímu hotspotu nebudou moct připojit. Mezi znaky, které nejsou ve znakové sadě ASCII, patří znaky z japonštiny, ruštiny, čínštiny a dalších jazyků. Mezi znaky ASCII patří:

  • Všechna anglická písmena, malá i velká
  • Číslice od 0 do 9
  • Některá interpunkční znaménka

* Když si změníte heslo, veškerá připojená zařízení budou odpojena.

Další informace

  • Některé aplikace a funkce, které vyžadují připojení přes Wi-Fi, nemusí přes Osobní hotspot fungovat. Například asi nebudete moct zálohovat zařízení na iCloud nebo nahrávat fotky do Fotostreamu a Knihovny fotografií na iCloudu.
  • Přečtěte si, jak používat Instant Hotspot na Macu, iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.
  • Nápověda k Osobnímu hotspotu na iOS zařízeních.
Datum zveřejnění: