Připojení studentského informačního systému do Apple School Manageru

Přečtěte si, které studentské informační systémy (SIS) Apple School Manager podporuje a jak k němu řešení SIS připojíte a naimportujete z něho data.

Apple School Manager můžete bezpečně připojit k podporovaným studentským informačním systémům (SIS). Když se připojíte k vašemu řešení SIS, informace o studentech, zaměstnancích a třídách se importují do Apple School Manageru a na jejich základě se vytvoří spravovaná Apple ID, místa a kurzy. Změny provedené v SIS se v Apple School Manageru aktualizují automaticky.

Apple School Manager v současnosti podporuje řešení Powerschool, SunGARD eSchoolPLUS a Infinite Campus. Apple bude v budoucnu postupně přidávat podporu pro další řešení SIS.

Pokud už k importu informací používáte protokol SFTP, přečtěte si tyto informace, než své řešení SIS připojíte k Apple School Manageru.

Připojení vašeho řešení SIS

  1. Pokud se k Apple School Manageru přihlašujete poprvé, zobrazí se po jeho spuštění Průvodce nastavením. Pokud se průvodce nastavením neobjeví, klikněte na své jméno v pravém horním rohu a vyberte Průvodce nastavením.
  2. Klikněte na tlačítko Přidat vedle volby Vyhledávání studentů, zaměstnanců a tříd a vyberte SIS (Student Information System).
  3. Vyberte z rozevírací nabídky svůj systém SIS a klikněte na Připojit.
  4. Každé řešení SIS pracuje s daty a zabezpečením odlišně. Podle pokynů na obrazovce proveďte autorizaci vašeho konkrétního řešení SIS.
  5. Zadejte všechny požadované informace a klikněte na Připojit.
  6. Počkejte, až proces kopírování skončí. Podle rychlosti připojení a množství kopírovaných dat může proces trvat i delší dobu.
  7. Zkontrolujte případné chyby, které při kopírování mohly nastat. Ty bude třeba opravit ve vašem SIS.
  8. Kliknutím na volbu Zkontrolovat data [název vašeho řešení SIS] zobrazíte přidaná data.
  9. Zkontrolujte jejich správnost a klikněte na Potvrdit.

Až dokončíte úvodní import, uvidíte název vašeho SIS a obsah, který byl importován. Apple School Manager se z vašeho řešení SIS aktualizuje každých 24 hodin. Když do SIS přidáte nového studenta, Apple School Manager pro něho automaticky vytvoří účet a spravované Apple ID. Jakmile budou tyto přihlašovací údaje vytvořeny, budete je moci předat vlastníkovi účtu.

Když jste v minulosti používali přenos přes SFTP

Můžete také k nahrání informací o studentech, zaměstnancích a třídách do Apple School Manageru použít SFTP, v závislosti na položkách exportovaných z vašeho SIS. Pokud jste už použili přenos SFTP k vytvoření uživatelů a tříd a přejdete z protokolu SFTP na přímé připojení k SIS, Apple School Manager vytvoří nová ID pro všechny vaše uživatele. To znamená, že budete mít duplicitní účty pro všechny uživatele, pro které už byly dříve vytvořeny pomocí SFTP. Pokud se duplicitám chcete vyhnout, zůstaňte u protokolu SFTP a nepoužívejte přímé připojení.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: