Používání Touch Baru na MacBooku Pro

Na MacBooku Pro (15palcový, 2016) a novějším a na MacBooku Pro (13palcový, 2016, čtyři porty Thunderbolt 3) a novějším se Touch Bar nad klávesnicí přizpůsobuje tomu, co právě děláte, a podle potřeby nabízí intuitivní klávesové zkratky a ovládací prvky aplikace.

 

Systémové ovládací prvky a nastavení na Control Stripu

Když MacBook Pro spustíte, Control Strip na pravé straně Touch Baru zobrazí několik známých tlačítek, jako je hlasitost, ztlumit, jas displeje a Siri. Na levé straně Touch Baru je tlačítko Esc.

 

Systémové ovládací prvky: Klepněte na Control Stripu na . Control Strip se rozbalí a zobrazí systémové ovládací prvky, jako jas, Mission Control, Launchpad a přehrávání médií:

Proveďte požadované úpravy a klepněte na . Control Strip se vrátí do zmenšené verze na pravé straně Touch Baru a na levé straně se bude zobrazovat klávesa Esc. Systémové ovládací prvky si můžete kdykoli zobrazit tak, že Control Strip rozbalíte klepnutím na .

Funkční tlačítka: Pokud na Touch Baru chcete používat funkční tlačítka F1 – F12, stiskněte a podržte tlačítko Function (fn) vlevo dole na klávesnici. Zobrazí se funkční klávesy:

Další informace o používání funkčních kláves na MacBooku Pro s Touch Barem.

Při používání Macu se Touch Bar automaticky mění podle toho, co právě děláte, a zobrazuje příslušné nástroje, které už umíte používat. Čtěte dál a podívejte se na příklady, co může Touch Bar dělat ve vašich oblíbených aplikacích, a naučte se ho přizpůsobovat podle svých potřeb.

 

Používání Touch Baru v aplikacích

Spousta aplikací zabudovaných v Macu má ovládací prvky Touch Baru, které usnadňují provádění běžných akcí. A vaše oblíbené aplikace jiných výrobců můžou Touch Bar využívat stejně dobře.

Podívejte se, co Touch Bar dokáže v některých oblíbených aplikacích pro Mac. Prozkoumejte svoje oblíbené aplikace a podívejte se, co Touch Bar nabízí.

Finder

      

Navigace a zobrazení: Ve Finderu můžete klepnutím na šipky na Touch Baru procházet jednotlivými položkami a klepnutím na si položky můžete zobrazit v Rychlém náhledu.

 

Zobrazení a třídění: Klepnutím na si zobrazíte možnosti zobrazení a třídění souborů a složek.

 

Sdílení: Klepnutím na si zobrazíte možnosti pro sdílení souborů.

 

Označování: Klepnutím na si zobrazíte značky, které můžete používat na jednotlivé položky.

 


Safari

      

Oblíbené položky: V Safari klepněte na Touch Baru na nějaký oblíbený web a tím ho otevřete.

 

Navigace a hledání: Klepnutím na šipku doprava nebo doleva přejdete zpět nebo dopředu. Klepnutím do vyhledávacího pole zahájíte hledání nebo klepnutím na otevřete novou kartu.

 


Mail

      

Provádění běžných úloh: Touch Bar v Mailu můžete používat k práci se zprávami – k jejich vytváření, odpovídání na ně, archivování, přesouvání do nevyžádaných zpráv a přidávání značek.

 

Používání prediktivního zadávání: V Mailu a ostatních aplikacích Touch Bar při psaní textu předpovídá, co chcete napsat. Slovo nebo emotikon vložíte tak, že na ně klepnete.

 

Formátování textu: Při psaní zprávy vyberte nějaký text a na Touch Baru se zobrazí možnosti formátování, jako tučné písmo, kurzíva a seznamy.

 

Vyjadřování s emotikony: V aplikacích jako Mail a Zprávy se můžete místo slov zábavným způsobem vyjadřovat prostřednictvím emotikonů. Klepnutím na si zobrazíte nejpoužívanější emotikony a dalším klepnutím je můžete vkládat.

 


Fotky

      

Rychlé procházení knihovny: Ve Fotkách vám Touch Bar přejížděním prstu přes miniatury urychlí nalezení požadované fotky. Klepnutím na  označíte vybranou fotku jako oblíbenou, tlačítkem Automatické vylepšení použijete funkci automatického vylepšení,  slouží k otočení a „Přidat do“ k zařazení fotky do alba.

 

Úprava fotografií: Když otevřete fotografii v zobrazení pro úpravy, můžete pomocí Touch Baru ovládat úpravy světla a barev nebo převést snímek na černobílý. Klepnutím na Upravit zobrazíte nástroje filtrů a ořezu. Až provedete změny, můžete podržením tlačítka  zobrazit původní obrázek.

 


Mapy

      

Vyhledání vaší polohy: V Mapách můžete klepnutím na na Touch Baru vyhledat svou polohu. Klepněte do vyhledávacího pole a zadejte cíl své cesty.

 

Podívejte se, co je poblíž: Touch Bar ukazuje tlačítka s kategoriemi podniků v okolí, jako restaurace, hotely a čerpací stanice.

 

Trasa: Po výběru místa, které chcete navštívit, uvidíte možnosti získání trasy, zavolání do daného podniku nebo zobrazení jeho webových stránek.

 


Poznámky

      

Pořízení poznámky: V Poznámkách můžete klepnutím na na Touch Baru vytvořit novou poznámku. Klepnutím na přidáte položku seznamu úkolů.

 

Formátování textu: Klepnutím na zobrazíte tlačítka pro zarovnání textu a použití stylů, jako tučný text, kurzíva nebo podtržení.

 

Použití stylů: Klepnutím na použijte styly odstavců, jako jsou číslované seznamy, seznamy s odrážkami nebo nadpisy.

 


Kalendář

      

Zobrazení dne: V Kalendáři si klepnutím na tlačítko Dnes zobrazte dnešní události nebo přejížděním po Touch Baru vyberte měsíc – minulý nebo budoucí.

 

Úpravy událostí: Vyberte v kalendáři nějakou událost a klepnutím si zobrazte její údaje, upravte čas nebo místo a přidejte nebo odstraňte pozvané osoby.

 


FaceTime

      

Ovládání hovorů: Ve FaceTimu můžete volat nebo přijímat hovory, zobrazovat si informace o volajícím a poslat zprávu nebo e-mail, když nemůžete mluvit – to vše z Touch Baru.

 

Přizpůsobení Touch Baru

Ve spoustě aplikací, jako je Finder, Pošta, Mail a Safari, můžete Touch Bar přizpůsobovat.

Zvolte Zobrazení > Přizpůsobit Touch Bar. Na displeji se zobrazí okno přizpůsobení, ve kterém můžete vybrat svoje oblíbené položky:

Při přizpůsobování Touch Baru se jeho tlačítka chvějí a na levé straně se zobrazuje tlačítko Hotovo.

Pomocí kurzoru můžete požadované položky přetáhnout z displeje dolů na Touch Bar. Pořadí položek na Touch Baru změníte jejich přetažením doleva nebo doprava. Pokud chcete nějakou položku odebrat, jednoduše ji z Touch Baru vytáhněte nahoru. Až budete hotovi, na Touch Baru nebo na obrazovce klepněte na Hotovo.

Přizpůsobení Control Stripu

Tlačítka na Control Stripu, včetně Siri, můžete přidávat, odebírat a přesouvat.

V jakékoli aplikaci, která podporuje přizpůsobení (např. Finder), vyberte Zobrazení > Přizpůsobit Touch Bar. Klepnutím na oblast Control Strip na Touch Baru přepněte na přizpůsobení Control Stripu. Pomocí kurzoru můžete požadované položky přetáhnout z displeje dolů na Control Strip. Položky můžete na Control Stripu uspořádat přetažením doleva a doprava, nebo je vytažením směrem nahoru z Touch Baru odstranit. Až budete hotovi, na Touch Baru nebo na obrazovce klepněte na Hotovo.

Do režimu přizpůsobení Control Stripu můžete přejít i kliknutím na volbu Přizpůsobit Control Strip v části Klávesnice v okně Předvolby systému.

Zkoumání a zkoušení

Většina aplikací nabízí na Touch Baru zkratky, nástroje a ovládací prvky pro často prováděné úlohy. Doporučujeme věnovat trochu času zkoušení, co všechno můžete pomocí něho rychle a snadno udělat.

Často je rychlejší klepnout na Touch Bar než klikat na položky na obrazovce. Můžete například otevřít Kalkulačku a provádět rychlé výpočty pomocí tlačítek s čísly a funkcemi na Touch Baru – aniž byste museli pohnout kurzorem, klikat a psát.

Nepřestávejte Touch Bar používat, hledejte optimální způsoby, jak dělat potřebné věci, a zkoumejte oblíbené aplikace jiných výrobců, které s funkcemi Touch Baru získávají nové dimenze.

Používání možností zpřístupnění s Touch Barem

Funkce zpřístupnění, které usnadňují používání Macu, vám můžou usnadnit i používání Touch Baru. Stiskněte klávesu Command a trojitým stiskem Touch ID (tlačítko napájení) zapněte VoiceOver, který čte příkazy Touch Baru nahlas. 

Další informace o funkcích zpřístupnění s Touch Barem.

Datum zveřejnění: