Používání skupinového FaceTimu na iPhonu, iPadu a iPodu touch

V iOS 12.1.4 a novějším si můžete pomocí skupinového FaceTimu snadno volat s více lidmi najednou. Skupinový FaceTime hovor se dá zahájit přímo z aplikace FaceTime, ale taky ze skupinové konverzace ve Zprávách. Dlaždice s člověkem, který zrovna mluví, se automaticky zvětší. Díky tomu se v rozhovoru nikdy neztratíte.

 

Chcete-li používat skupinové videohovory FaceTime, potřebujete iPhone 6s nebo novější, iPad Pro nebo novější, iPad Air 2 nebo novější nebo iPad Mini 4 nebo novější a iOS 12.1.4. Starší modely iPhonů, iPadů a iPodů touch, které podporují iOS 12.1.4, se můžou ke skupinovým hovorům FaceTime připojit jen bez videa.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Zahájení hovoru z aplikace FaceTime

 1. Přejděte do Nastavení > Zprávy a ujistěte se, že je FaceTime zapnutý.
 2. Otevřete FaceTime a v pravém horním rohu klepněte na .
 3. Zadejte jména, telefonní čísla nebo e-maily kontaktů.
 4. FaceTime hovor zahájíte klepnutím na Audio nebo Video.

Zahájení hovoru z aplikace Zprávy

Skupinový FaceTime hovor můžete zahájit i přímo ze skupinové konverzace ve Zprávách. Postupujte takhle:

 1. Otevřete Zprávy a začněte skupinovou konverzaci. Nebo přejděte do existující skupinové konverzace.
 2. V horní části konverzace klepněte na kontakty.
 3. Klepněte na FaceTime  a zahajte hovor.

 

Připojení se ke skupinovému FaceTime hovoru

Je několik způsobů, jak se připojit ke skupinovému FaceTime hovoru někoho jiného:

 • Klepněte na oznámení v Oznamovacím centru nebo na zamčené obrazovce a potom klepněte na ikonu FaceTime
 • Ve Zprávách se ke skupinovému FaceTime hovoru připojíte klepnutím na oznámení v horní části obrazovky nebo tak, že ve skupinové konverzaci Zpráv klepnete na Připojit se. Po klepnutí na Připojit se vás aplikace automaticky připojí.
 • V aplikaci FaceTime se k hovoru připojíte jednoduše tak, že v ní přejdete na aktivní hovor a klepnete na ikonu FaceTime

Z oznámení

oznámení

 

Ze skupinové zprávy

 

Obrazovka přidání účastníka

Přidání účastníka ke skupinovému FaceTime hovoru

 1. V hovoru klepněte na ikonu Přidat.
 2. Klepněte na Přidat osobu. 
 3. Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mail kontaktu.
 4. Klepněte na Přidat uživatele do FaceTimu.

Obrazovka efektů kamery

Vkládání efektů fotoaparátu do hovorů

Na iPhonu X nebo novějším, na 11palcovém iPadu Pro a na 12,9palcovém iPadu Pro (3. generace) můžete ve skupinových FaceTime hovorech používat Animoji a Memoji. Na iPhonu 7 a novějším můžete vkládat i další efekty fotoaparátu jako filtry, text nebo tvary.

Používání Animoji a Memoji na iPhonu X a novějším, 11palcovem iPadu Pro nebo 12,9palcovém iPadu Pro (3. generace):

 1. Během FaceTime hovoru klepněte na efekty fotoaparátu.
 2. Klepněte na ikonu Animoji a vyberte Animoji nebo Memoji.

Jiné efekty vložíte takhle:

 1. Během FaceTime hovoru klepněte na efekty fotoaparátu.
 2. Klepněte na Filtry ikona filtrů, Text ikona textu nebo tvary ikona tvarů.

K používání Animoji a Memoji potřebujete iPhone X a novější, 11palcový iPad Pro nebo 12,9palcový iPad Pro (3. generace). Některé filtry a efekty nejsou podporované na všech iOS zařízeních.

Změna nastavení zvuku a videa ve FaceTime hovorech

Nastavení zvuku a videa můžete v aplikaci FaceTime změnit kdykoli během hovoru. Až budete chtít změnit nastavení, klepněte na obrazovku, klepněte na tlačítko Více a vyberte z těchto možností:

Klepnutím na Převrátit přepnete na zadní kameru. Dalším klepnutím na Převrátit přepnete zpátky na přední kameru.

Klepnutím na Ztlumit vypnete zvuk. Dalším klepnutím na Ztlumit zvuk zase zapnete.

Klepnutím na Reproduktor přepnete mezi vypnutým zvukem a reproduktorem.

 

Klepnutím na Fotoaparát vypnete kameru. Dalším klepnutím na Fotoaparát ji zase zapnete*.

 

 

* Chcete-li používat skupinové videohovory FaceTime, potřebujete iPhone 6s, nebo novější, iPad Pro nebo novější, iPad Air 2 nebo novější nebo iPad Mini 4 nebo novější a iOS 12.1.4. Starší modely iPhonů, iPadů a iPodů touch, které podporují iOS 12.1.4, se můžou ke skupinovým hovorům FaceTime připojit jen bez videa.

Co dalšího FaceTime umí

Datum zveřejnění: