Ochrana osobních údajů a zabezpečení v produktech Apple ve školství

Společnost Apple je přesvědčena, že soukromí je základním lidským právem. Všechny produkty Apple jsou proto od samého základu navrhovány tak, aby chránily osobní údaje a aby si zákazník mohl zvolit, co chce sdílet a s kým. Proto mají všechny naše produkty, včetně produktů vytvořených pro potřeby školství, zabudované funkce a ovládací prvky na ochranu soukromí. Naše produkty navrhujeme tak, aby omezovaly shromažďování a používání dat, aby využívaly zpracování dat přímo v zařízení (kdykoli je to možné), aby byly transparentní a aby umožňovaly kontrolu nad způsobem sdílení informací.

Přečtete si další informace o závazku společnosti Apple ohledně ochrany soukromí.

MacBook Pro se zobrazenou přihlašovací stránkou Apple School Manageru vedle dvou iPadů s aplikací Škola.

Čtěte dál a pomocí odkazů níže si najděte další informace o našich aplikacích a službách pro školy, o tom, jak chráníme data studentů, a seznamte se s dalšími informacemi a materiály pro školy a rodiče.

Aplikace a služby pro školy

Apple vyvinul výkonné nástroje určené konkrétně k používání ve školách. Tyto nástroje podporují správce IT při nasazování, pomáhají učitelům s pracovními postupy a zprostředkovávají personalizované vzdělávání pro všechny studenty.

 • Apple School Manager je bezplatná webová služba, která správcům IT pomáhá s nasazováním iPadů a Maců ve školách, s vytvářením spravovaných účtů Apple ID pro studenty a zaměstnance, s vytvářením soupisek tříd pro aplikace Škola a Třída, se zavedením funkce Pokrok studenta a se správou aplikací a knih určených pro výuku a studium. Apple School Manager představuje základní součást služeb a aplikací Apple pro školství. 
 • Spravované účty Apple ID jsou vytvářeny, vlastněny a řízeny školami a umožňují žákům používat iCloud Drive, Knihovnu fotek, Zálohování, Školu a Sdílený iPad. Studenti mají přístup ke svým vzdělávacím materiálům a pracím vytvořeným na jakémkoli zařízení. 
 • Sdílený iPad je funkce, která více studentům umožňuje používat stejný iPad – každý ze studentů má k učení své osobní prostředí a data jednotlivých uživatelů jsou vzájemně oddělena a zabezpečena. 
 • Škola umožňuje sdílení výukových materiálů mezi učiteli a studenty, sledování pokroků studentů a poskytování okamžité zpětné vazby, na jejímž základě můžou učitelé výuku příslušně přizpůsobovat. Škola srozumitelně informuje o pokroku studentů při provádění zadaných úkolů, takže učitelé vždycky vědí, jestli je vhodné zaměstnat žáka něčím náročnějším, nebo jestli naopak nepotřebuje pomoc. Studenti zase na jediném místě vidí svoje úkoly, odevzdávají hotovou práci a sledují svoje pokroky. 
 • Třída umožňuje učitelům ovládat studentské iPady a počítače Mac při vyučování – učitelé můžou studentům otevírat aplikace a odkazy a provádět je tak jednotlivými lekcemi. Učitelé si se všemi studenty přítomnými ve třídě můžou vyměňovat dokumenty a taky můžou sledovat jejich obrazovky a dívat se, jak pracují.

Výkonné kancelářské a tvůrčí aplikace na iPadu a Macu studentům pomáhají vyjadřovat se svými vlastními, jedinečnými způsoby.

 • Pages, Numbers a Keynote jsou ideální nástroje pro studenty i učitele, se kterými můžou vytvářet nádherné zprávy a knihy, podrobné tabulky a ohromující prezentace. Studenti můžou pracovat samostatně nebo můžou s ostatními v reálném čase spolupracovat na projektech.
 • GarageBand, iMovie a Clips studentům a učitelům umožňují skládat hudbu, střihat dokumentární filmy nebo nahrávat krátké videoklipy.
 • Swift Playgrounds na iPadu pomáhá zábavnou a interaktivní formou začít se Swiftem – naším výkonným programovacím jazykem. Ucelený studijní program Everyone Can Code obsahuje lekce na iPadu a Macu, průvodce pro učitele a aplikace usnadňující výuku programování, protože věříme, že programování je základní dovedností. Při výuce programování se studenti učí, jak řešit problémy, spolupracovat kreativními způsoby a vytvářet aplikace, které přivedou jejich nápady k životu. 

Přečtěte si další informace o produktech Apple pro školství.

Jak chráníme data studentů

Jsme přesvědčeni, že soukromí je základní lidské právo. Chráníme soukromí všech zákazníků, kteří používají naše produkty. Kam si berou svůj iPad, jaké navštěvují weby a jaké používají aplikace – toto jsou osobní údaje, které k poskytování úžasných zážitků nechceme a nepotřebujeme. Proto všechny naše produkty, včetně produktů vytvořených pro potřeby školství, jako Apple School Manager, Škola a spravovaná Apple ID, mají zabudované funkce a ovládací prvky ochrany soukromí. Údaje o studentech neprodáváme a nikdy je nesdílíme s třetími stranami pro marketingové nebo reklamní účely. A nikdy nevytváříme profily na základě e-mailů studentů nebo informací o tom, co si prohlíží na webu.

Přečtěte si Přehled informací o ochraně soukromí pro rodiče

Data studentů související s aplikacemi a službami Apple pro školství

Když školy pomocí Apple School Manageru studentům zpřístupňují nějaké služby, Apple tyto školy zastupuje jako zpracovatel dat. Vlastnictví a kontrola nad daty studentů zůstává škole.

Apple data studentů přijímá a zpracovává jenom jako zástupce školy, podle jejích pokynů. Když nám škola svěří osobní údaje svých studentů, má jistotu, že se budou používat výhradně ke vzdělávacím účelům. Online chování studentů nevyužíváme k vytváření jejich profilů a žádné informace o studentech nebudeme nikdy a k žádným účelům prodávat.

Apple School Manager, administrativní portál společnosti Apple pro správce IT, je vytvořen s ohledem na soukromí studentů. Například správci IT mohou v Apple School Manageru vytvářet spravované účty Apple ID a soupisky tříd tak, že naimportují jenom minimální množství údajů, jako jsou jména studentů a třídy, do kterých jsou tito studenti zapsáni. Ostatní údaje studentů, které škola může mít ve svém studijním informačním systému, se neimportují, pokud o to daná škola výslovně nepožádá.

Všechna spravovaná Apple ID vytvořená v Apple School Manageru mohou mít přidruženy následující informace, které si škola může prohlížet v seznamu účtů nebo když je v Apple School Manageru vybraný nějaký účet:

 • Alfanumerické ID jedinečné pro daný účet, křestní jméno, prostřední jméno, příjmení, přidělená škola, zapsané hodiny, role (např. student, učitel, správce atd.), zdroj dat (import ze systému SIS, ruční vytvoření atd.), datum vytvoření, datum úpravy, ročník (pokud je uvedený) a e-mailová adresa (pokud je zadaná).
 • Přečtěte si víc o spravovaných Apple ID.

Škola učitelům umožňuje sdílet výukové materiály a lépe rozumět pokrokům studentů v aplikacích a knihách, které studenti používají. Škola využívá údaje o studentech a soupiskách tříd, které správci IT nastaví v Apple School Manageru. Pokud škola chce, může v Apple School Manageru povolit funkci Pokrok studenta, takže vývojáři aplikací můžou s učiteli soukromě a bezpečně sdílet údaje o pokroku u aktivit přidělených ve školou spravovaných prostředích – například přečtení kapitoly v knize, vypracování sady matematických rovnic nebo absolvování testu. Tato data učitelům a studentům umožňují lépe porozumět vzdělávacím pokrokům u přidělených aktivit a učitelé můžou podle potřeb studentů přidávat další aktivity nebo poskytnout další pomoc.

Údaje o pokroku sdílené s učiteli závisí na typu údajů vytvářených aplikací pro hlášení pokroku. Údaje jsou určeny vývojářem aplikace a mohou zahrnovat čas strávený aktivitou na základě časů zahájení a ukončení, procento dokončení, skóre testů, použité rady, číselné hodnoty, jako je počet slov a získané body, nebo binární hodnoty, jako je Ano/Ne a Pravda/Nepravda. Každá aktivita, která podporuje hlášení o průběhu, odesílá minimálně údaje o stráveném čase.

Kromě funkce Pokrok studenta může správce IT školy povolit v Apple School Manageru také funkci Vylepšování aplikace Škola. Pokud je funkce povolena, Apple může za účelem vylepšení aplikace Škola zpracovávat pomocí technik, jako je strojové učení, takové údaje aplikace, které neumožňují osobní identifikaci. Apple může například zpracovávat údaje aplikace Škola za účelem porozumění trendům v používání, přizpůsobování uživatelského komfortu a vývoje nových vzdělávacích funkcí aplikace. Jakmile je funkce Vylepšování aplikace Škola povolena, studentům a učitelům se v rámci zajištění transparentnosti zobrazí na obrazovce upozornění ve chvíli, kdy se do aplikace Škola poprvé přihlásí svým spravovaným Apple ID. 

Přehled zabezpečení dat a ochrany soukromí pro školy obsahuje další informace o tom, jak Apple zpracovává data studentů a jak zajišťuje soukromí pro spravovaná Apple ID a související vzdělávací funkce.

Ochrana soukromí dat studentů

Při vytváření produktů a služeb Apple pro školství se využívá stejný integrovaný přístup k ochraně soukromí, který je základem návrhu veškerého hardwaru, softwaru a služeb Apple. Online chování studentů nevyužíváme k vytváření jejich profilů a žádné informace o studentech nebudeme nikdy a k žádným účelům prodávat. Kdykoli je to možné, zpracováváme údaje lokálně. Využíváme minimální množství údajů nezbytných k zajištění našich funkcí a služeb. Zajišťujeme transparentnost a kontrolu nad tím, jak jsou informace sdíleny.

Například, když se studentům při psaní zprávy učiteli zobrazují návrhy QuickType, jsou tyto návrhy založeny na informacích v zařízení a na naše servery není potřeba posílat žádná data. Když si učitel v aplikaci Třída zobrazí obrazovku studenta nebo když student dokončí nějaký úkol, který posílá informace o pokroku do aplikace Škola, v zájmu transparentnosti student nahoře na obrazovce uvidí oznámení. Když studenti navíc prostřednictvím svých spravovaných Apple ID spolupracují na dokumentech Pages, Numbers nebo Keynote, můžou spolupracovat jenom s ostatními uživateli v jejich škole. 

Spravovaná Apple ID, která studenti ve škole používají k přihlašování do svých zařízení, k přístupu ke vzdělávacím materiálům a k používání služeb iCloudu, jsou speciálně navržena k ochraně soukromí studentů, včetně omezení nákupů a komunikace. Individuální nákupy v App Storu, Apple Books, Apple TV, Apple Podcasts a Apple Music jsou zakázány. Vzdělávací materiály a aplikace jsou distribuovány školou. Škola vlastní a kontroluje údaje studentů a prostřednictvím aplikace Škola může rozhodnout, jestli povolí, nebo zakáže služby jako Zprávy, FaceTime nebo funkci Pokrok studenta.

Aplikace Škola byla navržena k ochraně soukromí studentů. Když škola v Apple School Manageru povolí funkci Pokrok studenta, údaje o pokroku studentů jsou sdíleny jenom pro aktivity, které učitel specificky přidělí jako zadání pomocí aplikace Škola, a jenom když studenti ve svých zařízeních používají svoje spravovaná Apple ID, vytvořená jejich školou. Pokrok studentů u aktivit, které nebyly přiděleny, nebude sdílen ani zobrazen. Pokud učitel například studentům zadá úkol, aby si v Apple Books přečetli předmluvu k Romeovi a Julii, a student si taky přečte Velkého Gatsbyho, uvidí student i učitel údaje o pokroku jenom pro předmluvu, protože se jednalo o zadanou četbu. Studenti uvidí oznámení, že jejich pokrok je sledován, aby byla při povoleném sledování pokroku zajištěna transparentnost.

V App Storu Apple po vývojářích aplikací požaduje, aby souhlasili s konkrétními pokyny, které jsou navržené k ochraně soukromí a bezpečí uživatelů. Všichni vývojáři, kteří využívají náš framework ClassKit na sledování pokroku studentů v aplikaci Škola, musí splnit další požadavky. Kromě našich standardních požadavků pro publikování aplikace v App Storu po vývojářích požadujeme, aby ClassKit používali jenom tehdy, když je jeho používání navrženo k poskytování vzdělávacích služeb. Nesmí nabízet reklamy založené na chování a musí taky poskytovat vhodné zásady ochrany osobních údajů, které se týkají veškerého využívání osobních údajů. 

Přečtete si další informace o závazku společnosti Apple ohledně ochrany soukromí.

Přehled zabezpečení dat a ochrany soukromí pro školy obsahuje další informace o tom, jak Apple zpracovává data studentů a jak zajišťuje soukromí pro spravovaná Apple ID a související vzdělávací funkce.

Průvodce ochranou soukromí pro rodiče může rodičům a opatrovníkům pomoct pochopit, jak Apple pomáhá chránit soukromí informací studentů.

Ujednání ohledně Apple School Manageru stanovuje podmínky týkající se zpracovávání údajů o studentech, včetně podmínek ochrany osobních údajů specifických pro zákazníky ze školství. 

Ochrana a zabezpečení dat studentů

Veškerá data studentů posílaná školu do společnosti Apple jsou při přenosu i při uložení šifrována.

Soubory uložené na iPadu nebo na Macu, například poznámky, dokumenty nebo tvůrčí projekty, jsou zabezpečeny šifrováním. Na iPadu je šifrování zapnuto automaticky – z kódu uživatele se vygeneruje jedinečný šifrovací klíč, který chrání data na úrovni souborů pomocí 256bitového šifrování AES. Na Macu se dá šifrování zapnout funkcí FileVault.

iCloud, cloudová služba společnosti Apple, chrání data uživatelů tím, že je při přenosu šifruje, ukládá je v zašifrovaném formátu a zabezpečuje jejich šifrovací klíče v datových centrech Apple. Při zpracování dat uložených v datových centrech třetí strany, jako je Amazon Web Services, má k šifrovacím klíčům přístup pouze software Apple spuštěný na zabezpečených serverech, a to pouze při nezbytném zpracování. K zajištění ještě většího soukromí a zabezpečení používá mnoho služeb Apple šifrování mezi koncovými body, což znamená, že k informacím má přístup pouze uživatel a to pouze na důvěryhodných zařízeních, kde je uživatel přihlášen pomocí svého Apple ID.

Přečtěte si další informace o zabezpečení a ochraně osobních údajů v iCloudu.

Uchovávání dat studentů

Apple data z Apple School Manageru, spravovaných Apple ID, Školy, a iCloudu uchovává v bezpečných datových centrech, která dodržují přísné standardy a požadavky uchovávání dat. Udržujeme certifikace v souladu s široce uznávanou, mezinárodně přijímanou normou ISO 27001 pro cloudovou infrastrukturu a systémy, stejně jako s normou ISO 27018 pro ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudových službách. Přečtěte si víc o certifikacích internetových služeb Apple.

Autorizovaní zaměstnanci škol můžou v Apple School Manageru podle potřeby vytvářet a mazat spravovaná Apple ID, přičemž veškeré informace související se smazanými účty jsou ze serverů Apple smazány během 30 dní.

Údaje o pokroku studentů získané aplikací Škola jsou uloženy tak dlouho, dokud student neopustí třídu – na základě soupisky třídy v Apple School Manageru. Když student opustí třídu, data z této třídy se smažou. Rodiče také můžou školu požádat, aby sledování pokroku pro jejich dítě zakázala. V takovém případě se smažou veškeré dříve nahlášené údaje pro všechny třídy. Údaje smazané školou tímto způsobem budou ze serverů Apple smazány během 30 dnů.

Pokud se škola rozhodne, že chce přestat Apple School Manager používat, všechny související údaje studentů budou smazány maximálně během 180 dnů.

Řízení polohových údajů

Apple uživatelům umožňuje podrobné řízení správy a sdílení polohových údajů v aplikacích a cloudových službách. Polohové služby jsou standardně vypnuté, ale pokud to škola dovolí, může je student zapnout. 

Zabudované aplikace od společnosti Apple, jako Mapy, Počasí nebo Fotoaparát, si taky musí vyžádat povolení ke shromažďování a používání dat, která udávají polohu. Polohová data shromažďovaná společností Apple jsou sbírána ve formě, která neumožňuje osobní identifikaci studenta. Ostatní aplikace zpřístupněné školou si taky musí vyžádat povolení k přístupu k polohovým údajům. Pro všechny aplikace, které požádají o používání této služby, můžou studenti, stejně jako všichni naši zákazníci, přístup schválit nebo odebrat.

Kdykoli nějaká aplikace na iPadu použije polohové služby, na řádku nabídek se zobrazí šipka, která uživatele informuje, že sdílí svou polohu. 

Poloha uživatele není pro školu prostřednictvím funkcí a služeb Apple standardně dostupná. Polohové služby ale škole můžou pomoct najít ztracené nebo ukradené zařízení. Správce řešení MDM může na školním zařízení vzdáleně povolit režim ztraceného zařízení. Když je povolený režim ztráty, aktuální uživatel je odhlášen a zařízení nejde odemknout. Na obrazovce se zobrazí zpráva, kterou správce může libovolně přizpůsobit – například se může zobrazovat telefonní číslo, kam má případný nálezce zařízení zavolat. Když je zařízení uvedeno do režimu ztráty, může správce požadovat, aby do serveru řešení MDM poslalo svou polohu. Jakmile správce režim ztráty pro zařízení vypne, odešle se poloha zařízení a uživatel bude o této akci informován. 

Přístup k datům studentů z aplikací a služeb Apple

Apple School Manager umožňuje podrobné řízení přístupu, kdy je možné různým uživatelům přidělovat různá oprávnění na základě jejich role (student, učitel, manažer a správce IT). Školou autorizovaní správci IT a manažeři mohou vytvářet nové účty, definovat role a oprávnění a prohlížet si informace existujících účtů, jako jsou jména studentů a třídy, do kterých jsou tito studenti zapsáni. V případě potřeby taky můžou obnovovat hesla a auditovat účty.

Spravovaná Apple ID umožňují oprávněným zaměstnancům školy provádět audity studentských účtů podle potřeb školy. Tato funkce se řídí striktními pravidly, která vyžadují protokolování všech auditů. Funguje tak, že správcům IT, manažerům nebo učitelům v Apple School Manageru, IT portálu společnosti Apple, uděluje práva k provádění auditů. Oprávnění provádět audit po osmi hodinách vyprší. Po dobu provádění auditu má auditor přístup k obsahu uživatele uloženému v iCloudu nebo v aplikacích, které ukládají data na iCloud. Auditor může také zobrazit údaje o pokroku získané aplikací Škola. Když škola u nějakého účtu provádí audit, je tato akce zaznamenána a opatřena časovým razítkem s přihlašovacími údaji auditora. Správci IT a manažeři si tyto informace mohou v Apple School Manageru prohlížet. V případě potřeby rodiče můžou dohodnout se školním správcem, aby provedl audit účtů jejich dětí.

V aplikaci Škola má k údajům o pokroku studenta přístup jenom daný student a učitelé, kteří jsou uvedení jako lektoři kurzu, do kterého je student zapsaný – podle údajů školní soupisky Apple School Manageru. A to jenom v případě, pokud škola v Apple School Manageru povolila funkci Pokrok studenta. Všichni studenti mají přístup ke svým vlastním datům a všichni učitelé mají přístup k datům o pokrocích studentů jenom u aktivit přiřazených právě k té hodině, kterou vyučují. 

Pomocí aplikace Třída je možné studentské iPady a počítače Mac spravovat jenom při hodinách a po skončení hodiny se neukládají žádná data. Mimo třídu učitel nemůže zařízení studentů ovládat ani sledovat. V zájmu transparentnosti se při používání funkce Prohlížení obrazovek studentovi u horního okraje obrazovky objeví pruh s upozorněním, že se učitel dívá na jeho obrazovku. Student má přístup k údajům konkrétního učitele, který si prohlíží jeho obrazovku, v Nastaveních svého iPadu nebo Macu. Pokud školy nechtějí, aby učitelé mohli sledovat obrazovky studentů, můžou funkci Prohlížení obrazovek zakázat.

Rodiče mohou vyžadovat, aby pokrok jejich dítěte nebyl sledován

Rodiče mohou školu požádat, aby pro jejich dítě zakázala funkci Pokrok studenta ve všech třídách. Veškeré dříve shromážděné údaje pro tohoto studenta budou odstraněny. Studenti se v případě zájmu mohou i nadále účastnit aktivit přidělovaných aplikací Škola, ale jejich pokrok nebude sledován.

Omezení reklam

Vzdělávací aplikace společnosti Apple, jako Třída a Škola, neobsahují žádné reklamy. A to samé platí i pro vaše kreativní a kancelářské aplikace, jako Pages, Numbers, Keynote, Clips, iMovie a GarageBand.

Pro všechna spravovaná Apple ID je aktivována funkce Omezit sledování od společnosti Apple. Díky tomu sice studenti používající spravovaná Apple ID při procházení Apple News nebo App Storu můžou vidět kontextové reklamy, ale reklama není nikdy cílená na základě jejich údajů.

Aplikace v kategorii Děti v App Storu a aplikace, které prostřednictvím ClassKitu hlásí pokroky studentů v aplikaci Škola, nesmí studentům poskytovat reklamy založené na jejich chování.

Právní dohody mezi školou, společností Apple a vývojáři aplikací týkající se shromažďování a uchovávání údajů o studentech

Ujednání ohledně Apple School Manageru stanovuje podmínky týkající se shromažďování a uchovávání údajů o studentech společností Apple, včetně podmínek ochrany osobních údajů specifických pro zákazníky ve školství. Podle této dohody Apple s ohledem na data vytvořená v Apple School Manageru a aplikaci Škola jedná jako zpracovatel dat. 

Ačkoli má Apple pro vývojáře aplikací zavedená přísná pravidla, školy by měly veškeré aplikace zvažované k používání při hodinách vyhodnotit s ohledem na zásady ochrany osobních údajů, aby byl zajištěn soulad se zásadami a právními závazky školy.

V App Storu Apple po vývojářích aplikací požaduje, aby souhlasili s konkrétními pokyny, které jsou navržené k ochraně soukromí a bezpečí uživatelů. Všichni vývojáři využívající náš framework ClassKit pro sledování pokroku studentů musí splňovat další požadavky. Kromě našich standardních požadavků pro publikování aplikace v App Storu po vývojářích požadujeme, aby ClassKit používali jenom tehdy, když je jeho používání navrženo k poskytování vzdělávacích služeb. Nesmí v aplikaci nabízet reklamy založené na chování uživatelů a musí taky poskytovat vhodné zásady ochrany osobních údajů, které se týkají veškerého využívání osobních údajů.

Ačkoli aplikace používané školou mohou generovat údaje o pokroku studentů, jako jsou výsledky testů nebo pokrok při čtení, tyto údaje jsou se společností Apple sdíleny jenom aplikacemi, které využívají ClassKit, a to jenom v případě škol, které výslovně povolily funkci Pokrok studenta. 

Poskytování údajů o studentech třetím stranám

Údaje o studentech nikdy neprodáváme a ani je nesdílíme s třetími stranami pro marketingové nebo reklamní účely. Nikdy nevytváříme profily studentů založené na jejich online chování a neshromažďujeme, nevyužíváme ani nezveřejňujeme údaje o studentech z jiných důvodů, než je poskytování odpovídajících vzdělávacích služeb. 

Aplikace oznamující pokrok studentů v aplikaci Škola nemají přístup k osobním údajům studentů od společnosti Apple. Údaje o pokroku generované aplikací sledující pokrok, jako jsou odpovědi na otázky testů nebo pokroky při čtení kapitoly v knize, je možné se Školou sdílet jenom u aktivit přidělovaných prostřednictvím našeho frameworku ClassKit, a to jenom v případě, že škola povolila funkci Pokrok studenta. Nezávisle na podávání hlášení o pokroku v aplikaci Škola se však školy můžou rozhodnout, že údaje o studentech poskytnou vývojáři, aby nastavil účty studentů pro přístup k určitým aplikacím. 

Soulad se zákony na ochranu soukromí studentů

Školy můžou funkce a služby Apple pro školství používat v souladu s jejich závazky podle federálních zákonů COPPA a FERPA ve Spojených státech a podle další platných zákonů na ochranu osobních údajů v jurisdikcích, ve kterých je Apple School Manager k dispozici. 

Pokud to daná organizace v Apple School Manageru povoluje, můžou účty se spravovanými Apple ID požádat o kopii svých dat. Další informace.

Apple data z Apple School Manageru, spravovaných Apple ID, Školy, a iCloudu uchovává v bezpečných datových centrech, která dodržují přísné standardy a požadavky uchovávání dat. V klíčových příslušných systémech podporujících nabídky Apple pro školství udržujeme certifikace v souladu s normami ISO 27001 a 27018.

V rámci dalšího zdůraznění svého závazku na ochranu soukromí podepsala společnost Apple Závazek k ochraně osobních údajů studentů představený organizací FPF (Future of Privacy Forum) a asociací SIIA (Software & Information Industry Association).

Další informace pro školy a rodiče

Seznamte se s dalšími zdroji informací od společnosti Apple a dalších organizací.

Správa zařízení studentů pro školy

V rámci podpory vzdělávacího prostředí a aby se studenti mohli soustředit na učení, můžou školy pro zařízení vlastněná školou i pro vlastní zařízení studentů používaná ve škole používat software správy mobilních zařízení (MDM). Řešení MDM správcům školy usnadňuje konfiguraci nastavení zařízení a zásad pro přístup k síti, bezpečný webový obsah, aktualizace softwaru a další, stejně jako distribuci aplikací a knih, které studenti používají k učení.

Tímto způsobem můžou školy zajistit, aby byla zařízení nakonfigurována k poskytování co nejlepšího vzdělávacího prostředí, k bezpečnému používání a aby neobsahovala rušivé aplikace a webové stránky, které nejsou schválené školou. 

Pokud vaše škola zařízení studentů vlastní, dají se nastavení, omezení a aplikace pro iPad a Mac konfigurovat prostřednictvím softwaru MDM nebo pomocí Apple Configuratoru a zařízení můžou být pod dohledem, aby tato nastavení nešlo odebrat. Když si student do školy přinese svoje vlastní zařízení, musí se zaregistrovat do školního softwaru pro správu, aby se jeho zařízení dalo spravovat. V tomto případě, protože škola zařízení nevlastní, může student nebo jeho rodiče nastavení zařízení pomocí řešení MDM kdykoli odstranit.

Vyhodnocování ochrany soukromí a bezpečnosti aplikací pro školní výuku

Při výběru aplikací k používání ve škole je důležité, aby školy vyhodnocovaly nejenom jejich vzdělávací hodnotu, ale taky jak aplikace zvažovaná k používání při výuce pracuje s daty studentů.

Všechny zvažované aplikace by měly mít zásady ochrany osobních údajů, které srozumitelně a transparentně specifikují, jak vývojář pracuje s následujícími aspekty:

 • Popis typů shromažďovaných dat a ideálně veškerá opatření používaná k minimalizaci shromažďování dat. Například aplikace fungující jako interaktivní tabule nemusí potřebovat přístup k poloze uživatele, zatímco aplikace pracující s mapovými podklady ano.
 • Jsou nějaká data ukládána mimo zemi nebo oblast jejich původu? Jak vývojář zajišťuje bezpečnost datových center a jak zabraňuje únikům dat? 
 • Jsou některá nebo všechna uložená data šifrovaná? Jsou data při přenosech šifrovaná metodami jako HTTPS podle požadavků zabezpečení ATS (App Transport Security) společnosti Apple?
 • Využívá vývojář data jenom pro výslovný vzdělávací účel aplikace (např. ne pro reklamní účely nebo vytváření profilů)?
 • Sdílí vývojář data s nějakými třetími stranami? Pro jaký účel?
 • Podepsal vývojář Závazek k ochraně osobních údajů studentů?

Školní prostředky ke sdělování informací o ochraně soukromí a bezpečnostních postupech rodičům

Společnost Apple vyvinula sadu materiálů pro komunikaci, aby vedoucí pracovníci škol mohli o své vzdělávací iniciativě se společností Apple snáze komunikovat v rámci celé vzdělávací komunity. Tato sada obsahuje šablony pro přizpůsobitelnou prezentaci Keynote, kterou vedoucí pracovníci ve školách můžou používat na schůzkách s rodiči nebo školskou radou, aby je seznámili se svou iniciativou – od jejich vize vzdělávání pomocí technologií, přes plánování a realizaci až po strategie zajištění bezpečnosti studentů při používání technologií. 

Školy mohou také distribuovat Přehled o ochraně soukromí pro rodiče, aby rodiče a opatrovníci rozuměli tomu, jak Apple pomáhá chránit soukromí studentů.

Možnosti rodičů při konfiguraci iPadů a Maců pro jejich děti

Pomocí omezení, známých taky jako rodičovský dohled, můžou rodiče na zařízeních svých dětí omezit nebo zablokovat konkrétní aplikace nebo funkce. Rodiče například můžou omezit obsah, jako jsou filmy nebo hudba, podle věkového hodnocení, blokovat určité aplikace nebo webové stránky a omezovat sdílení osobních dat, jako je například poloha dítěte. 

Školy často používají konfigurační profily, které můžou zapnout podobná omezení podle technologických zásad školy. Pokud se chcete podívat, jestli je na vašem zařízení nějaký profil, přejděte do Nastavení > Obecné > Profily. Na podrobnosti se informujte u svého správce nebo u osoby, která profil nastavila.

Na stránce Rodiny si přečtěte další informace o námi poskytovaných nástrojích, které rodičům pomáhají určit, co jejich děti se svými zařízeními můžou dělat.

Zdroje informací pomáhající dětem, aby se z nich stali dobří digitální občané

K dispozici je spousta zdrojů informací, které studentům pomůžou stát se dobrými digitálními občany a které fungují jako průvodci pro školy a rodiče. Například organizace Common Sense Media má materiály pro rodiče i pro školy. Rodiče a jejich děti by si taky měli prostudovat technologické zásady jejich školy, které se týkají přípustného používání, e-mailů, skladování a nabíjení zařízení, přístupu k obsahu a aplikacím a dalších věcí. 

V Apple Storu se můžete zúčastnit bezplatných seminářů pro děti a rodiče v rámci programu Today at Apple.

Organizace Common Sense Media poskytuje program digitálního občanství pro školy.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: