Připojení studijního informačního systému k Apple School Manageru

Přečtěte si, které studijní informační systémy (SIS) jsou podporovány Apple School Managerem a jak připojíte své řešení SIS, abyste mohli naimportovat data.

Přečtěte si, co se stane, když se připojíte k Apple School Manageru

Apple School Manager můžete bezpečně připojit k podporovaným studijním informačním systémům (SIS). Když se připojíte k vašemu systému SIS, informace o studentech, zaměstnancích a třídách se importují do Apple School Manageru a na jejich základě se vytvoří spravovaná Apple ID, místa a kurzy. Změny provedené v SIS se v Apple School Manageru aktualizují automaticky.

Připojení řešení SIS

Pokud jste již k importu informací použili SFTP, projděte si část o SFTP předtím, než připojíte systém SIS k Apple School Manageru.

 1. Přihlaste se do Apple School Manageru.
 2. V levém dolním rohu klikněte na Settings (Nastavení), zvolte Data source (Zdroj dat) a pak klikněte na Connect (Připojit).
  Než budete moct připojit systém SIS, bude třeba ověřit doménu.
 3. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) vedle volby Find Students, Staff, and Classes (Vyhledat studenty, zaměstnance a třídy) a vyberte Student Information System (SIS) (Studijní informační systém (SIS)).
 4. Vyberte z rozevírací nabídky svůj systém SIS a klikněte na Connect (Připojit).
 5. Podle pokynů na obrazovce proveďte autorizaci vašeho konkrétního řešení SIS. Každé řešení SIS pracuje s daty a zabezpečením odlišně. 
 6. Zadejte všechny požadované informace.
 7. Vyberte, zda chcete synchronizovat data 30 dní před začátkem semestru.*
  Ve výchozím nastavení může váš SIS vracet data pouze pro aktuální semestr. Pokud se rozhodnete synchronizovat dopředu, získáte data pro semestr, který začne v příštích 30 dnech. Toto nastavení můžete změnit i po nastavení připojení k SIS.
 8. Klikněte na Connect (Připojit) a počkejte na dokončení procesu. Podle rychlosti připojení a množství importovaných dat může tento proces trvat i delší dobu. 
 9. Zkontrolujte všechny zjištěné chyby. Ty bude třeba opravit ve vašem SIS.
 10. Kliknutím na volbu „Review [Your SIS solution Name] data“ (Zkontrolovat data řešení SIS) zobrazíte přidaná data.
 11. Zkontrolujte jejich správnost a klikněte na Confirm (Potvrdit).

Až dokončíte úvodní import, uvidíte název vašeho SIS a obsah, který byl importován. Apple School Manager se z vašeho řešení SIS aktualizuje každých 24 hodin. Když do SIS přidáte nového studenta, Apple School Manager pro něho automaticky vytvoří účet a spravované Apple ID. Jakmile budou tyto přihlašovací údaje vytvořeny, budete je moci předat vlastníkovi účtu.

* Chcete-li tuto funkci používat s PowerSchool SIS, nainstalujte nejnovější plugin Apple School Manager. Když budete tuto funkci používat s Infinite Campus SIS, použijte adresu URL pro API OneRoster v1.1. 

Když jste v minulosti používali přenos přes SFTP

Můžete také k nahrání informací o studentech, zaměstnancích a třídách do Apple School Manageru použít SFTP, v závislosti na položkách exportovaných z vašeho SIS. Pokud jste už použili přenos SFTP k vytvoření uživatelů a tříd a přejdete z protokolu SFTP na přímé připojení k SIS, Apple School Manager vytvoří nová ID pro všechny vaše uživatele. To znamená, že budete mít duplicitní účty pro všechny uživatele, pro které už byly dříve vytvořeny pomocí SFTP. Chcete-li se duplicitám vyhnout, zůstaňte u protokolu SFTP a nepoužívejte přímé připojení.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: