Používání Touch Baru na MacBooku Pro

Touch Bar v horní části klávesnice na MacBooku Pro se přizpůsobuje tomu, co právě děláte, a zobrazuje právě potřebné intuitivní zkratky a ovládací prvky aplikací.

Touch Bar na MacBooku Pro umožňuje rychlý přístup k příkazům na Macu a automaticky se mění podle toho, co právě děláte a jaké používáte aplikace. Touch Bar je k dispozici na modelech MacBooku Pro z roku 2016 a novějších, kromě MacBooku Pro (13palcový, 2016, dva porty Thunderbolt 3) a MacBooku Pro (13palcový, 2017, dva porty Thunderbolt 3).

Systémové ovládací prvky a nastavení na Control Stripu

Když MacBook Pro spustíte, Control Strip na pravé straně Touch Baru zobrazí několik známých tlačítek, jako je hlasitost, ztlumit zvuk, jas displeje a Siri. Klepnutím na rozbalovací tlačítko na Control Stripu zobrazíte ovládací prvky, jako jas, Mission Control, Launchpad a přehrávání médií.


16palcový MacBook Pro s Touch Barem

Pokud na Touch Baru chcete používat funkční klávesy F1 až F12, stiskněte funkční klávesu (fn) vlevo dole na klávesnici.

16palcový MacBook Pro s Touch Barem má samostatnou fyzickou klávesu Escape (Esc). U 13palcového nebo 15palcového MacBooku Pro s Touch Barem se tlačítko Escape (Esc) zobrazuje na levé straně Touch Baru.


Fungování Touch Baru v aplikacích

Spousta aplikací zabudovaných v Macu má ovládací prvky Touch Baru, které usnadňují provádění běžných akcí. Například v Mailu můžete pomocí Touch Baru vytvářet zprávy, odpovídat na ně, archivovat je, přesouvat je do nevyžádaných zpráv a přidávat k nim značky. 

Při vytváření e-mailů Touch Bar předpovídá, co chcete napsat – klepnutím na slovo nebo emotikon na Touch Baru ho vložíte do textu.

Když vyberete nějaký text, zobrazí se na Touch Baru možnosti formátování, jako tučné písmo, kurzíva a seznamy.

Většina aplikací, včetně aplikací jiných vývojářů, nabízí na Touch Baru zkratky, nástroje a ovládací prvky pro často prováděné úlohy. Zkuste na ně klepnout, abyste viděli, co umožňují rychle a snadno udělat.


Přizpůsobení Touch Baru

Ve spoustě aplikací, jako je Finder, Pošta, Mail a Safari, můžete Touch Bar přizpůsobovat.

Zvolte Zobrazení > Přizpůsobit Touch Bar. Na displeji se zobrazí okno přizpůsobení, ve kterém můžete vybrat svoje oblíbené položky:

Tlačítka na Touch Baru se při přizpůsobování chvějí. Pomocí kurzoru můžete požadované položky přetáhnout z displeje dolů na Touch Bar.

Pořadí položek na Touch Baru změníte jejich přetažením doleva nebo doprava. Pokud chcete nějakou položku odebrat, jednoduše ji z Touch Baru vytáhněte nahoru. Jakmile budete hotovi, klikněte na obrazovce na Hotovo.

Přizpůsobení Control Stripu

Tlačítka na Control Stripu, včetně Siri, můžete přidávat, odebírat a přesouvat.

V jakékoli aplikaci, která podporuje přizpůsobení (např. Finder), vyberte Zobrazení > Přizpůsobit Touch Bar. Klepnutím na oblast Control Stripu na Touch Baru přepněte na přizpůsobování Control Stripu.

Pomocí kurzoru můžete požadované položky přetáhnout z displeje dolů na Control Strip.

Položky můžete na Control Stripu uspořádat přetažením doleva a doprava, nebo je vytažením směrem nahoru z Touch Baru odstranit. Jakmile budete hotovi, klikněte na obrazovce na Hotovo.

Do režimu přizpůsobení Control Stripu můžete přejít i kliknutím na volbu Přizpůsobit Control Strip v části Klávesnice v okně Předvolby systému.


Používání možností zpřístupnění s Touch Barem

Funkce zpřístupnění, které usnadňují používání Macu, vám můžou usnadnit i používání Touch Baru. Stiskněte klávesu Command a trojitým stiskem Touch ID (tlačítko napájení) zapněte VoiceOver, který čte příkazy Touch Baru nahlas. 

Další informace o funkcích zpřístupnění s Touch Barem.

Datum zveřejnění: