Ochrana osobních údajů a zabezpečení v produktech Apple ve školství

Společnost Apple je přesvědčena, že soukromí je základním lidským právem. Všechny produkty Apple jsou proto od samého základu navrhovány tak, aby chránily osobní údaje a aby si zákazník mohl zvolit, co chce sdílet a s kým. Proto mají všechny naše produkty, včetně produktů vytvořených pro potřeby školství, zabudované funkce a ovládací prvky na ochranu soukromí. Naše produkty navrhujeme tak, aby omezovaly shromažďování a používání dat, aby využívaly zpracování dat přímo v zařízení (kdykoli je to možné), aby byly transparentní a aby umožňovaly kontrolu nad způsobem sdílení informací.

Přečtete si další informace o závazku společnosti Apple ohledně ochrany soukromí.

MacBook Pro se zobrazenou přihlašovací stránkou Apple School Manageru vedle dvou iPadů s aplikací Škola.

Čtěte dál a pomocí odkazů níže si najděte další informace o našich aplikacích a službách pro školy, o tom, jak chráníme data studentů, a seznamte se s dalšími informacemi a materiály pro školy a rodiče.

Aplikace a služby pro školy

Apple vyvinul výkonné nástroje určené konkrétně k používání ve školách. Tyto nástroje podporují správce při nasazování, pomáhají učitelům s pracovními postupy a zprostředkovávají personalizované vzdělávání pro všechny studenty.

 • Apple School Manager je bezplatná webová služba, která manažerům technologií pomáhá s nasazováním iPadů a Maců ve školách, s vytvářením spravovaných účtů Apple ID pro studenty a zaměstnance, s vytvářením soupisek tříd pro aplikace Škola a Třída, se zaznamenáváním pokroku ve Škole a se správou vzdělávacích aplikací a knih. Apple School Manager představuje základní součást služeb a aplikací Apple pro školství. 
 • Spravované účty Apple ID jsou vytvářeny, vlastněny a řízeny školami a umožňují žákům používat iCloud Drive, Knihovnu fotografií, Zálohování, Školu a Sdílený iPad. Studenti tak mají přístup ke svým vzdělávacím materiálům a pracím vytvořeným na libovolném zařízení. 
 • Sdílený iPad je funkce, která více studentům umožňuje používat stejný iPad – každý ze studentů má k učení své osobní prostředí a data jednotlivých uživatelů jsou vzájemně oddělena a zabezpečena. 
 • Škola umožňuje sdílení výukových materiálů mezi učiteli a studenty, sledování pokroků studentů a poskytování okamžité zpětné vazby, na jejímž základě můžou učitelé výuku příslušně přizpůsobovat. Škola srozumitelně informuje o pokroku studentů při provádění zadaných úkolů, takže učitelé vždycky vědí, jestli je vhodné zaměstnat žáka něčím náročnějším, nebo jestli naopak nepotřebuje pomoc. Studenti zase na jediném místě vidí svoje úkoly, odevzdávají hotovou práci a sledují svoje pokroky. 
 • Třída umožňuje ovládat iPady studentů při vyučování – učitelé můžou studentům otevírat aplikace a odkazy a provádět je tak jednotlivými lekcemi. Učitelé si se všemi studenty přítomnými ve třídě můžou vyměňovat dokumenty a taky můžou sledovat jejich obrazovky a dívat se, jak pracují.
 • iTunes U pomáhá učitelům připravovat poutavější hodiny. A každý, kdo má iPhone nebo iPad, může k učení využívat rozsáhlou sbírku vzdělávacího obsahu od předních škol, univerzit a kulturních organizací.

Výkonné kancelářské a tvůrčí aplikace na iPadu a Macu studentům pomáhají vyjadřovat se svými vlastními, jedinečnými způsoby.

 • Pages, Numbers a Keynote jsou ideální nástroje pro studenty i učitele, se kterými můžou vytvářet nádherné zprávy a knihy, podrobné tabulky a ohromující prezentace. Studenti můžou pracovat samostatně nebo můžou s ostatními v reálném čase spolupracovat na projektech.
 • GarageBand, iMovie a Clips studentům a učitelům umožňují skládat hudbu, střihat dokumentární filmy nebo nahrávat krátké videoklipy.
 • Swift Playgrounds na iPadu pomáhá zábavnou a interaktivní formou začít se Swiftem – naším mocným programovacím jazykem. Ucelený vzdělávací program Everyone Can Code obsahuje lekce na iPadu a Macu, průvodce pro učitele a aplikace usnadňující výuku programování. Jsme totiž přesvědčeni, že programování je základní dovednost. Výuka programování studenty učí, jak řešit problémy a jak kreativně spolupracovat. Pomáhá jim taky vytvářet aplikace, které vdechnou život jejich nápadům. 

Přečtěte si další informace o produktech Apple pro školství.

Jak chráníme data studentů

Jsme přesvědčeni, že soukromí je základní lidské právo. Chráníme soukromí všech zákazníků, kteří používají naše produkty. Kam si berou svůj iPad, jaké navštěvují weby a jaké používají aplikace – toto jsou osobní údaje, které k poskytování úžasných zážitků nechceme a nepotřebujeme. Proto všechny naše produkty, včetně produktů vytvořených pro potřeby školství, jako Apple School Manager, Škola a spravovaná Apple ID, mají zabudované funkce a ovládací prvky ochrany soukromí. Údaje o studentech neprodáváme a nikdy je nesdílíme s třetími stranami pro marketingové nebo reklamní účely. A nikdy nevytváříme profily na základě e-mailů studentů nebo informací o tom, co si prohlíží na webu.

Přečtěte si Přehled informací o ochraně soukromí pro rodiče

Data studentů související s aplikacemi a službami Apple pro školství

Když školy pomocí Apple School Manageru studentům zpřístupňují nějaké služby, Apple tyto školy zastupuje jako zpracovatel dat. Vlastnictví a kontrola nad daty studentů zůstává škole.

Apple data studentů přijímá a zpracovává jenom jako zástupce školy, podle jejích pokynů. Když nám škola navíc svěří osobní údaje svých studentů, má jistotu, že se budou používat výhradně ke vzdělávacím účelům. Online chování studentů nevyužíváme k vytváření jejich profilů a nikdy žádné informace o studentech nebudeme prodávat k žádným účelům.

Apple School Manager, administrativní portál společnosti Apple pro IT, je vytvořen s ohledem na soukromí studentů. Třeba správci můžou v Apple School Manageru vytvářet spravované účty Apple ID a soupisky tříd tak, že naimportují jenom minimální množství údajů, jako jsou jména studentů a třídy, do kterých jsou tito studenti zapsáni. Ostatní údaje studentů, které škola může mít ve svém studijním informačním systému, se neimportují, pokud o to daná škola výslovně nepožádá.

Všechna spravovaná Apple ID vytvořená v Apple School Manageru mají přidružena následující informace, které si škola může prohlížet v seznamu účtů nebo když je v Apple School Manageru vybraný nějaký účet:

 • Alfanumerické ID jedinečné pro daný účet, křestní jméno, prostřední jméno, příjmení, přidělená škola, zapsané hodiny, role (např. student, učitel, správce atd.), zdroj dat (import ze systému SiS, ruční vytvoření atd.), datum vytvoření, datum úpravy, ročník (pokud je uvedený), e-mailová adresa (pokud je zadaná).
 • Přečtěte si víc o spravovaných Apple ID.

Škola učitelům umožňuje sdílet výukové materiály a líp rozumět pokrokům studentů v aplikacích a knihách, které studenti používají. Škola využívá údaje o studentech a soupiskách tříd, které správci nastaví v Apple School Manageru. Pokud škola chce, může v Apple School Manageru prostřednictvím Školy povolit zaznamenávání pokroku studentů, takže vývojáři aplikací můžou s učiteli soukromě a bezpečně sdílet pokrok u aktivit přidělených ve školou spravovaných prostředích – například přečtení kapitoly v knize, vypracování sady matematických rovnic nebo absolvování testu. Tato data učitelům a studentům umožňují lépe porozumět vzdělávacím pokrokům u přidělených aktivit a učitelé můžou podle potřeb studentů přidávat další aktivity nebo poskytnout další pomoc.

Informace o pokroku sdílené s učitelem při přidělování aktivit pomocí Školy závisí na typu dat generovaných spolupracující aplikací. Můžou zahrnovat: dobu strávenou na úkolu, časovače zahájení a ukončení, skóre testu, dosažený pokrok, získané body nebo binární hodnotu jako ano/ne, pravda/nepravda nebo hotovo/rozpracováno.

Přehled zabezpečení dat a ochrany soukromí pro školy obsahuje další informace o tom, jak Apple zpracovává data studentů a jak zajišťuje soukromí pro spravovaná Apple ID a související vzdělávací funkce.

Ochrana soukromí dat studentů

Při vytváření produktů a služeb Apple pro školství se využívá stejný integrovaný přístup k ochraně soukromí, který je základem návrhu veškerého hardwaru, softwaru a služeb Apple. Online chování studentů nevyužíváme k vytváření jejich profilů a nikdy žádné informace o studentech nebudeme prodávat k žádným účelům. Kdykoli je to možné, využíváme místní zpracování dat, k fungování našich funkcí a služeb používáme minimální množství potřebných dat a poskytujeme transparentní informace o způsobu sdílení informací a jak je toto sdílení řízeno.

Například, když se studentům při psaní zprávy učiteli zobrazují návrhy QuickType, jsou tyto návrhy založeny na informacích v zařízení a na naše servery není potřeba posílat žádná data. Když si učitel v aplikaci Třída zobrazí obrazovku studenta nebo když student dokončí nějaký úkol, který posílá informace o pokroku do aplikace Škola, v zájmu transparentnosti student nahoře na obrazovce uvidí oznámení. Když studenti navíc prostřednictvím svých spravovaných Apple ID spolupracují na dokumentech Pages, Numbers nebo Keynote, můžou spolupracovat jenom s ostatními uživateli v jejich škole. 

Spravovaná Apple ID, která studenti ve škole používají k přihlašování do svých zařízení, k přístupu ke vzdělávacím materiálům a k používání klíčových služeb iCloudu, jsou speciálně navržena k ochraně soukromí studentů, včetně omezení nákupů a komunikace. Jsou zakázány nákupy jednotlivců v App Storu, iBooks Storu, iTunes a Apple Music a vzdělávací materiály a aplikace jsou distribuovány školou. Škola vlastní a kontroluje údaje studentů a může rozhodnout, jestli povolí nebo zakáže služby jako iMessage, FaceTime nebo zaznamenávání pokroku studentů pomocí aplikace Škola.

Aplikace Škola byla navržena k ochraně soukromí studentů. Když škola v Apple School Manageru povolí zaznamenávání pokroku pro Školu, data o pokroku studentů jsou sdílena jenom pro aktivity, které učitel specificky přidělí jako zadání pomocí aplikace Škola, a jenom když studenti ve svých zařízeních používají svoje spravovaná Apple ID, vytvořená jejich školou. Pokrok studentů u aktivit, které nebyly přiděleny, nebude sdílen ani zobrazen. Pokud učitel například studentům zadá úkol, aby si v iBooks přečetli prolog Romea a Julie, a student si taky přečte Velkého Gatsbyho, uvidí student i učitel údaje o pokroku jenom pro prolog, protože se jednalo o zadanou četbu. Aby byla zajištěna transparentnost, když je aktivní hlášení o pokroku, uvidí student oznámení, které značí, že je zaznamenáván jeho pokrok.

V App Storu Apple po vývojářích aplikací požaduje, aby souhlasili s konkrétními pokyny, které jsou navržené k ochraně soukromí a bezpečí uživatelů. Všichni vývojáři, kteří využívají náš framework ClassKit na zaznamenávání pokroku studentů v aplikaci Škola, musí splnit další požadavky. Kromě našich standardních požadavků pro publikování aplikace v App Storu po vývojářích požadujeme, aby ClassKit používali jenom tehdy, když je jeho používání navrženo k poskytování vzdělávacích služeb. Nesmí nabízet reklamy založené na chování a musí taky poskytovat vhodné zásady ochrany osobních údajů, které se týkají veškerého využívání osobních údajů. 

Přečtete si další informace o závazku společnosti Apple ohledně ochrany vašeho soukromí.

Přehled zabezpečení dat a ochrany soukromí pro školy obsahuje další informace o tom, jak Apple zpracovává data studentů a jak zajišťuje soukromí pro spravovaná Apple ID a související vzdělávací funkce.

Průvodce ochranou soukromí pro rodiče může rodičům a opatrovníkům pomoct pochopit, jak Apple pomáhá chránit soukromí informací studentů.

Ujednání ohledně Apple School Manageru stanovuje podmínky týkající se shromažďování a uchovávání údajů o studentech, včetně podmínek ochrany osobních údajů specifických pro zákazníky ze školství. 

Ochrana a zabezpečení dat studentů

Veškerá data studentů posílaná školu do společnosti Apple jsou při přenosu i při uložení šifrována. Apple šifrovací klíče uchovává v našich zabezpečených datových centrech.

Soubory uložené na iPadu nebo na Macu, například poznámky, dokumenty nebo tvůrčí projekty, jsou zabezpečeny šifrováním. Na iPadu je šifrování zapnuto automaticky – z kódu uživatele se vygeneruje jedinečný šifrovací klíč, který chrání data na úrovni souborů pomocí 256bitového šifrování AES. Na Macu se dá šifrování zapnout funkcí FileVault. 

iCloud, cloudová služba společnosti Apple, chrání data uživatelů jejich šifrováním pomocí bezpečného síťového protokolu TLS 1.2, který zajišťuje soukromí a integritu dat, když jsou posílána přes internet, ukládáním v zašifrovaném formátu, když jsou uchovávána na serveru, a používáním bezpečných tokenů k ověřování. To znamená, že data studentů jsou při přenosech do zařízení i při uchovávání v iCloudu chráněná před neoprávněným přístupem. iCloud používá minimálně 128bitové šifrování AES, tedy tu samou úroveň zabezpečení, jakou využívají velké finanční organizace, a nikdy šifrovací klíče nepředává žádným třetím stranám. Apple šifrovací klíče uchovává v našich zabezpečených datových centrech. iCloud taky uchovává hesla a přihlašovací údaje studentů takovým způsobem, aby je Apple nemohl číst nebo aby k nim neměl přístup.

Přečtěte si další informace o zabezpečení a ochraně osobních údajů v iCloudu.

Uchovávání dat studentů

Apple data z Apple School Manageru, spravovaných Apple ID, Školy, iTunes U a iCloudu uchovává v bezpečných datových centrech, která dodržují přísné standardy a požadavky uchovávání dat. Udržujeme certifikace v souladu s široce uznávanou, mezinárodně přijímanou normou ISO 27001 pro cloudovou infrastrukturu a systémy, stejně jako s normou ISO 27018 pro ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudových službách. Přečtěte si víc o certifikacích internetových služeb Apple.

Autorizovaní zaměstnanci škol můžou v Apple School Manageru podle potřeby vytvářet a mazat spravovaná Apple ID, a veškeré informace související se smazanými účty budou ze serverů Apple smazány během 30 dní.

Údaje o pokroku studentů shromažďované aplikací Škola jsou uloženy tak dlouho, dokud student neopustí třídu – na základě soupisky třídy v Apple School Manageru. Když student opustí třídu, data z této třídy se smažou. Rodiče taky můžou školu požádat, aby zaznamenávání pokroku pro jejich dítě zakázala. V takovém případě se smažou veškeré dříve zaznamenané údaje pro všechny třídy. Údaje smazané školou tímto způsobem budou ze serverů Apple smazány během 30 dnů.

Pokud se škola rozhodne, že chce přestat Apple School Manager používat, všechny související údaje studentů budou smazány maximálně během 180 dnů.

Řízení polohových údajů

Apple uživatelům umožňuje podrobné řízení správy a sdílení polohových údajů v aplikacích a cloudových službách. Polohové služby jsou standardně vypnuté, ale pokud to škola dovolí, může je student zapnout. 

Zabudované aplikace od společnosti Apple, jako Mapy, Počasí nebo Fotoaparát, si taky musí vyžádat povolení ke shromažďování a používání dat, která udávají polohu. Polohová data shromažďovaná společností Apple jsou sbírána ve formě, která neumožňuje osobní identifikaci studenta. Ostatní aplikace zpřístupněné školou si taky musí vyžádat povolení k přístupu k polohovým údajům. Pro všechny aplikace, které požádají o používání této služby, můžou studenti, stejně jako všichni naši zákazníci, přístup schválit nebo odebrat.

Kdykoli nějaká aplikace na iPadu použije polohové služby, na řádku nabídek se zobrazí šipka, která uživatele informuje, že sdílí svou polohu. 

Poloha uživatele není pro školu prostřednictvím funkcí a služeb Apple standardně dostupná. Polohové služby ale škole můžou pomoct najít ztracené nebo ukradené zařízení. Správce řešení MDM může na školním zařízení vzdáleně povolit režim ztráty. Když je povolený režim ztráty, aktuální uživatel je odhlášen a zařízení nejde odemknout. Na obrazovce se zobrazí zpráva, kterou správce může libovolně přizpůsobit – například se může zobrazovat telefonní číslo, kam má případný nálezce zařízení zavolat. Když je zařízení uvedeno do režimu ztráty, může správce požadovat, aby do serveru řešení MDM poslalo svou polohu. Jakmile správce režim ztráty pro zařízení vypne, odešle se poloha zařízení a uživatel bude o této akci informován. 

Přístup k datům studentů z aplikací a služeb Apple

Apple School Manager umožňuje podrobné ovládání řízení přístupu, které jednotlivým uživatelům umožňuje přidělovat oprávnění na základě jejich role (student, učitel, manažer, správce). Školou autorizovaní správci a manažeři můžou vytvářet nové účty, definovat role a oprávnění a prohlížet si informace existujících účtů, jako jsou jména studentů a třídy, do kterých jsou tito studenti zapsáni. V případě potřeby taky můžou obnovovat hesla a auditovat účty.

Spravovaná Apple ID umožňují oprávněným zaměstnancům školy provádět audity studentských účtů podle potřeb školy. Tato funkce se řídí striktními pravidly, která vyžadují protokolování všech auditů. Funguje tak, že správcům, manažerům nebo učitelům v Apple School Manageru, IT portálu společnosti Apple, uděluje práva k provádění auditů. Oprávnění provádět audit po osmi hodinách vyprší. Po dobu provádění auditu má auditor přístup k obsahu uživatele uloženému v iCloudu nebo v aplikacích, které ukládají data na iCloud. Auditor si taky může prohlížet údaje o pokrocích shromažďované v aplikaci Škola. Když škola u nějakého účtu provádí audit, je tato akce zaznamenána a opatřena časovým razítkem s přihlašovacími údaji auditora. Správci a manažeři si tyto informace můžou prohlížet v Apple School Manageru. V případě potřeby rodiče můžou dohodnout se školním správcem, aby provedl audit účtů jejich dětí.

V aplikaci Škola má k informacím o pokroku studenta přístup jenom daný student a učitelé, kteří uvedení jako instruktoři kurzu, do kterého je student zapsaný – podle údajů školní soupisky Apple School Manageru. To je ale možné jenom v případě, pokud škola v Apple School Manageru povolila zaznamenávání pokroků studentů. Všichni studenti mají přístup ke svým vlastním datům a všichni učitelé mají přístup k datům o pokrocích studentů jenom u aktivit přiřazených právě k té hodině, kterou vyučují. 

Pomocí aplikace Třída jde iPady studentů spravovat jenom při hodinách a po skončení hodiny se neukládají žádná data. Učitel a studenti musí být blízko sebe, musí být přihlášeni do stejné Wi-Fi sítě a musí se nacházet v aktivní relaci hodiny. Mimo třídu učitel nemůže zařízení studentů ovládat ani sledovat. V zájmu transparentnosti se při používání funkce Prohlížení obrazovek studentovi u horního okraje obrazovky objeví pruh s upozorněním, že se učitel dívá na jeho obrazovku. Student má přístup k údajům konkrétního učitele, který si prohlíží jeho obrazovku, v Nastaveních svého iPadu. Pokud školy nechtějí, aby učitelé mohli sledovat obrazovky studentů, můžu funkci Prohlížení obrazovek zakázat.

Rodiče můžou vyžadovat, aby se pokrok jejich dítěte nezaznamenával

Rodiče můžou požádat školu, aby v aplikaci Škola pro jejich dítě zakázala funkce zaznamenávání pokroku ve všech hodinách. Veškeré dříve shromážděné údaje pro tohoto studenta budou odstraněny. Student se pořád může účastnit aktivit přidělovaných aplikací Škola, ale jeho pokrok se nebude zaznamenávat.

Omezení reklam

Vzdělávací aplikace společnosti Apple, jako Třída a Škola, neobsahují žádné reklamy. A to samé platí i pro vaše kreativní a kancelářské aplikace, jako Pages, Numbers, Keynote, Clips, iMovie a GarageBand.

Pro všechna spravovaná Apple ID je aktivována funkce Omezit sledování od společnosti Apple. Díky tomu sice studenti používající spravovaná Apple ID při procházení Apple News nebo App Storu můžou vidět kontextové reklamy, ale reklama není nikdy cílená na základě jejich údajů.

Aplikace v kategorii Děti v App Storu a aplikace, které prostřednictvím ClassKitu hlásí pokroky studentů v aplikaci Škola, nesmí studentům poskytovat reklamy založené na jejich chování.

Právní dohody mezi školou, společností Apple a vývojáři aplikací týkající se shromažďování a uchovávání údajů o studentech

Ujednání ohledně Apple School Manageru stanovuje podmínky týkající se shromažďování a uchovávání údajů o studentech společností Apple, včetně podmínek ochrany osobních údajů specifických pro zákazníky ve školství. Podle této dohody Apple s ohledem na data vytvořená v Apple School Manageru a aplikaci Škola jedná jako zpracovatel dat. 

Ačkoli má Apple pro vývojáře aplikací používaných ve školách zavedená přísná pravidla, školy by měly veškeré aplikace zvažované k používání při hodinách vyhodnotit s ohledem na zásady ochrany osobních údajů, aby byl zajištěn soulad se zásadami a právními závazky školy.

V App Storu Apple po vývojářích aplikací požaduje, aby souhlasili s konkrétními pokyny, které jsou navržené k ochraně soukromí a bezpečí uživatelů. Všichni vývojáři využívající náš framework ClassKit pro zaznamenávání pokroku studentů musí splňovat další požadavky. Kromě našich standardních požadavků pro publikování aplikace v App Storu po vývojářích požadujeme, aby ClassKit používali jenom tehdy, když je jeho používání navrženo k poskytování vzdělávacích služeb. Nesmí v aplikaci nabízet reklamy založené na chování uživatelů a musí taky poskytovat vhodné zásady ochrany osobních údajů, které se týkají veškerého využívání osobních údajů.

Ačkoli aplikace používané školou můžou generovat údaje o pokroku studentů, jako výsledky testů nebo pokrok při čtení, jsou tyto údaje se společností Apple sdíleny jenom aplikacemi, které využívají ClassKit, a jenom v případě škol, které výslovně povolily zaznamenávání pokroků svých studentů. 

Poskytování údajů o studentech třetím stranám

Údaje o studentech nikdy neprodáváme a ani je nesdílíme s třetími stranami pro marketingové nebo reklamní účely. Nikdy nevytváříme profily studentů založené na jejich online chování a neshromažďujeme, nevyužíváme ani nezveřejňujeme údaje o studentech z jiných důvodů, než je poskytování odpovídajících vzdělávacích služeb. 

Aplikace oznamující pokrok studentů v aplikaci Škola nemají přístup k osobním údajům studentů od společnosti Apple. Údaje o pokroku generované podporovanou aplikací, jako odpovědi na otázky testů nebo pokroky při čtení kapitoly v knize, jde se Školou sdílet jenom u aktivit přidělovaných prostřednictvím našeho nového frameworku ClassKit, a to jenom když je to povoleno školou. Nezávisle na podávání hlášení o pokroku v aplikaci Škola se však školy můžou rozhodnout, že údaje o studentech poskytnou vývojáři, aby nastavil účty studentů pro přístup k určitým aplikacím. 

Soulad se zákony na ochranu soukromí studentů

Školy můžou funkce a služby Apple pro školství používat v souladu s jejich závazky podle federálních zákonů COPPA a FERPA ve Spojených státech a podle další platných zákonů na ochranu osobních údajů v jurisdikcích, ve kterých je Apple School Manager k dispozici. 

Pokud to daná organizace v Apple School Manageru povoluje, můžou účty se spravovanými Apple ID požádat o kopii svých dat. Další informace

Apple data z Apple School Manageru, spravovaných Apple ID, Školy, iTunes U a iCloudu uchovává v bezpečných datových centrech, která dodržují přísné standardy a požadavky uchovávání dat. V klíčových příslušných systémech podporujících nabídky Apple pro školství udržujeme certifikace v souladu s normami ISO 27001 a 27018.

V rámci dalšího zdůraznění svého závazku na ochranu soukromí podepsala společnost Apple Závazek k ochraně osobních údajů studentů představený organizací FPF (Future of Privacy Forum) a asociací SIIA (Software & Information Industry Association).

Další informace pro školy a rodiče

Seznamte se s dalšími zdroji informací od společnosti Apple a dalších organizací. 

Správa zařízení studentů pro školy

V rámci podpory vzdělávacího prostředí a aby se studenti mohli soustředit na učení, můžou školy pro zařízení vlastněná školou i pro vlastní zařízení studentů používaná ve škole používat software správy mobilních zařízení (MDM). Řešení MDM správcům školy usnadňuje konfiguraci nastavení zařízení a zásad pro přístup k síti, bezpečný webový obsah, aktualizace softwaru a další věci, a taky distribuci aplikací a knih, které studenti používají k učení.

Tímto způsobem můžou školy zajistit, že jsou zařízení nakonfigurována tak, aby poskytovala co možná nejlepší vzdělávací prostředí, aby umožňovala bezpečné používání a aby neobsahovala rušivé aplikace a webové stránky, které nejsou schválené školou. 

Pokud vaše škola zařízení studentů vlastní, dají se nastavení, omezení a aplikace pro iPad a Mac konfigurovat prostřednictvím softwaru MDM nebo pomocí Apple Configuratoru, a zařízení můžou být pod dohledem, aby tato nastavení nešlo odebrat. Když si student do školy přinese svoje vlastní zařízení, musí se zaregistrovat do školního softwaru pro správu, aby se jeho zařízení dalo spravovat. V tomto případě, protože škola zařízení nevlastní, může student nebo jeho rodiče nastavení zařízení pomocí řešení MDM odstranit.

Vyhodnocování ochrany soukromí a bezpečnosti aplikací pro školní výuku

Při výběru aplikací k používání ve škole je důležité, aby školy vyhodnocovaly nejenom jejich vzdělávací hodnotu, ale taky jak aplikace zvažovaná k používání při výuce pracuje s daty studentů.

Všechny zvažované aplikace by měly mít zásady ochrany osobních údajů, které srozumitelně a transparentně specifikují, jak vývojář pracuje s následujícími aspekty:

 • Popis typů shromažďovaných dat a ideálně veškerá opatření používaná k minimalizaci shromažďování dat. Například aplikace fungující jako interaktivní tabule nemusí potřebovat přístup k poloze uživatele, zatímco aplikace pracující s mapovými podklady ano.
 • Budou nějaká data ukládána mimo zemi nebo oblast jejich původu? Jak vývojář zajišťuje bezpečnost datových center a jak zabraňuje únikům dat? 
 • Jsou některá nebo všechna uložená data šifrovaná? Jsou data při přenosech šifrovaná metodami jako HTTPS podle požadavků zabezpečení ATS (App Transport Security) společnosti Apple?
 • Využívá vývojář data jenom pro výslovný vzdělávací účel aplikace (např. ne pro reklamní účely nebo vytváření profilů)?
 • Sdílí vývojář data s nějakými třetími stranami? Pro jaký účel?
 • Podepsal vývojář Závazek k ochraně osobních údajů studentů?

Školní prostředky ke sdělování informací o ochraně soukromí a bezpečnostních postupech rodičům

Společnost Apple vyvinula sadu materiálů pro komunikaci, aby vedoucím pracovníkům škol usnadnila komunikaci s jejich celou vzdělávací komunitou o jejich vzdělávací iniciativě se společností Apple. Tato sada obsahuje šablony pro přizpůsobitelnou prezentaci Keynote, kterou vedoucí pracovníci ve školách můžou používat na schůzkách s rodiči nebo školskou radou, aby je seznámili se svou iniciativou – od jejich vize vzdělávání pomocí technologií, přes plánování a realizaci až po strategie zajištění bezpečnosti studentů při používání technologií. 

Školy taky můžou distribuovat Průvodce ochranou soukromí pro rodiče, aby rodiče a opatrovníci rozuměli tomu, jak Apple pomáhá chránit soukromí studentů.

Možnosti rodičů při konfiguraci iPadů a Maců pro jejich děti

Pomocí omezení, známých taky jako rodičovský dohled, můžou rodiče na zařízeních svých dětí omezit nebo zablokovat konkrétní aplikace nebo funkce. Rodiče například můžou omezit obsah, jako jsou filmy nebo hudba podle věkového hodnocení, blokovat určité aplikace nebo webové stránky a omezovat sdílení osobních dat, jako je například poloha dítěte. 

Školy často používají konfigurační profily, které můžou zapnout podobná omezení podle technologických zásad školy. Pokud se chcete podívat, jestli je na vašem zařízení nějaký profil, přejděte do Nastavení > Obecné > Profily. Na podrobnosti se informujte u svého správce nebo u osoby, která profil nastavila.

Na stránce Rodiny si přečtěte další informace o námi poskytovaných nástrojích, které rodičům pomáhají určit, co jejich děti se svými zařízeními můžou dělat.

Zdroje informací pomáhající dětem, aby se z nich stali dobří digitální občané 

K dispozici je spousta zdrojů informací, které studentům pomůžou stát se dobrými digitálními občany a které fungují jako průvodci pro školy a rodiče. Například organizace Common Sense Media má materiály pro rodiče i pro školy. Rodiče a jejich děti by si taky měli prostudovat technologické zásady jejich školy, které se týkají přípustného používání, e-mailů, skladování a nabíjení zařízení, přístupu k obsahu a aplikacím a dalších věcí. 

V Apple Storu se můžete zúčastnit bezplatných seminářů pro děti a rodiče v rámci programu Today at Apple.

Organizace Common Sense Media poskytuje program digitálního občanství pro školy.

Organizace Future Privacy Forum poskytuje Průvodce ochranou soukromí dat studentů pro rodiče.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: