Příprava školních zařízení Apple na dálkovou výuku

Přečtěte si o zdrojích a aplikacích pro dálkovou výuku, které jsou dostupné od společnosti Apple a dalších dodavatelů.

Následující zdroje jsou určené pro IT oddělení, která připravují prostředí na dálkovou výuku.

Připravte zařízení na odnesení domů

Prvním krokem je určit, která ze školních zařízení si učitelé a studenti můžou vzít domů. Pomocí svého nástroje pro nasazení zařízení Apple (MDM) můžete na iPadech a Macích snadno připravit potřebný obsah, nastavení a omezení, aby se studenti mohli učit na dálku. 

Dole najdete doporučení, jak zařízení připravit na dálkovou výuku v závislosti na tom, jak je ve škole momentálně využíváte.

Zařízení nasazená na výuku ve třídách v režimu 1:1

Upravte nastavení tak, aby si studenti mohli zařízení odnést domů a pracovat na dálku. 

Zařízení nasazená jako sdílená (například prostřednictvím vozíků)

Upravte nastavení tak, abyste mohli zařízení půjčit jednotlivým studentům. Můžete taky sestavit rozvrh, podle kterého si zařízení odnese vždy konkrétní skupina studentů a potom je vrátí nebo předá jiné skupině. Pomocí MDM můžete zařízení rychle vymazat a připravit je pro konkrétní skupinu. 

Studenti s vlastními zařízeními

Předejte studentům pokyny, jak zařízení ručně zaregistrovat do MDM, aby měli doma přístup k dalším aplikacím a zdrojům. Přečtěte si, jak ručně zaregistrovat zařízení do MDM

Nastavte zařízení v MDM

 • Na všech zařízeních vlastněných organizací používejte automatickou registraci zařízení, aby byla zařízení spravovaná a aby se po případném vymazání automaticky znovu zaregistrovala do MDM.
 • Všechny Macy a iPady aktualizujte na nejnovější dostupné verze macOS a iPadOS. Tím zajistíte kompatibilitu aplikací a nastavení MDM.
 • Nakonfigurujte v Apple School Manageru spravovaná Apple ID, aby studenti a učitelé dostali přístup k 200 GB bezplatného úložiště na iCloudu na dokumenty, mediální projekty a zálohy. Víc o spravovaných Apple ID.
 • Studentům, kteří používají osobní zařízení, pošlete přes Apple School Manager ověřovací kódy, aby se mohli pomocí svých spravovaných Apple ID přihlásit k iCloudu. 
 • Nakonfigurujte Kalendář, abyste studentům pomohli s organizací dne a úkolů. Víc o nastaveních datové části MDM Kalendáře.
 • Nasaďte hlavní aplikace, které vaši studenti a učitelé potřebují pro studium z domova. Aplikace můžete distribuovat na dálku pomocí Apple School Manageru a svého řešení MDM. Přečtěte si, jak vybírat a kupovat obsah v Apple School Manageru.
 • Pomocí funkce samoobsluhy ve vašem řešení MDM (pokud ji má) zpřístupněte studentům katalog doprovodných aplikací. Bližší informace o tom, jestli je tato funkce dostupná a jak ji implementovat, najdete v dokumentaci k MDM.
 • Pokud žádné řešení MDM nemáte, dodavatelé jako Jamf, Mosyle nebo Meraki nabízejí dlouhá zkušební období a pomoc s rychlým nasazením pro dálkovou výuku.

Chcete-li získat přehled o základních úkolech a zdrojích potřebných k nastavení a správě zařízení Apple, podívejte se na tohle video. Mezi témata patří výběr modelu pro nasazení, registrace zařízení do správy mobilních zařízení a nasazení základních aplikací pro studenty.

Nakonfigurujte nastavení specifická pro vaši školu

Pokud je Apple School Manager propojený s vaším studijním informačním systémem (SIS)

Nezapomeňte upravit datum začátku a konce výuky tak, aby zahrnovala i období, ve kterém je vaše škola zavřená nebo přechází na dálkovou výuku. Díky tomu se soupisky tříd budou nadále synchronizovat s Apple School Managerem. Přečtěte si, jak propojit váš SIS s Apple School Managerem.

Filtrujte obsah zařízení tak, aby měli studenti vhodné zdroje

Pomocí nastavení zajistěte, aby měli studenti přístup k potřebným zdrojům a zároveň při studiu z domova dodržovali zásady vhodného používání zařízení. Například:

Chcete-li získat přehled o tom, jak Apple School Manager spolupracuje s řešením MDM pro zabezpečení zařízení, usnadnění komunikace a spolupráce a jak přizpůsobit zařízení pro podporu různých stylů učení a požadavků, podívejte se na tohle video.

Udržujte kontakt pomocí aplikací na video a zprávy

Učitelé můžou se studenty komunikovat na dálku pomocí zpráv a videokonferencí.

Používejte aplikace na produktivitu a spolupráci

Následující aplikace, služby a funkce Apple se hodí pro práci v hodinách i v prostředích dálkové výuky:

 • Pomocí aplikace Škola1 můžou učitelé rozesílat oznámení nebo pracovní listy, zadávat úkoly v konkrétních aplikacích a udržovat si přehled o tom, jak studenti postupují. Víc o aplikaci Škola.1
 • Pages, Numbers a Keynote umožňují studentům a učitelům spolupracovat v reálném čase pomocí sdílených Apple ID. Spolupráci můžete omezit jenom na členy vaší organizace. Jak spolupracovat v Pages, Numbers a Keynotu.
 • iOS 13.4 můžou učitelé a studenti sdílet v rámci v organizace složky na iCloud Drivu. Každý, kdo má přístup, může zobrazit složku na iCloud Drivu, přidat vlastní soubory a získat nejnovější verze souborů. Je to ideální pro sdílení úkolů nebo jiných zdrojů, jako jsou videa.
 • Multitasking na iPadu umožňuje studentům pracovat na dokumentu v Microsoft Wordu nebo Pages a zároveň komunikovat se třídou přes Google Hangouts nebo Cisco Webex. Jak používat multitasking na iPadu.

Na iPadu a Macu fungují i následující nástroje na produktivitu a spolupráci:

 • Sada aplikací Google pro školství funguje v Safari v macOS i iPadOS. Google taky nabízí nativní aplikace pro iPad, jako jsou Google Učebna nebo Disk Google.
 • V App Storu jsou dostupné i aplikace Microsoft Office 365, které se hladce integrují do iPadOS a macOS.
 • Konferenční nástroje jako Cisco Webex nebo Zoom Cloud Meetings se integrují s funkcí živého vysílání, která učitelům a studentům umožňuje snadno sdílet obrazovku se zbytkem třídy.

Objevujte v App Storu další vzdělávací aplikace

V App Storu najdete tisíce aplikací určených pro studium a vzdělávání. Naši kurátoři pro vás sestavili sbírky zahrnující aplikace pro dálkovou výuku pro organizace a pedagogy, aplikace pro studium z domovaaplikace podporující Školu.1 Aplikace distribuujte přes Apple School Manager, aby pomocí nich mohli učitelé rozesílat materiály, komunikovat se studenty a nadále jim poskytovat kvalitní vzdělávací prostředí.

Další nápověda

Zdroje pro IT

Další studijní programy a fóra pro učitele

 • Sérii Apple Education Learning Series můžete nyní využít k podpoře škol a pedagogů pomocí zdrojů pro dálkovou výuku. Tato série je prezentována týmy Apple Education Leadership and Learning. Každé video je navrženo tak, aby pomohlo pedagogům používat integrované funkce jejich produktů Apple k podpoře dálkové výuky pro všechny studenty.
 • Učitelé se můžou zapojit do bezplatného samostudijního vzdělávacího programu Apple Teacher. Naučí se v něm dovednosti práce s iPadem a Macem, které pak využijí přímo při aktivitách se studenty.
 • #AppleEDUchat je týdenní fórum na Twitteru, ve kterém se pedagogové z celého světa dělí o nápady, pokládají si otázky a učí se jeden od druhého. Spousta chatů na Twitteru se zaměřuje na problematiku dálkové výuky.

Další zdroje

 • Zařízení Apple obsahují vestavěné funkce zpřístupnění, které vycházejí vstříc potřebám všech studentů – například VoiceOver pro nevidomé studenty nebo studenty se špatným zrakem, hlasové ovládání pro studenty s motorickými problémy nebo skryté titulky pro neslyšící nebo nedoslýchavé. Víc o zpřístupnění zařízení Apple.
 • Všechna zařízení, software a služby Apple mají vestavěné zabezpečení a ochranu soukromí. Naše produkty navrhujeme tak, aby omezovaly shromažďování a používání dat, aby co nejvíc zpracovávaly data přímo na zařízení, aby byly transparentní a aby umožňovaly kontrolu nad způsobem sdílení informací. Víc o zabezpečení a ochraně soukromí v produktech Apple pro školství.
 • Jak čistit zařízení Apple.

1. Aplikace Škola se anglicky jmenuje Schoolwork a v Austrálii a na Novém Zélandu Classwork.

2. Některé zdroje uvedené v tomto dokumentu nemusí být k dispozici mimo USA.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: