Používání skupinového FaceTimu na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Přes skupinový FaceTime si můžete zavolat s více lidmi najednou. Skupinový FaceTime zahájíte přímo z aplikace FaceTime nebo ze skupinové konverzace v aplikaci Zprávy. Můžete do něj přidat až 32 lidí. Dlaždice s člověkem, který zrovna mluví, se automaticky zvětší. Díky tomu se v rozhovoru nikdy neztratíte.

 

K používání skupinových FaceTime videohovorů potřebujete iOS 12.1.4 a novější nebo iPadOS na jednom z těchto zařízení: iPhone 6s a novější, iPad Pro a novější, iPad Air 2 a novější, iPad mini 4 a novější, iPad (5. generace) a novější nebo iPod touch (7. generace). Starší modely iPhonu, iPadu a iPodu touch, které podporují iOS 12.1.4, se ke skupinovým FaceTime hovorům můžou připojovat jenom se zvukem.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Zahájení skupinového FaceTime hovoru z aplikace FaceTime

 1. Přejděte do Nastavení > FaceTime a ujistěte se, že je FaceTime zapnutý.
 2. Otevřete FaceTime a v pravém horním rohu klepněte na tlačítko Přidat .
 3. Zadejte jména, telefonní čísla nebo e-maily kontaktů.
 4. FaceTime hovor zahájíte klepnutím na Audio nebo Video.

Do skupinového FaceTime hovoru můžete přidat až 32 lidí.

Zahájení skupinového FaceTime hovoru z aplikace Zprávy

Skupinový FaceTime hovor můžete zahájit i přímo ze skupinové konverzace ve Zprávách. Postupujte takhle:

 1. Otevřete Zprávy a zahajte skupinovou konverzaci. Nebo přejděte do existující skupinové konverzace.
 2. V horní části konverzace klepněte na kontakty.
 3. Klepněte na FaceTime  a zahajte hovor.

Do skupinového FaceTime hovoru můžete přidat až 32 lidí.

Připojení se ke skupinovému FaceTime hovoru

Existuje několik způsobů, jak se připojit ke skupinovému FaceTime hovoru někoho jiného:

 • Klepněte na oznámení v Oznamovacím centru nebo na zamčené obrazovce a potom klepněte na ikonu FaceTime
 • Ve Zprávách se ke skupinovému FaceTime hovoru připojíte klepnutím na oznámení v horní části obrazovky nebo tak, že ve skupinové konverzaci Zpráv klepnete na Připojit se. Po klepnutí na Připojit se vás aplikace automaticky připojí.
 • V aplikaci FaceTime se k hovoru připojíte jednoduše tak, že v ní přejdete na aktivní hovor a klepnete na ikonu FaceTime

 

Z oznámení

 

Ze skupinové zprávy

 

Přidání účastníka ke skupinovému FaceTime hovoru

 1. V hovoru klepněte na tlačítko Přidat ikona Přidat.
 2. Klepněte na Přidat osobu. 
 3. Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mail kontaktu.
 4. Klepněte na Přidat uživatele do FaceTimu.

Po přidání účastníka můžete vedle jeho jména klepnout na Zavolat, aby ho jeho zařízení upozornilo na příchozí hovor.

Jakmile někoho přidáte do skupinového FaceTime hovoru, nemůžete už ho odebrat. Přidaný člověk bude muset skupinový FaceTime hovor sám ukončit.

Vkládání efektů fotoaparátu do skupinových FaceTime hovorů

Na iPhonu X a novějším, na 11palcovém iPadu Pro (1. a 2. generace) a na 12,9palcovém iPadu Pro (3. generace a novějším) můžete ve skupinových FaceTime hovorech používat Animoji a Memoji. Na zařízeních bez Face ID můžete ve skupinových FaceTime hovorech používat další efekty fotoaparátu, jako filtry, text a tvary.

Animoji nebo Memoji vložíte takhle:

 1. Během FaceTime hovoru klepněte na .
 2. Klepněte na ikonu Memoji a vyberte Animoji nebo Memoji.

Jiné efekty vložíte takhle:

 1. Během FaceTime hovoru klepněte na tlačítko Efekty .
 2. Klepněte na Filtry ikona filtrů, Text ikona textu, Tvary ikona tvarů, Nálepky s Memoji nálepka Memoji* nebo Nálepky s emotikony *.

K používání Animoji a Memoji potřebujete iPhone X a novější, 11palcový iPad Pro (1. a 2. generace) nebo 12,9palcový iPad Pro (3. generace a novější). Některé filtry a efekty nejsou podporované na všech zařízeních. K používání nálepek s Memoji a emotikony potřebujete iOS 13 nebo iPadOS.

Změna nastavení zvuku a videa ve FaceTime hovorech

Nastavení zvuku a videa můžete v aplikaci FaceTime změnit kdykoli během hovoru. Když je budete chtít změnit, klepněte na obrazovku a pak přejetím prstem nahoru zobrazte další volby nebo klepněte na některou z těchto:

Klepnutím na Fotoaparát vypnete kameru. Dalším klepnutím na Fotoaparát ji zase zapnete*.

 

 

Klepnutím na Převrátit přepnete na zadní kameru. Dalším klepnutím na Převrátit přepnete zpátky na přední kameru.

Klepnutím na Ztlumit vypnete zvuk. Dalším klepnutím na Ztlumit zvuk zase zapnete.

Klepnutím na Reproduktor přepnete mezi vypnutým zvukem a reproduktorem.

 

Pokud tlačítko fotoaparátu  nevidíte, podívejte se, jestli je vaše zařízení kompatibilní.

Dlaždice člověka, který právě mluví, se při skupinovém hovoru FaceTime automaticky zvětší. Toto chování můžete vypnout v Nastavení > FaceTime. V části Automatické zvýraznění vypněte volbu Mluvící účastník.

* K používání skupinových FaceTime videohovorů potřebujete iOS 12.1.4 a novější nebo iPadOS na jednom z těchto zařízení: iPhone 6s a novější, iPad Pro a novější, iPad Air 2 a novější, iPad mini 4 a novější, iPad (5. generace) a novější nebo iPod touch (7. generace). Starší modely iPhonu, iPadu a iPodu touch, které podporují iOS 12.1.4, se ke skupinovým FaceTime hovorům můžou připojovat jenom se zvukem.

Co dalšího FaceTime umí

Další pomoc

Když se vám zobrazí trojúhelník s vykřičníkem , může to znamenat, že máte pomalé připojení nebo že jiní uživatelé streamují zvuk nebo video ve stejné síti jako vy. Používání skupinového FaceTimu vyžaduje, abyste vy i příjemci měli rychlé mobilní připojení nebo připojení přes Wi-Fi. Při používání Wi-Fi vyžaduje FaceTime širokopásmové připojení.

Datum zveřejnění: