Když na iPhonu nebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) nefunguje osobní hotspot

Přes osobní hotspot můžete sdílet mobilní datové připojení svého iPhonu nebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) s jiným zařízením. Pokud potřebujete s osobním hotspotem pomoct, použijte následující postup.

Nejdřív zkuste tyto kroky

Po každém kroku vyzkoušejte, jestli připojení funguje.

 1. Zkontrolujte, jestli je osobní hotspot zapnutý v nabídce Nastavení > Osobní hotspot. Pokud osobní hotspot nevidíte nebo vám nejde zapnout, přesvědčte se, že ho váš mobilní operátor aktivoval a že ho umožňuje váš mobilní tarif.
 2. Restartujte iPhone nebo iPad, který poskytuje Osobní hotspot a další zařízení, které se k Osobnímu hotspotu potřebuje připojit. 
 3. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.
 4. Na iPhonu nebo iPadu, který poskytuje osobní hotspot, přejděte do Nastavení > Obecné > Přenést nebo resetovat [zařízení] > Resetovat a poté klepněte na Obnovit nastavení sítě.

Pokud potřebujete více informací o osobním hotspotu přes Wi-Fi, USB nebo Bluetooth, postupujte podle níže uvedených kroků.

Když se k osobnímu hotspotu nemůžete připojit přes Wi-Fi

Na zařízení, které osobní hotspot poskytuje, přejděte do Nastavení > Osobní hotspot a proveďte tento postup:

 1. Ujistěte se, že je povolena možnost Povolit připojení ostatním. 
 2. Zapamatujte si název Wi-Fi sítě vašeho zařízení a heslo, které se objeví na obrazovce. Pokud chcete změnit název Wi-Fi sítě, podívejte se, jak změnit název vašeho zařízení.
 3. Pokud používáte iPhone 12 nebo novější, zapněte Maximalizovat kompatibilitu.* Pak zkuste zařízení znovu připojit k osobnímu hotspotu.
 4. Zůstaňte na této obrazovce, dokud se vaše druhé zařízení nepřipojí k Wi-Fi síti. 

Na zařízení, které se potřebuje připojit k osobnímu hotspotu, proveďte tento postup:

 1. Vypněte a znova zapněte Wi-Fi.
 2. Zkontrolujte, že se připojujete ke správné Wi-Fi síti. Název sítě odpovídá názvu iOS zařízení, které osobní hotspot vytváří, a může se vedle něj objevit ikona osobního hotspotu .
 3. Pokud se při pokusu o připojení k osobnímu hotspotu zobrazuje chyba hesla, zkontrolujte heslo Wi-Fi: na zařízení, které osobní hotspot poskytuje, se v Nastaveních > Osobní hotspot podívejte na heslo k Wi-Fi.

* Když zapnete Maximalizovat kompatibilitu, může se snížit výkon internetu a zabezpečení Wi-Fi pro zařízení připojená k hotspotu.

Když se k osobnímu hotspotu nemůžete připojit přes USB

Abyste zbytečně neplatili za data, vypínejte osobní hotspot, když ho právě nepotřebujete. Pokud ho nevypnete, pokaždé, když iOS zařízení s aktivním osobním hotspotem připojíte kvůli nabíjení k počítači, může se počítač připojit k osobnímu hotspotu. 

Macu postupujte podle níže uvedených kroků.

Připojení Macu k osobnímu hotspotu přes USB

 1. Aktualizujte iTunes na nejnovější verzi
 2. USB kabelem propojte Mac s iPhonem nebo iPadem, který poskytuje osobní hotspot. Na výzvu potvrďte důvěryhodnost zařízení.
 3. Zkontrolujte, že je iPhone nebo iPad viditelný v iTunes nebo ve Finderu. Pokud Mac zařízení nerozpoznává, zkuste jiný USB kabel. 
 4. Otevřete Předvolby systému > Síť a zvolte iPhone USB. Pokud tuto volbu nevidíte, klikněte na tlačítko Přidat  a přidejte ji.
  Tlačítka Přidat a Více se nacházejí v levé dolní části obrazovky
 5. Klikněte na tlačítko Více , vyberte Deaktivovat službu a pak klikněte na Použít.
 6. Klikněte na tlačítko Více , vyberte Aktivovat službu a pak klikněte na Použít. Pokud už máte jiné připojení k síti, připojení přes osobní hotspot se nejspíš neaktivuje, dokud v části Stav nezrušíte zaškrtnutí volby „Vypnout, není-li potřebné“ a nekliknete na Použít.

Když se k osobnímu hotspotu nemůžete připojit přes Bluetooth

Podle následujícího postupu spárujete zařízení a připojíte se k osobnímu hotspotu přes Bluetooth.

Spárujte zařízení

 1. Na zařízení, které poskytuje osobní hotspot, přejděte do Nastavení > Osobní hotspot a zkontrolujte, že je zapnutá volba Povolit připojení ostatním.
 2. Přejděte do Nastavení > Bluetooth a přesvědčte se, že je zapnutý Bluetooth.
 3. Nechte tuto obrazovku otevřenou a proveďte na připojovaném zařízení následující postup:
  • Na iPadu nebo iPodu touch klepněte na Nastavení > Bluetooth a zkontrolujte, jestli je Bluetooth zapnutý. Klepněte na zařízení, které poskytuje osobní hotspot, potvrďte kód, který se objeví, a klepněte na obou zařízeních na Spárovat.
  • Na Macu zvolte v nabídce Apple () > Předvolby systému, klikněte na Bluetooth a zkontrolujte, že je zapnutý. Vyberte zařízení, které poskytuje osobní hotspot, klikněte na Připojit a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  • Na PC s Windows klikněte na ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti a zkontrolujte, že je Bluetooth zapnutý. Zvolte Přidat zařízení Bluetooth a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Připojení k osobnímu hotspotu přes Bluetooth

 • Na Macu klikněte na řádku nabídek na ikonu Bluetooth  nebo klikněte v Ovládacím centru na Bluetooth. Vyberte iOS zařízení, které poskytuje osobní hotspot, a zvolte Připojit k síti. Pokud se nemůžete připojit, přeskočte na další část.
 • Na PC s Windows klikněte v oznamovací oblasti na ikonu Bluetooth  a zvolte Připojit k síti PAN. Klikněte pravým tlačítkem na své zařízení, umístěte kurzor myši nad možnost Připojit pomocí a vyberte Přístupový bod. Pokud se pořád nemůžete připojit, přeskočte na další část.
  Oznamovací oblast Windows

Když se k osobnímu hotspotu stále nemůžete připojit přes Bluetooth

 Na obou zařízeních vypněte a zapněte Bluetooth:

 • Na iOS nebo iPadOS zařízeních přejděte do Nastavení > Bluetooth, vypněte jej a znovu zapněte.
 • Na Macu klikněte na řádku nabídek na ikonu Bluetooth  nebo klikněte v Ovládacím centru na Bluetooth, poté jej vypněte a znovu zapněte.
 • Na PC zvolte Nastavení, klikněte na ikonu Bluetooth , vypněte jej a znovu zapněte.  

Pokud se vám pořád nedaří připojit, zkuste tento postup:

 1. Zrušte spárování zařízení:
  • Na iPadu nebo iPodu touch, který k osobnímu hotspotu potřebujete připojit, klepněte na Nastavení > Bluetooth. Vedle názvu zařízení, které osobní hotspot poskytuje, klepněte na ikonu Informace  a potom na Ignorovat zařízení.
  • Na Macu vyberte nabídku Apple  > Předvolby systému a klikněte na Bluetooth. Vyberte zařízení, které poskytuje osobní hotspot, a klikněte na tlačítko Odstranit .
  • Na PC s Windows klikněte v oznamovací oblasti na ikonu Bluetooth . Zvolte Zobrazit zařízení Bluetooth a pak vyberte zařízení, které osobní hotspot poskytuje. Klikněte na Odebrat a pak klikněte na OK.
 2. Restartujte všechna zařízení.
 3. Spárujte obě zařízení a zkuste se k osobnímu hotspotu znova připojit.

Další nápověda

Pokud se pořád nemůžete připojit, kontaktujte podporu Apple a požádejte o pomoc s iPhonem nebo iPadem (Wi-Fi + Cellular).

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: