Používání multitaskingu na iPadu

Díky multitaskingu můžete na iPadu s iOS 11 a novějším pracovat ve dvou aplikacích najednou, odpovídat na e-maily při sledování videa, přepínat aplikace pomocí gest a provádět další akce.

Přepínání aplikací pomocí gest

Pomocí gest pro multitasking na iPadu si můžete rychle zobrazit přepínač aplikací, přepnout se jiné aplikace nebo se vrátit na plochu:

 • Zobrazení přepínače aplikací: V iOS 12 přejeďte jedním prstem od spodního okraje obrazovky nahoru a podržte ho uprostřed obrazovky, dokud se neobjeví přepínač aplikací. Nebo můžete dvojitým kliknutím na tlačítko plochy zobrazit otevřené aplikace. Přejetím jedním prstem doprava vyhledejte a otevřete jinou aplikaci.
 • Přepínání aplikací: Přejetím čtyřmi nebo pěti prsty doleva nebo doprava při používání aplikace se přepnete do dřív používané aplikace. Na 11palcovém iPadu Pro nebo 12,9palcovém iPadu Pro (3. generace) přejetím podél spodního okraje obrazovky přepnete mezi dříve používanými aplikacemi. 
 • Návrat na plochu: V iOS 12 při používání aplikace přejeďte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru. Na plochu se můžete vrátit taky sevřením čtyř nebo pěti prstů najednou.

Práce s víc aplikacemi současně prostřednictvím Docku

Dock umožňuje okamžitě otevírat a přepínat aplikace z libovolné aplikace, ve které se nacházíte. Levou stranu Docku si dokonce můžete přizpůsobit svými oblíbenými aplikacemi. A na pravé straně vidíte nedávno použité aplikace a aplikace otevřené na iPhonu a Macu.

Dock je umístěný dole na ploše. Pokud chcete Dock zobrazit při používání aplikace, přejeďte jedním prstem od spodního okraje nahoru, dokud se Dock neobjeví, a prst uvolněte. 

Pokud si Dock chcete přizpůsobit svými oblíbenými aplikacemi, stiskněte a podržte požadovanou aplikaci na ploše a okamžitě ji přetáhněte na levou stranu Docku.

Když chcete z Docku nějakou aplikaci odstranit, stiskněte a podržte požadovanou aplikaci na levé straně Docku a okamžitě ji přetáhněte pryč.

Používání dvou aplikací najednou

Dock umožňuje pracovat s víc aplikacemi najednou. Přetažením aplikace pryč z Docku vytvořte Slide Over, nebo ji přetažením na pravý nebo levý okraj obrazovky otevřete ve Split View. Můžete dokonce pracovat s jednou aplikací ve Slide Overu, zobrazit si dvě aplikace ve Split View a sledovat film nebo používat FaceTime jako Obraz v obrazu – to všechno na stejné obrazovce.

Otevření druhé aplikace ve Slide Overu

Animace ukazující Slide Over v akci

Ve Slide Overu můžete pracovat s aplikací, která se zobrazuje nad libovolnou otevřenou aplikaci, dokonce i nad dvěma otevřenými aplikacemi ve Split View:

 1. Otevřete nějakou aplikaci.
 2. Přejetím prstem odspodu obrazovky otevřete Dock.
 3. V Docku stiskněte a podržte druhou aplikaci, kterou chcete otevřít, a přetáhněte ji na obrazovku.

Pokud pracujete se dvěma aplikacemi ve Split View a chcete otevřít třetí aplikaci ve Slide Overu, přejetím prstem odspodu obrazovky směrem nahoru otevřete Dock. Pak aplikaci přetáhněte na oddělovač aplikací.

Pokud chcete aplikaci otevřenou ve Slide Overu přesunout, podržte ikonu táhla a potom aplikaci přetáhněte na levou nebo pravou stranu obrazovky.

Aplikaci otevřenou ve Slide Overu taky můžete odsunout pryč z obrazovky a až ji zase budete chtít použít, můžete ji přesunout zpátky. Jednoduše položte prst na ikonu táhla a přetáhněte aplikaci doprava a pryč z obrazovky. Když aplikaci chcete použít znova, přejede prstem doleva z pravé strany obrazovky.

Slide Over se dá používat na iPadu Pro, iPadu (5. generace a novějším), iPadu Air nebo novějším a iPadu mini 2 nebo novějším.

Používání dvou aplikací současně ve Split View

Animace ukazující Split View v akci

Ve Split View můžete pracovat se dvěma aplikacemi současně. Můžete si například prohlížet fotky při psaní e-mailu. Nebo si v Safari hledat nápady na dovolenou, a přitom si prohlížet místa v Mapách.

Používání Split View:

 1. Otevřete nějakou aplikaci.
 2. Přejetím prstem odspodu obrazovky otevřete Dock.
 3. V Docku podržte druhou aplikaci, kterou chcete otevřít, a přetáhněte ji ven z Docku.
 4. Pokud se aplikace otevře ve Slide Overu, přetáhněte ikonu táhla dolů.

Úprava Split View:

 • Jestli chcete, aby aplikace zabíraly stejnou část obrazovky, přetáhněte oddělovač aplikací doprostřed obrazovky.
 • Pokud chcete Split View změnit na Slide Over, přejeďte prstem dolů z horní části aplikace.
 • Pokud chcete Split View zavřít, přetáhněte oddělovač aplikací přes aplikaci, kterou chcete zavřít.

Přečtěte si, jak pomocí Split View zobrazit v Safari na iPadu dvě webové stránky vedle sebe.

Split View se dá používat na iPadu Pro, iPadu (5. generace a novějším), iPadu Air 2 nebo iPadu mini 4.

Sledování videa jako obrazu v obraze při používání jiné aplikace

FaceTime zobrazený jako obraz v obraze při hraní hry.

Obraz v obraze umožňuje například odpovídat na e-maily, zatímco se díváte na nějaký televizní pořad. Během volání přes FaceTime nebo sledování videa klepněte na ikonu Obrazu v obraze a obrazovka s videem se zmenší do rohu obrazovky. Potom můžete otevřít druhou aplikaci, zatímco video se bude přehrávat dál.

Video můžete klidně přetáhnout ho do jiného rohu. Až budete chtít video zase zobrazit na celou obrazovku, klepněte jeho v levém rohu na ikonu celé obrazovky. Video taky můžete skrýt – vytáhněte ho ven z levé nebo pravé strany displeje. Klepnutím na ikonu šipky ho pak znova zobrazíte.

Obraz v obraze se dá používat na iPadu Pro, iPadu (5. generace a novějším), iPadu Air nebo novějším a iPadu mini 2 nebo novějším.

Přetahování mezi aplikacemi

Animace ukazující přetahování v akci

Přetahováním můžete přesouvat text, fotky a soubory z jedné aplikace do druhé. Můžete například přetáhnout nějaký text ze Safari do poznámky, obrázek z Fotek do e-mailu nebo událost kalendáře do textové zprávy:

 1. Otevřete dvě aplikace ve Split View nebo Slide Overu.
 2. Stiskněte a podržte aplikaci, dokud se nenadzvedne. Pokud chcete vybrat víc položek najednou, stiskněte a podržte jednu položku, mírně ji přetáhněte a dál ji držte, zatímco jiným prstem vyberete další položky. Počet vybraných položek je vidět na odznaku. Pokud chcete přetáhnout text, nejdřív ho vyberte a pak ho stiskněte a podržte, dokud se nenadzvedne.
 3. Přetáhněte položku do jiné aplikace a upusťte ji.

Zapnutí a vypnutí funkcí multitaskingu

Pokud chcete zapnout nebo vypnout funkce multitaskingu, přejděte do Nastavení > Obecné > Multitasking a Dock, kde můžete změnit tato nastavení:

 • Povolit více aplikací: Tuto volbu vypněte, pokud nechcete používat Slide Over a Split View.
 • Trvalý překryv videa: Tuto volbu vypněte, pokud nechcete používat obraz v obraze.
 • Gesta: Tuto volbu vypněte, pokud nechcete používat gesta multitaskingu na zobrazení spuštěných aplikací, návrat na plochu a další.
 • Zobrazit doporučené a poslední aplikace: Tuto volbu zapněte, pokud chcete na pravé straně Docku zobrazovat tři naposledy použité aplikace.

Používání Aktualizace na pozadí

Nastavení aktualizace aplikací na pozadí

Když přepnete na jinou aplikaci, některé aplikace ještě chvíli poběží, než se přepnou do pozastaveného stavu. Aplikace v pozastaveném stavu nejsou aktivně používány, nejsou otevřené a nevyužívají systémové zdroje. Pokud ale máte zapnutou Aktualizaci na pozadí, pozastavené aplikace můžou stahovat aktualizace a nový obsah. 

Pokud chcete, aby pozastavené aplikace mohly stahovat nový obsah, přejděte do Nastavení > Obecné > Aktualizace na pozadí a zapněte volbu Aktualizace na pozadí. Když nějakou aplikaci v přepínači aplikací zavřete, nejspíš už nepoběží a nebude stahovat nový obsah, dokud ji znova neotevřete.

Datum zveřejnění: