Připojení studentského informačního systému k Apple School Manageru

Přečtěte si, které studentské informační systémy (SIS) jsou podporovány Apple School Managerem a jak připojíte své řešení SIS, abyste mohli naimportovat data.

Přečtěte si, co se stane, když se připojíte k Apple School Manageru

Apple School Manager můžete bezpečně připojit k podporovaným studentským informačním systémům (SIS). Když se připojíte k vašemu řešení SIS, informace o studentech, zaměstnancích a třídách se importují do Apple School Manageru a na jejich základě se vytvoří spravovaná Apple ID, místa a kurzy. Změny provedené v SIS se v Apple School Manageru aktualizují automaticky.

Připojení řešení SIS

Pokud jste už k importu informací použili protokol SFTP, přečtěte si před připojením svého řešení SIS k Apple School Manageru tyto informace.

 1. Přihlaste se do Apple School Manageru.
 2. V levém dolním rohu klikněte na Settings (Nastavení), zvolte Data source (Zdroj dat) a pak klikněte na Connect (Připojit).
  Než budete moct připojit systém SIS, bude třeba ověřit doménu.
 3. Klikněte na tlačítko Add (Přidat) vedle volby Find Students, Staff, and Classes (Vyhledat studenty, zaměstnance a třídy) a vyberte Student Information System (SIS).
 4. Vyberte z rozevírací nabídky svůj systém SIS a klikněte na Connect (Připojit).
 5. Každé řešení SIS pracuje s daty a zabezpečením odlišně. Podle pokynů na obrazovce proveďte autorizaci vašeho konkrétního řešení SIS.
 6. Zadejte všechny požadované informace a klikněte na Connect (Připojit).
 7. Počkejte, až proces kopírování skončí. Podle rychlosti připojení a množství kopírovaných dat může proces trvat i delší dobu.
 8. Zkontrolujte případné chyby, které při kopírování mohly nastat. Ty bude třeba opravit ve vašem SIS.
 9. Kliknutím na volbu „Review [Your SIS solution Name] data“ (Zkontrolovat data řešení SIS) zobrazíte přidaná data.
 10. Zkontrolujte jejich správnost a klikněte na Confirm (Potvrdit).

Až dokončíte úvodní import, uvidíte název vašeho SIS a obsah, který byl importován. Apple School Manager se z vašeho řešení SIS aktualizuje každých 24 hodin. Když do SIS přidáte nového studenta, Apple School Manager pro něho automaticky vytvoří účet a spravované Apple ID. Jakmile budou tyto přihlašovací údaje vytvořeny, budete je moci předat vlastníkovi účtu.

Během letních prázdnin mnoho řešení SIS nevrátí žádná data, protože jsou určena ke správě pouze aktuálních informací. Toto je očekávané chování vašeho SIS. Chcete-li synchronizovat data s Apple School Managerem, váš SIS musí mít aktivní semestr s datem začátku odpovídajícím nebo předcházejícím dni, kdy data synchronizujete.

Když jste v minulosti používali přenos přes SFTP

Můžete také k nahrání informací o studentech, zaměstnancích a třídách do Apple School Manageru použít SFTP, v závislosti na položkách exportovaných z vašeho SIS. Pokud jste už použili přenos SFTP k vytvoření uživatelů a tříd a přejdete z protokolu SFTP na přímé připojení k SIS, Apple School Manager vytvoří nová ID pro všechny vaše uživatele. To znamená, že budete mít duplicitní účty pro všechny uživatele, pro které už byly dříve vytvořeny pomocí SFTP. Chcete-li se duplicitám vyhnout, zůstaňte u protokolu SFTP a nepoužívejte přímé připojení.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: