Používání multitaskingu na iPadu

Díky multitaskingu můžete v iPadOS pracovat ve dvou aplikacích najednou, odpovídat na e-maily při sledování videa, přepínat mezi aplikacemi pomocí gest a provádět další akce.

Práce s víc aplikacemi současně prostřednictvím Docku

Dock umožňuje okamžitě otevírat a přepínat aplikace z libovolné aplikace, ve které se nacházíte. Levou stranu Docku si dokonce můžete přizpůsobit svými oblíbenými aplikacemi. A na pravé straně vidíte nedávno použité aplikace a aplikace otevřené na iPhonu a Macu.

Dock je umístěný dole na ploše. Pokud chcete Dock zobrazit při používání aplikace, přejeďte jedním prstem od spodního okraje nahoru, dokud se Dock neobjeví, a prst uvolněte. 

Pokud si Dock chcete přizpůsobit svými oblíbenými aplikacemi, stiskněte a podržte požadovanou aplikaci na ploše a okamžitě ji přetáhněte na levou stranu Docku.

Když chcete z Docku nějakou aplikaci odstranit, stiskněte a podržte požadovanou aplikaci na levé straně Docku a okamžitě ji přetáhněte pryč.

Používání dvou aplikací najednou

Dock umožňuje pracovat s víc aplikacemi najednou. Přetažením aplikace pryč z Docku vytvořte Slide Over, nebo ji přetažením na pravý nebo levý okraj obrazovky otevřete ve Split View. Můžete dokonce pracovat s více aplikacemi ve Slide Overu, zobrazit si dvě aplikace ve Split View a sledovat film nebo používat FaceTime jako Obraz v obrazu – to všechno na stejné obrazovce.

Otevření aplikace ve Slide Overu

Ve Slide Overu můžete pracovat s aplikací, která se zobrazuje nad libovolnou otevřenou aplikaci, dokonce i nad dvěma otevřenými aplikacemi ve Split View.

Používání Slide Overu:

 1. Otevřete nějakou aplikaci.
 2. Přejetím prstem odspodu obrazovky otevřete Dock.
 3. V Docku stiskněte a podržte druhou aplikaci, kterou chcete otevřít, a přetáhněte ji na obrazovku.

Používání Slide Overu ve Split View:

Pokud pracujete se dvěma aplikacemi ve Split View a chcete otevřít třetí aplikaci ve Slide Overu, přejetím prstem odspodu obrazovky směrem nahoru otevřete Dock. Pak aplikaci přetáhněte na oddělovač aplikací.

 • Pokud chcete aplikaci otevřenou ve Slide Overu přesunout, stiskněte a podržte ikonu táhla a potom aplikaci přetáhněte na levou nebo pravou stranu obrazovky.
 • Aplikaci otevřenou ve Slide Overu taky můžete odsunout pryč z obrazovky a až ji zase budete chtít použít, můžete ji přesunout zpátky. Jednoduše položte prst na ikonu táhla a přetáhněte aplikaci doprava a pryč z obrazovky. Když aplikaci chcete použít znova, přejede prstem doleva z pravé strany obrazovky.
 • Když máte aktivní Split View, můžete ve Slide Overu pracovat s víc než jen jednou aplikací. Mezi aplikacemi ve Slide Overu přepnete tak, že přejedete prstem doleva nebo doprava přes ikonu čárky. Aplikaci ve Slide Overu zavřete tak, že přejedete prstem nahoru přes ikonu čárky a podržíte prst uprostřed obrazovky, dokud se nezobrazí všechny otevřené aplikace. Potom přejeďte prstem nahoru přes aplikace, které chcete zavřít.

V některých podporovaných aplikacích, jako v Souborech nebo aplikacích iWork, můžete používat Split View ve stejné aplikaci.

Slide Over se dá používat na iPadu Pro, iPadu (5. generace a novějším), iPadu Air 2 nebo novějším a iPadu mini 4 nebo novějším.

Používání dvou aplikací současně ve Split View

Ve Split View můžete pracovat se dvěma aplikacemi současně. Můžete si například prohlížet fotky při psaní e-mailu. Nebo si v Safari hledat nápady na dovolenou, a přitom si prohlížet místa v Mapách.

Používání Split View:

 1. Otevřete nějakou aplikaci.
 2. Přejetím prstem odspodu obrazovky otevřete Dock.
 3. V Docku podržte druhou aplikaci, kterou chcete otevřít, a vytáhněte ji z Docku na pravou nebo levou stranu obrazovky.

Úprava Split View:

 • Jestli chcete, aby aplikace zabíraly stejnou část obrazovky, přetáhněte oddělovač aplikací doprostřed obrazovky.
 • Pokud chcete Split View změnit na Slide Over, přejeďte prstem dolů z horní části aplikace.
 • Pokud chcete Split View zavřít, přetáhněte oddělovač aplikací přes aplikaci, kterou chcete zavřít.

Přečtěte si, jak pomocí Split View zobrazit v Safari na iPadu dvě webové stránky vedle sebe.

Split View se dá používat na iPadu Pro, iPadu (5. generace a novějším), iPadu Air 2 a novějším nebo iPadu mini 4 a novějším.

Sledování videa jako obrazu v obraze při používání jiné aplikace

Obraz v obraze umožňuje například odpovídat na e-maily, zatímco se díváte na nějaký televizní pořad. Během volání přes FaceTime nebo sledování videa klepněte na ikonu Obrazu v obraze a obrazovka s videem se zmenší do rohu obrazovky. Potom můžete otevřít druhou aplikaci, zatímco video se bude přehrávat dál.

Video můžete klidně přetáhnout ho do jiného rohu. Až budete chtít video zase zobrazit na celou obrazovku, klepněte v jeho levém rohu na ikonu celé obrazovky. Video taky můžete skrýt – přetáhněte ho k levé nebo pravé straně displeje. Klepnutím na ikonu šipky ho pak znova zobrazíte.

Obraz v obraze se dá používat na iPadu Pro, iPadu (5. generace a novějším), iPadu Air 2 nebo novějším a iPadu mini 4 nebo novějším.

Používání gest v iPadOS

Pomocí gest pro multitasking na iPadu si můžete rychle zobrazit přepínač aplikací, přepnout se jiné aplikace nebo se vrátit na plochu:

 • Zobrazení přepínače aplikací: Přejeďte jedním prstem od spodního okraje obrazovky nahoru a podržte ho uprostřed obrazovky, dokud se neobjeví přepínač aplikací. Potom jedním prstem přejeďte doleva nebo doprava, čímž otevřete jinou aplikaci.
 • Přepínání aplikací: Přejetím čtyřmi nebo pěti prsty doleva nebo doprava při používání aplikace se přepnete do dřív používané aplikace. Na iPadu Pro s Face ID, 11palcovém iPadu Pro nebo 12,9palcovém iPadu Pro (3. generace) můžete na dřív používané aplikace přepnout i tak, že přejedete prstem podél spodního okraje obrazovky. 
 • Návrat na plochu: Při používání aplikace přejeďte prstem od spodního okraje obrazovky nahoru. Na plochu se můžete vrátit taky sevřením pěti prstů.

Přetahování mezi aplikacemi

Přetahováním můžete přesouvat text, fotky a soubory z jedné aplikace do druhé. Můžete například přetáhnout nějaký text ze Safari do poznámky, obrázek z Fotek do e-mailu nebo událost kalendáře do textové zprávy:

 1. Otevřete dvě aplikace ve Split View nebo Slide Overu.
 2. Stiskněte a podržte aplikaci, dokud se nenadzvedne. Pokud chcete vybrat víc položek najednou, stiskněte a podržte jednu položku, mírně ji přetáhněte a dál ji držte, zatímco jiným prstem vyberete další položky. Počet vybraných položek je vidět na odznaku. Pokud chcete přetáhnout text, nejdřív ho vyberte a pak ho stiskněte a podržte, dokud se nenadzvedne.
 3. Přetáhněte položku do jiné aplikace a upusťte ji.

Zapnutí a vypnutí funkcí multitaskingu

Pokud chcete některé funkce multitaskingu zapnout nebo vypnout, přejděte do Nastavení > Plocha a Dock > Multitasking, kde můžete změnit tato nastavení:

 • Povolit více aplikací: Tuto volbu vypněte, pokud nechcete používat Slide Over a Split View.
 • Obraz v obraze: Tuto volbu vypněte, pokud Obraz v obraze nechcete používat.
 • Gesta: Tuto volbu vypněte, pokud nechcete používat gesta multitaskingu na zobrazení spuštěných aplikací, návrat na plochu a další.

V Nastavení > Plocha a Dock můžete zapnout volbu Zobrazit doporučené a poslední aplikace v Docku, která na pravé straně Docku nabídne naposledy použité aplikace.

Datum zveřejnění: