Připojení studentského informačního systému k Apple School Manageru

Přečtěte si, které studentské informační systémy (SIS) jsou podporovány Apple School Managerem a jak připojíte své řešení SIS, abyste mohli naimportovat data.

Přečtěte si, co se stane, když se připojíte k Apple School Manageru

Apple School Manager můžete bezpečně připojit k podporovaným studentským informačním systémům (SIS). Když se připojíte k vašemu řešení SIS, informace o studentech, zaměstnancích a třídách se importují do Apple School Manageru a na jejich základě se vytvoří spravovaná Apple ID, místa a kurzy. Změny provedené v SIS se v Apple School Manageru aktualizují automaticky.

Připojení řešení SIS

Pokud jste už k importu informací použili protokol SFTP, přečtěte si před připojením svého řešení SIS k Apple School Manageru tyto informace.

  1. Pokud se k Apple School Manageru přihlašujete poprvé, zobrazí se po jeho spuštění Setup Assistant (Průvodce nastavením). Pokud se průvodce nastavením neobjeví, klikněte na své jméno v pravém horním rohu a vyberte Setup Assistant (Průvodce nastavením).
  2. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) vedle volby Find Students, Staff, and Classes (Vyhledat studenty, zaměstnance a třídy) a vyberte Student Information System (SIS).
  3. Vyberte z rozevírací nabídky svůj systém SIS a klikněte na Connect (Připojit).
  4. Každé řešení SIS pracuje s daty a zabezpečením odlišně. Podle pokynů na obrazovce proveďte autorizaci vašeho konkrétního řešení SIS.
  5. Zadejte všechny požadované informace a klikněte na Connect (Připojit).
  6. Počkejte, až proces kopírování skončí. Podle rychlosti připojení a množství kopírovaných dat může proces trvat i delší dobu.
  7. Zkontrolujte případné chyby, které při kopírování mohly nastat. Ty bude třeba opravit ve vašem SIS.
  8. Kliknutím na volbu „Review [Your SIS solution Name] data“ (Zkontrolovat data řešení SIS) zobrazíte přidaná data.
  9. Zkontrolujte jejich správnost a klikněte na Confirm (Potvrdit).

Až dokončíte úvodní import, uvidíte název vašeho SIS a obsah, který byl importován. Apple School Manager se z vašeho řešení SIS aktualizuje každých 24 hodin. Když do SIS přidáte nového studenta, Apple School Manager pro něho automaticky vytvoří účet a spravované Apple ID. Jakmile budou tyto přihlašovací údaje vytvořeny, budete je moci předat vlastníkovi účtu.

Když jste v minulosti používali přenos přes SFTP

Můžete také k nahrání informací o studentech, zaměstnancích a třídách do Apple School Manageru použít SFTP, v závislosti na položkách exportovaných z vašeho SIS. Pokud jste už použili přenos SFTP k vytvoření uživatelů a tříd a přejdete z protokolu SFTP na přímé připojení k SIS, Apple School Manager vytvoří nová ID pro všechny vaše uživatele. To znamená, že budete mít duplicitní účty pro všechny uživatele, pro které už byly dříve vytvořeny pomocí SFTP. Chcete-li se duplicitám vyhnout, zůstaňte u protokolu SFTP a nepoužívejte přímé připojení.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: