Používání skupinového FaceTimu na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Skupinový FaceTime umožňuje mluvit s několika lidmi najednou. Skupinový FaceTime se dá zahájit přímo z aplikace FaceTime nebo ze skupinové konverzace v aplikaci Zprávy. Dlaždice s osobou, která zrovna mluví, se automaticky zvětší, takže se v konverzaci nikdy neztratíte.

 

Pokud chcete používat skupinové videohovory FaceTime, potřebujete iOS 12.1.4 nebo iPadOS na jednom z těchto zařízení: iPhone 6s a novější, iPad Pro a novější, iPad Air 2 a novější, iPad mini 4 a novější nebo iPod touch (7. generace). Starší modely iPhonu, iPadu a iPodu touch, které podporují iOS 12.1.4, se ke skupinovým FaceTime hovorům můžou připojovat jenom se zvukem.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Zahájení hovoru z aplikace FaceTime

 1. Přejděte do Nastavení > Zprávy a ujistěte se, že je FaceTime zapnutý.
 2. Otevřete FaceTime a v pravém horním rohu klepněte na tlačítko plus .
 3. Zadejte jména, telefonní čísla nebo e-maily kontaktů.
 4. FaceTime hovor zahájíte klepnutím na Audio nebo Video.

Zahájení hovoru z aplikace Zprávy

Skupinový FaceTime hovor můžete zahájit i přímo ze skupinové konverzace ve Zprávách. Postupujte takhle:

 1. Otevřete Zprávy a zahajte skupinovou konverzaci. Nebo přejděte do existující skupinové konverzace.
 2. V horní části konverzace klepněte na kontakty.
 3. Klepněte na FaceTime  a zahajte hovor.

 

Připojení ke skupinovému FaceTime hovoru

Existuje několik způsobů, jak se připojit ke skupinovému FaceTime hovoru někoho jiného:

 • Klepněte na oznámení v Oznamovacím centru nebo na zamčené obrazovce a potom klepněte na ikonu FaceTime
 • Ve Zprávách se ke skupinovému FaceTime hovoru připojíte klepnutím na oznámení v horní části obrazovky nebo tak, že ve skupinové konverzaci Zpráv klepnete na Připojit se. Po klepnutí na Připojit se vás aplikace automaticky připojí.
 • V aplikaci FaceTime se k hovoru připojíte jednoduše tak, že v ní přejdete na aktivní hovor a klepnete na ikonu FaceTime

 

Z oznámení

 

Ze skupinové zprávy

 

Přidání účastníka ke skupinovému FaceTime hovoru

 1. V hovoru klepněte na ikonu Přidat.
 2. Klepněte na Přidat osobu. 
 3. Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mail kontaktu.
 4. Klepněte na Přidat uživatele do FaceTimu.

Vkládání efektů fotoaparátu do hovorů

Na iPhonu X nebo novějším, na 11palcovém iPadu Pro a na 12,9palcovém iPadu Pro (3. generace) můžete ve skupinových FaceTime hovorech používat Animoji a Memoji. Na zařízeních bez Face ID můžete ve skupinových FaceTime hovorech používat další efekty fotoaparátu, jako filtry, text a tvary.

Používání Animoji a Memoji na iPhonu X a novějším, 11palcovém iPadu Pro nebo 12,9palcovém iPadu Pro (3. generace):

 1. Během FaceTime hovoru klepněte na .
 2. Klepněte na ikonu Animoji a vyberte Animoji nebo Memoji.

Jiné efekty vložíte takhle:

 1. Během FaceTime hovoru klepněte na tlačítko Efekty .
 2. Klepněte na Filtry ikona filtrů, Text ikona textu, Tvary ikona tvarů, Nálepky s Memoji * nebo Nálepky s emotikony *.

K používání Animoji a Memoji potřebujete iPhone X a novější, 11palcový iPad Pro nebo 12,9palcový iPad Pro (3. generace). Některé filtry a efekty nejsou podporované na všech zařízeních. K používání nálepek s Memoji a emotikony potřebujete iOS 13 nebo iPadOS.

Změna nastavení zvuku a videa ve FaceTime hovorech

Nastavení zvuku a videa můžete v aplikaci FaceTime změnit kdykoli během hovoru. Když je budete chtít změnit, klepněte na obrazovku a pak přejetím prstem nahoru zobrazte další volby nebo klepněte na některou z těchto:

Klepnutím na Převrátit přepnete na zadní kameru. Dalším klepnutím na Převrátit přepnete zpátky na přední kameru.

Klepnutím na Ztlumit vypnete zvuk. Dalším klepnutím na Ztlumit zvuk zase zapnete.

Klepnutím na Reproduktor přepnete mezi vypnutým zvukem a reproduktorem.

 

Klepnutím na Fotoaparát vypnete kameru. Dalším klepnutím na Fotoaparát ji zase zapnete*.

 

 

* Pokud chcete používat skupinové videohovory FaceTime, potřebujete iOS 12.1.4 nebo iPadOS na jednom z těchto zařízení: iPhone 6s a novější, iPad Pro a novější, iPad Air 2 a novější, iPad mini 4 a novější nebo iPod touch (7. generace). Starší modely iPhonu, iPadu a iPodu touch, které podporují iOS 12.1.4, se ke skupinovým FaceTime hovorům můžou připojovat jenom se zvukem.

Co dalšího FaceTime umí

Datum zveřejnění: